Avantajele medierii in conflictele civile

Conform legii 192 / 2006, mediatorul nu poate fi citat ca martor într-un caz pentru care a mediat. De asemenea, toate persoanele prezente la mediere, semnează un acord de confidenţialitate şi nu au dreptul să se folosească de informaţiile aflate la mediere, fără acordul scris al celorlalţi participanţi.

Medierea este confidenţială.
Mediatorul este obligat să păstreze confidenţialitatea informaţiilor de care ia cunoştinţă în cursul activităţii sale de mediere, precum şi cu privire la documentele întocmite sau care i-au fost predate de către părţi pe parcursul medierii, chiar şi după încetarea funcţiei sale.

Prin urmare, secretul profesional este o îndatorire fundamentală şi primordială a mediatorului, iar această obligaţie nu este limitată în timp.

Soluţia nu este impusă, ci negociată.
Soluţionarea conflictului depinde exclusiv de acordul părţilor, iar soluţiile nu sunt elaborate de mediator, ci de către cei aflaţi în conflict.

Medierea permite găsirea de către părţi, cu ajutorul mediatorului, a unei soluţii creative şi eficiente de rezolvare a conflictului prin care nimeni nu pierde, toate părţile câştigă.

În principiu, părţile  pot lua decizii mai bune cu privire la soluţionarea conflictului acestora decât o autoritate din afară şi tind să respecte acordul când sunt direct responsabile pentru rezultatul negocierilor.

Medierea reduce costurile de rezolvare a conflictelor.
Medierea implică costuri semnificativ reduse faţă de o procedură judiciară.

Se evită cheltuielile de judecată, respectiv taxele judiciare de timbru, onorariile experţilor etc. Mai mult, dacă pe parcursul unui proces civil, părţile ajung la o înţelegere pe calea medierii, instanţa va dispune, la cererea părţii interesate, restituirea taxei judiciare de timbru plătite pentru învestirea acesteia.

Medierea duce la o rezolvare mai rapidă a conflictelor.

Medierea permite o importantă economie de timp şi evitatea stresului generat de un litigiu derulat în faţa instanţei de judecată, deoarece procesele durează un timp relativ îndelungat. Prin mediere se ajunge, de regulă, la o soluţie în doar câteva ore şi, pe de altă parte, părţile evită astfel să-şi facă publice problemele într-o sală de judecată.

Medierea poate fi utilizată în soluţionarea unui spectru larg de conflicte.
Pot face obiectul medierii orice conflicte în materie civilă, comercială, de familie, în materie penală, precum şi în alte materii, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 192 din 16 mai 2006.

Soluţionarea conflictelor prin mediere va degreva instanţele de judecată de numeroase cauze deduse judecăţii şi va preîntâmpina iniţierea unor acţiuni judecătoreşti.

Medierea este voluntară.
Părţile aflate în conflict nu pot fi constrânse să accepte procedura medierii. Acestea participă la mediere doar dacă doresc şi, totodată, au dreptul de a renunţa la mediere în orice fază a procedurii.
Sursa: bucovina.info.ro

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu