DESPRE MEDIERE LA GALAŢI – 16.04.2010


1. Informăm vizitatorii blogului şi pe cei care preiau date de pe acesta, că împreună cu colegul Dorin Meran, am amplasat cu aprobarea conducerii Tribunalului, AVIZIERUL MEDIATORILOR DIN JUDEŢUL GALAŢI, unde pot fi găsite datele de contact ale tuturor mediatorilor din judeţ, indiferent de asociaţie.
2. Vineri 23 aprilie 2010 este convocată o adunare generală anuală a ASOCIAŢIEI MEDIATORILOR GALAŢI, în care vor fi prezentate principalele activităţi desfăşurate şi cele de perspectivă, bilantul finaciar pe anul 2009 şi confirmarea primirii unor noi membri în asociaţie. Se va discuta despre solicitarea Judecătoriei Galaţi de a completa Protocolul cu datele celorlalte asociaţii din judeţ, care nu au făcut nimic în acest sens până acum şi cu anexe reprezentând cerinţele minime ale acordurilor de mediere, pentru a putea fi acceptate, validate şi preluate în dispozitivul hotărârilor de către judecători. Se vor discuta protocoale asemănătoare şi cu celelalte judecătorii din judeţ.
3. Voi începe o prezentare a mediatorilor şi birourilor de mediator din Galaţi, nu pentru reclamă, ci pentru informare şi dovedirea că organizarea medierii şi mediatorilor prinde contur tot mai clar şi hotărât, astfel că potenţialii clienţi au unde să îşi soluţioneze conflictele pe cale amiabilă nejudiciară, prin mediere. Începem astăzi cu Biroul mediatorului Constantin Telegan, primul care ne-a invitat să-l vizităm şi dacă se poate, să-l prezentăm că este gata de mediere. Urmează şi ceilalţi la solicitare.
Sursa: mediereagalati

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu