Dispozitii legale in ce priveste aplicarea medierii in cauzele penale

Dispozitii legale in ce priveste aplicarea medierii in cauzele penale
Legea 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, modificata si completata prin Legea 370/2009 si Legea 115/2012 (actualizata)


Art. 67

(1) Dispoziţiile din prezenta lege se aplică în mod corespunzător şi în cauzele penale care privesc infracţiuni pentru care, potrivit legii, retragerea plângerii prealabile sau împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală.

(2) Nici persoana vătămată şi nici făptuitorul nu pot fi constrânşi să accepte procedura medierii.

Art. 68
(1) În cauzele penale medierea trebuie să se desfăşoare astfel încât să fie garantat dreptul fiecărei părţi la asistenţă juridică şi, dacă este cazul, la serviciile unui interpret. Procesul-verbal întocmit potrivit prezentei legi, prin care se închide procedura medierii, trebuie să arate dacă părţile au beneficiat de asistenţa unui avocat şi de serviciile unui interpret ori, după caz, să menţioneze faptul că au  renunţat expres la acestea.
(2) În cazul minorilor, garanţiile prevăzute de lege pentru desfăşurarea procesului penal trebuie asigurate, în mod corespunzător, şi  în cadrul procedurii de mediere.
Art. 69
(1) În cazul în care procedura de mediere se desfăşoară înaintea începerii procesului penal şi aceasta se închide prin împăcarea părţilor, persoana vătămată nu mai poate sesiza, pentru aceeaşi faptă, organul de urmărire penală sau, după caz, instanţa de judecată.
(2) Dacă procedura de mediere a fost declanşată în termenul prevăzut de lege pentru introducerea plângerii prealabile, acest  termen se suspendă pe durata desfăşurării medierii. Dacă părţile aflate în conflict nu s-au împăcat, persoana vătămată poate introduce plângerea prealabilă în acelaşi termen, care îşi va relua cursul de la data întocmirii procesului-verbal de închidere a procedurii de mediere, socotindu-se şi timpul scurs înainte de suspendare.
Art. 70
(1) În cazul în care medierea se desfăşoară după începerea procesului penal, urmărirea penală sau, după caz, judecata se suspendă, în temeiul prezentării de către părţi a contractului de mediere.
(2) Suspendarea durează până când procedura medierii se închide prin oricare dintre modurile prevăzute de prezenta lege, dar nu mai mult de 3 luni de la data semnării contractului de mediere.
(3) Abrogat.
(4) Procesul penal se reia din oficiu, imediat după primirea procesului-verbal prin care se constată că părţile nu s-au împăcat, sau, dacă acesta nu se comunică, la expirarea termenului prevăzut la alin. (2).
(5) Pentru soluţionarea cauzelor penale în baza acordului încheiat ca rezultat al medierii,
mediatorul este obligat să transmită organului judiciar acordul de mediere şi procesul-verbal de încheiere a medierii în original şi în format electronic dacă părţile au ajuns la o înţelegere sau doar procesul-verbal de încheiere a medierii în situaţiile prevăzute la art. 56 alin. (1) lit. b) şi c).


Infractiuni pentru care retragerea plangerii prealabile sau impacarea partilor inlatura raspunderea penala sunt:


I. in actualul cod penal 


- art 180, art 181, art 184 al 1 si 3, art 192, art 193, art 195, art 196, art 197, art 199, art 210, art 213, art 214, art 217, art 220, art 246, art 247, art 250, art 305, art 307, art 320.


II. in Noul (viitorul)  cod penal (Legea 286/2009 publicata in MO nr 510/2009. Intrarea in vigoare nu a fost stabilita exact, data probabila martie 2013, conform MJ) 


- art 193, art 196, art 199, art 206, art 208, art 218 al 1 si 2, art 219 al 1, art 223-227, art 231, art 238-245, art 253 al 1 si  2, art 256, art 284, art 287 al 1 lit d-g, art 302, art 378-379, art 381.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu