CODUL EUROPEAN DE CONDUITĂ PENTRU MEDIATORI

CODUL EUROPEAN DE CONDUITĂ PENTRU MEDIATORI
Prezentul cod de conduită stabileşte un număr de principii pe care fiecare mediator
se poate angaja în mod voluntar să le respecte, pe propria răspundere. Acest cod
poate fi utilizat de mediatori implicaţi în toate tipurile de mediere în materie civilă și
comercială.
Organizațiile care furnizează servicii de mediere pot de asemenea să-şi ia un astfel de
angajament, cerând mediatorilor care lucrează sub egida lor să respecte codul de
conduită. Organizațiile pot pune la dispoziţie informaţiile privind măsurile, cum ar fi
formarea, evaluarea şi monitorizarea, pe care le iau pentru a promova respectarea
codului de către fiecare mediator.
În înţelesul prezentului cod de conduită, medierea înseamnă orice proces structurat,
indiferent de modul în care este denumit sau se face referire la acesta, în care două
sau mai multe părţi într-un litigiu încearcă ele însele, din proprie iniţiativă, să ajungă
la un acord cu privire la soluţionarea litigiului dintre ele, cu asistenţa unei persoane
terţe – denumită în cele ce urmează „mediator”.
Acceptarea codului de conduită nu aduce atingere legislaţiei interne sau normelor
care reglementează anumite profesii.
Este posibil ca organizațiile care furnizează servicii de mediere să dorească să
dezvolte coduri mai detaliate, adaptate atât contextelor specifice ale fiecăreia sau
tipurilor de servicii de mediere pe care le oferă, cât și domeniilor specifice cum ar fi
medierea familială sau medierea în domeniul drepturilor consumatorului.

Pentru a vizualiza codul dati clic pe: Mediatorul si Medierea in Romania

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu