Comunicat Consiliul de mediere

 In sedinta din 19 martie 2010, membrii Consiliului de mediere au luat in discutie aspecte legate de solutionarea plangerilor depuse la Consiliul de mediere.
Din experienta de pana la acel moment, a rezultat ca plangerile depuse se pot structura astfel:
- plangeri depuse de un mediator impotriva altor mediatori
- plangeri depuse de un mediator impotriva unui membru al Consiliului de mediere sau al Presedintelui/ Vicepresedintelui
- plangeri depuse impotriva unor hotarari a Consiliului de mediere
Din analiza facuta a rezultat ca, pentru fiecare plangere depusa la Consiliul de mediere se declanseaza o procedura destul de laborioasa pana la solutionare si formularea unui rapsuns.
Procedurile interne de lucru implica in unele cazuri si Comisia de disciplina, care este formata din mediatori din toata tara si a caror participare la sedinta comisiei presupune deplasarea la Bucuresti.
Luand act de implicatiile rezolvarii fiecarei plangeri depuse la Consiliu, membrii Consiliului de mediere au decis ca, incepand cu data de 19 martie 2010 (data adoptarii hotararii), se inregistreaza si se declanseaza procedura de solutionare doar pentru plangerile formulate in scris si depuse in original la Consiliul de mediere, direct sau prin posta.
Anca Elisabeta Ciuca
Presedinte al
Consiliului de mediere

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu