Medierea in China

În China medierea are o tradiţie veche. Tradiţiile budiste încurajau soluţionarea disputelor mai degrabă prin consens decît prin coerciţie. Medierea a cunoscut în China o dezvoltare deosebită în timpul dinastiei Qing (1644 – 1911). Sistemul tradiţional de mediere avea trei paşi în domeniul dreptului civil: înţelegerea privată anterioară judecăţii, medierea după formularea unei plângeri şi procesul oficial de mediere. în China există peste un milion de Curţi Populare de Mediere care au fost create prin Constituţia din 1982. Participarea la mediere este voluntară, iar părţile au posibilitatea de a se adresa instanţe.

Sursa:  Centrul de mediere Iasi

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu