Medierea o solutie eficienta de rezolvare a disputelor

Medierea este, alaturi de arbitraj si conciliere, o modalitate alternativa de solutionare a conflictelor pe cale amiabila, cu ajutorul unei persoane, special pregatita si acreditata ca mediator, in conditii de impartialitate, echidistanta si confidentialitate. Este un proces privat de solutionare a disputelor, utilizand metode alternative demersului adversial, bazat pe comunicare impersonala eficienta. Mediatorul asista partile in solutionarea conflictului, avand in vedere nevoile si interesele acestora.
"La aceasta solutie se poate apela
inainte sau in timpul desfasurarii procedurii judiciare si reprezinta cea mai simpla, ieftina si rapida modalitate de rezolvare a unor conflicte. Medierea se bazeaza pe cooperarea partilor si pe utilizarea de catre mediator a unor metode si tehnici specifice, bazate pe comunicare si negociere", ne-a subliniat, in context, Rodica Comanita, director al Departamentului Juridic, din cadrul Camerei de Comert Industrie si Agricultura Sibiu.
Trebuie remarcat ca, prin Legea nr. 202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor, au fost introduse o serie de prevederi cu privire la procedura de aplicare a medierii in procesele civile, comerciale, penale , ale familiei. Conform prevederilor legale, atunci cand instanta va recomanda medierea in cauzele civile, penale, comerciale sau din dreptul familiei, partile aflate in litigiu vor fi obligate sa aleaga un mediator, de comun acord, in vederea informarii. "Aceasta informare, potrivit interlocutoarei noastre, se va realiza in cadrul procedurii prealabile a medierii, asa cum este aceasta prevazuta de Legea medierii, nr. 192/2006, republicata - art. 43 si art. 44. Procedura se poate finaliza fie cu incheierea unui contract de mediere, situatie in care partile vor incerca solutionarea litigiului pe parcursul urmatoarelor sedinte de mediere, fie cu revenirea in instanta si cu continuarea procesului".
In ambele situatii, la finalul sedintelor de informare, mediatorul va elibera partilor un proces-verbal prin care se va aduce la cunostinta instantei rezultatul acestor sedinte, act ce va trebui depus, in termenul stabilit si care nu poate fi mai mic de 15 zile.
Pentru desfasurarea procedurii de mediere, judecarea cauzelor aflate pe rolul instantelor sau al curtilor de arbitraj se suspenda, la cererea partilor, si in conditiile prevazute de lege. Cursul termenului perimarii este suspendat, pe durara desfasurarii procedurii de mediere, dar nu mai mult de 3 luni de la data semnarii contractului de mediere. Cererea de repunere pe rol este scutita de taxa de timbru. In cazul in care conflictul a fost solutionat pe calea medierii, instanta va pronunta, la cererea partilor o hotarare, conform art. 271 C.pc.
Dupa pronuntarea hotararii, instanta va dispune, la cererea partii interesate, restituirea taxei judiciare de timbru achitata pentru investirea acesteia.
De asemenea, prevederile Legii nr. 192/2006, actualizata, privind medierea si organizarea profesiei de mediator instituie posibilitatea apelarii la procedura medierii si in conflictele din domeniul protectiei consumatorilor, daca - consumatorul invoca existenta unui prejudiciu, datorat nerespectarii clauzelor contractuale, a achizitionarii unor produse sau servicii cu deficiente, sau unor clauze abuzive, cuprinse in contractele incheiate intre consumatori si agentii economici.
Nu pot fi supuse medierii drepturile strict personale (cele privitoare la statutul persoanei), precum si orice alte drepturi de care partile nu pot dispune, prin conventie sau prin orice alt mod admis de lege.
"Numarul dosarelor inregistrate pe rolul instantelor sporeste proportional cu diversificarea si cu modificarea succesiva a normelor juridice, iar gasirea de catre legiuitor a unor solutii alternative, de genul medierii, reprezinta o necesitate. Ca atare, acceptand medierea, se solutioneaza un conflict in cel mai scurt timp, inerent in cazul unor procese si se economisesc bani.
In context, Camera de Comert Industrie si Agricultura Sibiu organizeaza un curs pentru formarea de mediatori, incepand cu data de 29 noiembrie 2010", ne-a precizat Rodica Comanita.
Sursa: infoportal.ro

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu