Clauza de mediere a unui contract


Important este faptul ca avem o lege a medierii care, in mare parte raspunde cerintelor actuale. Chiar daca legea nu este perfecta, ea este perfectibila si exista posibilitatea modificarii ei, pentru ca medierea in domeniul bancar si al asigurarilor sa reprezinte o metoda importanta de solutionare a conflictelor.
In prezent nu exista o lege care sa reglementeze in mod special medierea in aceste doua domenii.
Partile evita situatia in care ajung in instanta, lucru care ar putea "strica" imaginea unor companii, iar pentru companiile de succes este foarte important sa nu transpara in afara anumite slabiciuni pe care le au si care le-ar putea fragiliza imaginea.
Pentru a se putea ajunge la mediere, partile trebuie sa convina si stipuleze clauze ferme in contractele pe care le incheie, de asa natura incat in momentul in care se iveste vreo problema ori partile se angajeaza in vreun diferend cu privire la interpretarea ori executarea respectivului contract sa se oblige reciproc ca in aceasta eventualitate sa rezolve diferendul pe cale amiabila, prin intermediul medierii.
Pentru ca partile sa poata recurge la mediere, in orice contract comercial este posibila inserarea unei clauze, potrivit careia, in situatia aparitiei unor diferende, se va incerca rezolvarea conflictului prin mediere.
Clauza de mediere, reprezinta asadar o conventie stipulata in contractul principal, prin care partie convin ca viitoarele dispute rezultate din incheierea sau executarea raportului juridic principal sa fie supuse procedurii de mediere, prealabil recurgerii la o procedura contencioasa, jurisdictionala.
Partile se inteleg ca orice litigiu decurgand din sau in legatura cu acest contract, inclusiv referitor la incheierea, executarea ori desfiintarea lui, sa se solutioneze pe calea medierii, pe parcursul a cel putin o intalnire comuna, de cel putin patru ore, cu asistenta unui mediator in persoana ___ [nume], ___ [adresa], ___ [telefon], ___ [fax]. Partile convin sa suporte in mod egal costurile ocazionate de mediere.
In situatia solutionarii favorabile a medierii, partile vor incheia un inscris prin care sa stipuleze noile lor intelegeri si modul de solutionare a diferendului aparut.
Partile nu sunt obligate sa mentioneze un mediator avocat ori forma de organizare a profesiei unui grup de mediatori avocati. 
In cazul in care partile nu cunosc ori nu doresc sa stipuleze in contract un anume mediator, acestea pot opta pentru o anumita regula de desemnare a mediatorului, precum un mediator de pe raza sediului principal al uneia dintre parti.


Autor: mediator Nicolaie Dediu

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu