Campania "Judecatorii sustin medierea" - 1 martie 2010


Către
Preşedinţii curţilor de apel, tribunalelor şi judecătoriilor

Stimate domnule preşedinte,

Aşa cum vă înştiinţam în adresele noastre anterioare, când v-am comunicat Ghidul de mediere pentru magistraţi, respectiv modelul de protocol ce s-ar putea încheia între instanţele judecătoreşti şi asociaţiile locale de mediatori, asociaţia noastră continuă campania „Judecătorii susţin medierea”, căreia i s-au alăturat Uniunea Naţională a Mediatorilor din România şi Federaţia Naţională Sindicală Projust a Personalului din Justiţie.

Astfel, începând cu data de 3.03.2010, organele judiciare sunt obligate să informeze părţile asupra posibilităţii şi avantajelor folosirii procedurii medierii şi de a le îndruma să recurgă la aceasta pentru soluţionarea conflictelor dintre ele (art. 6 din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi profesia de mediator, modificată prin Legea nr. 370/2009). Pentru a asigura efectivitatea acestei dispoziţii, vă propunem următoarele modalităţi:
- Afişarea la avizierul instaţei şi pe uşa fiecărei săli de judecată a informaţiilor minime despre mediere (ce este medierea, care sunt avantajele medierii, ce sunt mediatorii, care sunt atribuţiile judecătorilor în privinţa acordului de mediere);
- Afişarea aceloraşi informaţii la registratură şi instruirea personalului auxiliar de specialitate ce îşi desfăşoară activitatea în acest sector pentru a informa publicul asupra medierii;
- Informarea părţilor de către judecător în cadrul şedinţei de judecată cu privire la mediere;
- Afişarea tabloului mediatorilor (care sa cuprinda cel puţin mediatorii din judeţ) într-un loc accesibil publicului: Tabloul naţional al mediatorilor este disponibil pe site-ul Consiliului de Mediere la adresa www.cmediere.ro, iar o variantă printată urmează a fi distribuită instanţelor de către Consiliu;
- Comunicarea acestor măsuri către mass-media, prin purtătorul de cuvânt al instanţei.

În anexă vă punem la dispoziţie un model de informare. Vă rugăm să distribuiţi acest material şi Judecătoriilor din circumscripţia instanţei pe care cu onoare o conduceţi.

Judecător Cristi Danileţ

Purtător de cuvânt, Uniunea Naţională a Judecătorilor din România


Sursa:  Medierea.ro

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu