Acord de mediere....Hotărâre judecătorescă de încuviințare a unui acord de mediere

ROMANIA
JUDECĂTORIA  ORADEA
SECȚIA CIVILĂ
SENTINȚĂ  CIVILĂ  DE  DIVORȚ
și ACORD  DE  MEDIERE Nr.2385/2010
Camera de consiliu din______________
Completul compus din:
PREȘEDINTE -MIREA LORELEY EMESE
GREFIER: ȘANDOR FELICIA
Pe rol soluționarea cauzei de minori și familiei privind pe reclamant Z.D. în contradictoriu cu pârâta Z.A. având ca obiect divorț cu minori.
La apelul nominal făcut în cauză se prezintă părțile.
Procedura este legal îndeplinită potrivit art. 271 alin.3 Cod de Procedură Civilă , părțile prezentându-se în cameră de consiliu pentru ca instanța să ia act de acordul lor de mediere pe capetele accesorii divorțului , coroborat cu art. 615 alin.1 teza a doua Cod de procedură civilă , instanța apreciind că judecarea divorțului în cameră de consiliu asigură o mai bună administrare a probelor.
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință , care invederează instanței faptul că s-a depus la dosarul cauzei referatul de anchetă socială întocmit de Serviciul de Autoritate Tutelară din cadrul Primăriei ________ înregistrat sub nr. __________, precum și faptul că reclamantul a depus prin serviciul registratură al instanței la data de 02.03.2010 o precizare de acțiune prin care solicită desfacerea căsătoriei din culpă comună , încredințarea minorelor Z.M. și Z.I. la mamă , obligarea reclamantului la plata unei pensii de întreținere în cuantum de 33% din veniturile sale , păstrarea de către pârâtă a numelui dobândit în căsătorie , stabilirea unui program de vizitare minor pentru reclamant , fără cheltuieli de judecată.
Instanța procedează la legitimarea părților , reclamantul fiind legitimat cu C.I. seria__nr.___, C.N.P.______________________ ,pârâta prezentând C.I. seria ___nr._____, C.N.P.____________.
Părțile invederează că solicită destaferea căsătoriei din culpă comună și pronunțarea unei hotărâri nemotivate.
În baza art. 129 alin.5 C.proc.civ. instanța dispune administrarea , din oficiu , a probei cu interogatoriile reciproce ale părților în dovedirea existenței motivelor de divorț și a culpei în desfacerea căsătoriei.
Cu respectarea dispozițiilor art. 219 , art. 221 C.proc.civ. ținând cont și de decizia nr. 969 din 2007 a Curții Constituționale  prin care.........continuare pe sursa: florentinacostas.wordpress.com

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu