Mediere...Protocol de colaborare....Judecătoria Turda şi Centrul de Mediere Turda


Judecătoria Turda şi Centrul de Mediere Turda anunţa încheierea unui parteneriat în vederea implementării legii medierii, care cuprinde dispoziţii obligatorii începând cu 29 martie 2010 de informare a părţilor de către judecători cu privire la această nouă instituţie.
Cele două organisme vor colabora pentru a aduce la cunoştinţa publicului larg şi în special a justiţiabililor, dar şi profesioniştilor în drept avantajele apelării la mediere mai înainte de a sesiza instanţa cu o cerere de chemare în judecată sau chiar şi după acest moment. Pentru judecători, apelarea la mediere va fi o soluţie viabilă de rezolvare a problemei supraîncărcării cu dosare de soluţionat. Pentru părţi, apelarea la mediere îi va ajuta să îşi rezolve litigiile într-o perioadă scurtă de timp, cu un efort financiar redus, iar finalitatea va consta într-un acord de mediere autentificat de notarul public sau încuviinţat de instanţa de judecată care va prezenta un câştig pentru toate părţile implicate în procedură.
Sursa: ziarul21

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu