Asa ar fi un acord de mediere.

ACORD DE MEDIERE
Intocmit la data de ………………….in Bucuresti
Mediator Tatu Tudor,autorizatie nr…….eliberata la data de ……..de catre Consiliul de mediere, din cadrul Biroului de mediator-Tatu Tudor,in conformitate cu prevederile art.58 din Legea nr.192/2006 privind medierea,organizarea si exercitarea profesiei de mediator,am intocmit in forma scrisa prezentul acord de mediere.
In rezultatul procesului de mediere realizat cu participarea: 1………………………………………………………
2………………………………………………………
constand in aceia ca: (se descrie obiectul litigiului supus medierii)
Inainte de incheierea acordului de impacare,partilor li s-a explicat:
a)drepturile şi obligaţiile legate de procedura de mediere, drepturile şi obligaţiile ce rezultă din încheierea acordului, urmările cu caracter juridico-civil ce rezultă din acord şi cu caracter juridico-penal,
b) că participarea la mediere şi semnarea acordului de împăcare nu serveşte ca dovadă a recunoaşterii vinovăţiei.
Prin prezentul acord de mediere părţile au convenit în mod benevol, prin exprimarea liberă a voinţei, în lipsa aplicării violenţei sau constrîngerii, asupra următoarelor:
a)…………………………………………………………………………………………………………….. b)……………………………………………………………………………………………………………. a)……………………………………………………………………………………………………………. b)………………………………………………………………………………………………………….etc
Acordul de impacare este executoriu,in conditiile legii civile,de la data de………….
Partilor li sa adus la cunostinta faptul ca, prezentul acord are valoarea unui inscris sub semnatura privata,ca poate fi supus verificarii notarului public in vederea autentificarii (si faptul ca, organul de urmarire sau cercetare penala,ori instanta are obligatia sa ia act de invoiala partilor.)
Prezentul acord a fost întocmit în ..x..exemplare, cîte un exemplar a fost înmanat fiecărei părţi, un exemplar rămîne la sediul Biroului de mediator (şi un exemplar se trimite de către mediator organului de cercetare penala,sau instantei dupa caz, pentru a lua act de continutul acordului si a dispune masurile prevazute de art.10 lit.h C.P.P.)
Parti Mediator
1…………………………………..
2…………………………………..

sursa: http://wwwmedieretatu.unblog.fr/

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu