COMUNICAT AL CMC ......În atenţia Consiliului de mediere şi a mediatorilor autorizaţi

Stimaţi colegi,

Ca urmare a Adunarării Generale Extraordinare a Asociaţiei Centrul de Mediere Craiova din data de 30 ianuarie 2010, vă comunicăm punctul de vedere al asociaţiei noastre, referitor la aplicarea Art.III din Legea nr.370/2009 pentru modificarea şi completarea Legii 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, publicată în Monitorul Oficial al României nr.831 din 3 decembrie 2009.

Reglementarea Art.III din Legea nr.370/2009 concentrează în cuprinsul său obligaţia imperativă, cu termen stipulat, în conformitate cu care „În termen de o lună de la intrarea în vigoare a prezentei legi vor avea loc alegeri pentru Consiliul de mediere. Orice mediator autorizat care se regăseşte pe Tabloul mediatorilor va putea candida, cu respectarea art.17 alin.(6) din Lege nr.192/2006 cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege."

Analizând textul de lege citat, observăm că legiuitorul aduce în atenţie trei aspecte: organizarea şi desfăşurarea de alegeri pentru Consiliul de mediere; data de la care intră în vigoare obligaţia instituită în art.III; condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească viitorii candidaţi la funcţia de membru al Consiliului de mediere.

Legea 370/2009 a fost publicată în data de 3 decembrie 2009. Întrucât în textul său nu este prevăzută o dată de intrare în vigoare a legii în integralitatea sa, excepţie făcând art.6 din Legea nr.192/2006 astfel cum a fost modificat, în privinţa înţelesului art.III din Legea nr.370/2009 devin aplicabile prevederile din art.78 din Constituţia României conform cărora „... legea intră în vigoare la 3 zile de la data publicării ...". Ca atare, Legea 370/2009 a instituit în sarcina Consiliului de mediere obligaţia de a pregăti şi desfăşura alegeri până la data de 6 ianuarie 2010.

Termenul scurt prevăzut de lege pentru organizarea şi desfăşurarea de alegeri, amplasarea din punct de vedere calendaristic a acestui termen în ultima lună a anului 2009 şi primele zile din luna ianuarie a anului 2010, necesitatea unei perioade de timp în vederea consultărilor publice şi armonizării prevederilor regulamentului de alegeri cu modificările aduse de Legea 370/2009 reprezintă fără îndoială împrejurări care au imprimat un caracter nerealist termenului de o lună de zile stipulat de art.III.

În ceea ce priveşte condiţiile cerute pentru validitatea candidaturilor, constatam ca legiuitorul elimină din conţinutul alin.6 al art.17 din Legea nr.192/2006 sintagmele „cunoştinţe teoretice" şi „experienţă practică", noua formulare făcând  trimitere la cadrul statutar al profesiei prevăzut de Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere. Considerăm că prin modificarea adusă, legiuitorul se extrage din acest cadru de reglementare, investind astfel cu încredere profesia de mediator şi calitatea mediatorilor autorizaţi ca persoane apte să decidă asupra competenţei oricărui mediator autorizat care doreşte să candideze la funcţia de membru în Consiliul de mediere.

Asociaţia Centrul de Mediere Craiova consideră că, în cel mai scurt timp posibil, Consiliul de mediere trebuie să decidă şi să comunice data, calendarul şi regulamentul viitoarelor alegeri la care să poată candida orice mediator fără impunerea altor criterii obiective sau subiective în afară de acela de a fi autorizat în condiţiile Legii nr.192/2006.

Chiar dacă exemplul altor profesii, în care vechimea reprezintă un criteriu pentru accederea în organele de conducere ar putea fi adus în discuţie, considerăm că profesia de mediator în România este mult prea tânară şi se confruntă cu lipsa unei practici constante a medierii, astfel încât asemenea exemple nu ar avea aplicabilitate şi credibilitate atât în interiorul profesiei cât şi în afara ei.

În atare condiţii, Asociaţia Centrul de Mediere Craiova îşi exprimă convingerea că mediatorii autorizaţi, formele asociative şi Consiliul de mediere vor putea realiza cadrul de cooperare şi dialog în vederea punerii în practică a dispoziţiilor de imediată aplicare şi nu numai, prevăzute de cadrul legislativ actual şi îşi manifestă disponibilitatea de a se alătura acestui efort comun care să asigure profesiei de mediator locul binemeritat în societatea românească.

Consiliul Director al Asociaţiei Centrul de Mediere Craiova

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu