Care sunt avantajele custodiei comune? ARPCC

Asociaţia Română pentru Custodia Comună
Traducător Mihaela-Andreea Mereuţă

Custodia comună: o soluţie inteligentă sau un plan problematic?
http://www.adrr.com/adr4/joint.htm
De Roz Zinner, LCSW-C
Divorce and Family Mediation Services
Suite 301, 1406-b Crain Highway S
Glen Burnie, MD 21061
410-760-5588, www.mediate-divorce.com

Istoric

În ultimii ani, custodia fizică fizică și custodia comună legală au căpătat o
popularitate deosebită, ca metode de îngrijire a copilului după divorţ. În vreme ce
instanţa are ultimul cuvânt în privinţa deciziilor asupra custodiei, negocierea
aranjamentului custodial este realizată fie cu ajutorul mediatorului sau al unui avocat
specializat. Custodia comună fizică se referă la dreptul părinţilor de a locui împreună
cu copiii. Custodia fizică împărţită, poate lua multe forme, de la petrecerea vacantelor
de vară la tată iar restul anului la mamă, la pendularea între casele părinţilor. Copiii
au două locuinţe principale chiar dacă timpul petrecut în fiecare dintre ele, diferă.
Custodia legală comună, în afara sensului dezbătut în acest articol, se referă la
împărţirea responsabilităţii, indiferent de locul în care stau copiii, în privinţa luării
deciziilor în legătură cu bunăstarea copilului, acestea incluzând școlarizarea, starea
de sănătate și educaţia religioasă. În mod frecvent, părinţii divorţaţi împart custodia
legală, fără a o împărţi și pe cea fizică. Când mediatorii specializaţi în divorţ lucrează 
cu cuplurile, încearcă să faciliteze ajungerea la un acord între părinţi, evitând 
folosirea termenului de custodie pe cât posibil, pentru a nu aprinde spiritele. În acest 
articol, cu toate acestea, termenul de custodie va fi folosit pentru a da o imagine clară 
a lucrurilor. 

De ce custodia comună a câștigat popularitate?

Un motiv probabil este că bărbaţii și femeile au realizat faptul că taţii sunt importanţi
pentru copii, în același timp, un număr mai mare de bărbaţi au ajuns să-și dorească
să aibă un rol important în vieţile copiilor lor. Mulţi taţi nu se mai mulţumesc să-și

vadă copilul de două ori pe săptămână, în vreme ce mamele se bucură singure de
custodie. Pe măsură ce rolurile tradiţionale ale părinţilor se schimbă, și concepţiile
noastre privitoare la modul cel mai bun de îngrijire a copilului după divorţ se modifică.
Un alt motiv pentru creșterea popularităţii custodiei comune, îl reprezintă mărirea
numărului de mame nevoite să lucreze full-time. Custodia totală, poate deveni extrem
de dificilă pentru o mamă cu un post full-time solicitant, mai ales dacă acestea
lucrează peste program sau fac naveta. Multe cupluri care înainte de separare aveau
un program foarte încărcat, descoperă că trebuie să coopereze și să-și gestioneze
mai bine timpul, pentru a putea să-și îndeplinească îndatoririle de părinţi.
În unele cazuri, este aleasă custodia comună pentru a se evita o bătălie îndelungată
pentru custodie, luptă din care e puţin probabil să iasă vreun câștigător. Datorită
însuși naturii procesului, conflictul este adesea amplificat iar comunicarea se rupe.
Judecătorii încearcă să ia decizii în favoarea interesului superior al copilului iar când
sunt luaţi în discuţie doi părinţi competenţi, aceasta e o soluţie evidentă.
 Asociaţia Română pentru Custodia Comună
Traducător Mihaela-Andreea Mereuţă
[ngo205] 2 / 5
Care sunt avantajele custodiei comune?

1.Accesul la două locuinţe, le permite copiilor să menţină relaţii puternice cu
ambii părinţi.

Cercetările arată că jumătate din copiii aflaţi în custodie comună își văd părinţii
săptămânal, în timp ce doar 1 din 10 copii aflaţi în custodia unuia din părinţi își vede
părintele necustodian la fel de desi
. Când ambii părinţi sunt disponibili, copiii se
bucură de darurile unice reprezentate de îndrumarea, disciplina și dragostea fiecărui
părinte. Un avantaj suplimentar îl joacă rolul de model pe care tatăl poate să-l
alimenteze iar mama să-l îngrijească.

2. Copiii sunt în avantaj când părinţii cooperează și nu există altercaţii legale.

Când părinţii sunt mulţumiţi de aranjamentul privitor la custodie, există o probabilitate
mai mare ca ei să coopereze în celelalte privinţe. Copiii vor fi mai puţin înclinaţi spre
manipulare și vor învăţa că neînţelegerile pot fi rezolvate pe cale amiabilă. Studiile
arată că cuplurile ce aleg să meargă pe calea necontencioasă a medierii pentru
rezolvarea divorţului ajung la un consens care să implice custodia comună mult mai
frecvent decât cei ce intră pe calea contencioasă În cartea numită Casa Mamei,
Casa Tatălui, Isolina Riccci scrie: “atunci când copiii sunt liberi să-și iubească ambii
părinţi fără a avea sentimentul că-l trădează pe unul din ei, când au acces la ei fără a
le fi teamă de a-l pierde pe vreunul din ei, reușesc să-și croiască drum către
maturitate, așa cum e prevăzut.” iiBarbara Hauser, o lucrătoare socială, cu 20 de ani
de experienţă în evaluarea părinţilor aflaţi în litigii, scria: “Părinţii nu au idee cât de
tare își rănesc copiii când își pun copilul să-l critice pe celălalt părinte.” iii


3. Copiii în custodie comună petrec un timp normal cu ambii părinţi.

Când mamele deţin custodia, de obicei aşa-numiţii taţi de duminică își copleșesc
copii cu activităţi și daruri prin care încearcă să se revanșeze pentru timpul în care nu
au fost cu ei. Acest fapt generează resentimente din partea mamelor ce simt că au
rămas cu sarcinile mai puţin plăcute de a impune limite și a da pedepse. Mai mult,
mamele cu mai puţini bani, se vor simţi frustrate atunci când nu-și vor permite să fie
la fel de generoase.

4.Custodia comună descrește sentimentul de respingere și pierdere pe care
copilul îl simte adesea atunci când unul din părinţi se mută.

Judith Wallerstein ce a realizat cel mai comprehensiv studiu longitudinal asupra
impactului pe care îl are divorţul asupra copilului, a descoperit că după 10 ani după
divorţ, copiii ce avuseseră acces la ambii părinţi, aparent sufereau mai puţin de
sentimente de pierdere, respingere sau încredere scăzută în ei înșiși.
Ca o ironie, lucrătorii sociali ce se ocupau de copiii încredinţaţi unui singur părinte, au
descoperit că aceștia își exprimau furia atât în mod direct cât și indirect. Aceștia erau
mai retrași, deprimaţi și necomunicativi, și aveau mai multe simptome somatice.

5. Copiii aflaţi în custodie comună, pot să aibă și beneficii materiale, deoarece
cheltuielile de întreţinere sunt suportate în procent de 75%, spre deosebire de
procentul de 45% în cazul custodiei unice. iv
 Asociaţia Română pentru Custodia Comună
Traducător Mihaela-Andreea Mereuţă
[ngo205] 3 / 5

Care sunt dezavantajele custodiei comune?

1. Vieţile copiilor se vor asemăna cu cele ale unui agent de vânzări ce nu se
stabilește într-un loc niciodată.

Acesta este un lucru adevărat, atunci când nu există un program cunoscut fix iar
copilul se mută de colo-colo, după cum dispun părinţii. Acest fapt sporește atunci
când nevoile copilului legate de educaţie, dezvoltare și relaţionare, nu sunt
respectate. Copiii ce au dificultăţi de învăţare de exemplu, își vor organiza cu greu
timpul alocat studiului, atunci când se pendulează între două case. Când doi părinţi
se ocupă cu supravegherea temelor în locuri diferite, pot apărea unele neînţelegeri.
“Credeam că te ocupi tu de tema la mate”, este un refren cunoscut.

2. Impactul psihologic asupra copilului, poate fi redat printr-o lipsă de
stăpânire de sine și o dezorganizare a vieţii acestuia.

Predictibilitatea și stabilitatea îi ajută pe copii să-și dezvolte încrederea în sine și
abilitatea de a-și asuma unele riscuri rezonabile. Judith Wallerstein a studiat familii
care contestau custodia, fiind nevoite în mod involuntar să o împartă. Aceasta și-a
exprimat îngrijorarea cu privire la faptul că desele schimbări din cadrul custodiei
comune pot să mărească teama copilului cu părinţi divorţaţi, că va fi abandonat. Asta
se întâmplă din cauză că copilul nu se simte în siguranţă nicăieri. “Conflictul are un
efect negativ asupra copiilor, și dacă aceștia sunt puși la mijloc este și mai rău.” v


3. Cheltuielile sunt mai mari atunci când sunt în discuţie două case.
Există o dublare a sumelor date pe mobilier, haine și alte lucruri necesare. În studiul
lui Wallerstein, 85% din copiii provenind din familii unite mergeau la facultate, spre
deosebire de cei proveniţi din familii divorţate, ce se îndreptau către studii superioare
în procent de doar 50%. vi


4. Taţii sunt uneori nepregătiţi pentru responsabilităţile reale pe care custodia
comună le impune.

În ciuda influenţei mișcărilor feministe, realitatea este că femeia e cea care are grijă
de copii în cea mai mare măsură, chiar și-atunci când lucrează full-time. Unii taţi își
asumă cu ușurinţă niște responsabilităţi mai extinse, alţii însă o fac mai greu.

5. Când părinţii au probleme rămase nerezolvate, custodia comună poate spori
conflictul.
În prezent, cea mai mare parte a celor 34 de state SUA cu legi privind custodia
comună, le oferă judecătorilor puterea de a hotărî tipul de custodie, chiar și atunci
când există obiecţii din partea unuia sau ambilor părinţi.vii Acest fapt este destul de
problematic, deoarece custodia comună necesită discuţii frecvente între parteneri,
acest contact putând adânci conflictul și animozitatea deja prezente. Când un părinte
se recăsătorește și există copii vitregi, apar noi probleme legate de “loialitate”. Noul
soţ ar putea să nu privească cu ochi buni prezenţa constantă a fostului partener în
viaţa de zi cu zi. Pe de altă parte, unele persoane ce se bucură de custodie unică,
fapt ce nu necesită prezenţa constantă a fostului soţ, spun că acest lucru le oferă
libertatea de a-și reface viaţa cu mai multă ușurinţă. Asociaţia Română pentru Custodia Comună
Traducător Mihaela-Andreea Mereuţă
[ngo205] 4 / 5

Ce pot părinţii să facă pentru ca custodia comună să aibă succes?

În primul rând părinţii trebuie să se gândească la modul în care au reușit să-și
gestioneze problemele legate de creșterea copiilor, pe care le-au avut în timpul
căsniciei. Alţi factori importanţi de luat în considerare sunt gradul de motivare al
părinţilor, personalităţile și nevoile copiilor, situaţia financiară și practică a familiei.
Cercetările indică faptul că, comportamentul părinţilor de dinainte de divorţ, poate
prezice cu exactitate felul în care fiecare se va purta după despărţire. În mod ironic,
se pare că copiii ai căror părinţi nu se află în conflict, se vor descurca mai bine în
cadrul ambelor tipuri de custodie.viii

Custodia împărţită funcţionează cel mai bine atunci când:
• Părinţii pot să păstreze o relaţie civilizată, de tip business.
• Hotărârile luate au în centru nevoile copilului și necesităţile privind dezvoltarea
acestuia.
• Programul este predictibil și stabil dar suficient de flexibil pentru a putea fi
schimbat atunci când o cer împrejurările
• Părinţii locuiesc în apropiere unul de altul
• Părinţii sunt atenţi să se sprijine și să nu se atace reciproc, indiferent de
sentimentele pe care le au
• Resursele financiare sunt suficiente pentru întreţinerea a două case separate

Cum poate un cuplu ce divorţează să se bucure de avantajele
custodiei comune?

Mediatorii unui divorţ le oferă părinţilor posibilitatea de purta discuţii și de a negocia
aspecte mai importante sau mai puţin importante, legate de creșterea copilului.
Mediatorii sunt special antrenaţi să ajute cuplurile să înveţe să comunice într-un mod
cât mai civilizat pentru a face custodia comună să funcţioneze. Partenerii preferă
discuţiile faţă în faţă și păstrarea controlului asupra acestor decizii importante, mai
degrabă decât să-și încredinţeze soarta în mâinile a doi avocaţi sau a unui judecător.
Sistemul nostru actual le pune pe cele două părţi faţa în faţă, ca să se lupte între ele.
Acest lucru poate avea costuri atât financiare, cât și emoţionale. Din clipa în care se
pornesc acuzaţiile și cererile, devine extrem de dificil pentru parteneri să ajungă la
un plan care privind creșterea copilului, care să le convină amândurora. Nu e o
coincidenţă faptul că divorţurile în care există mediatori se termină cu adoptarea
custodiei comune mai frecvent decât în cazul divorţurilor obișnuite. Un mediator cu
experienţă poate să-i ajute pe părinţi să poarte discuţii despre interesul copilului, și
să se decidă dacă custodia comună este o hotărâre înţeleaptă sau un plan
problematic pentru familiile lor.

sursa: ARPCC

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu