Comunicat Consiliul de Mediere...Consultare

In vederea aplicarii art. 24 din Legea 192/2006 asa cum a fost modificat referitor la organizarea corpului profesional al mediatorilor in asociatii profesionale si art. III din Legea 370/2009 referitor la alegerea unui nou Consiliu de Mediere va rugam sa ne transmiteti pana la data de 30 aprilie 2010 la adresa de e-mail alegeri@cmediere.ro opinia dumneavoastra referitoare la
TERMENUL DE INSCRIERE INTR-O ASOCIATIE PROFESIONALA/CONSTITUIRE A UNEI ASOCIATII PROFESIONALE A MEDIATORILOR, CARE VA FI OBLIGATORIU PENTRU MEDIATORUL AUTORIZAT SI CARE VA CURGE DE LA DATA AUTORIZARII ACESTUIA

Variante propuse:

a. 3 luni

b. 6 luni

c. 9 luni

d. 12 luni

Mentionam ca , potrivit art. 24 din Legea 192/2006, corpul profesional al mediatorilor trebuie organizat in asociatii profesionale. Asociatiile profesionale sunt acele organizatii constituite in baza OG 26/2000, care au ca membri cel putin trei mediatori autorizati si care desfasoara activitati in interesul/destinate membrilor proprii. Nu sunt asociatii profesionale ale mediatorilor, acele organizatii care desfasoara in principal activitate de mediere sau alte activitati in domeniul medierii destinate tertilor.
La exprimarea optiunii in privinta unui termen rezonabil pentru organizarea corpului profesional in asociatii profesionale, va rugam sa aveti in vedere:
1. Ca acest termen sa fie cel putin egal cu termenul necesar pentru indeplinirea formalitatilor legale in vederea infiintarii unei asociatii in baza OG 26/2000 - pentru cazurile in care mediatorii, dupa autorizare, vor dori sa constituie o asociatie profesionala. In general, aceste formalitati presupun intocmirea actelor de constituire si dobandirea personalitatii juridice prin hotararea instantei de judecata (judecatorii). Practica si organizarea instantelor de judecata este diferita in privinta termenelor de judecata stabilite petentilor in solutionarea cererilor de dobandire a personalitatii juridice, ceea ce trebuie avut in vedere la stabilerea acestui termen de CM.
2. Un termen rezonabil, astfel incat sa nu se creeze premisele existentei in permanenta a unui numar semnificativ de mediatori neasociati in cadrul corpului profesional. In situatia in care, termenul de inscriere in asociatii ar fi foarte lung ar insemna o divizare permanenta a corpului profesional al mediatorilor in doua grupuri: grupul organizat in asocatii si un alt grup semnificativ ca numar de mediatori neasociati. Acesta situatie ar ingreuna colaborarea Consiliului de Mediere cu corpul profesional al mediatorilor in vederea dezvoltarii profesiei si a serviciului de mediere .
Dupa colectarea raspunsurilor si prelucrarea acestora in functie de optiunea majoritara a mediatorilor, Consiliul de mediere, prin hotarare, va stabili termenul de inscriere/constituire a mediatorilor in asociatii profesionale, termen care se va aplica din momentul adoptarii hotararii, atat pentru organizarea mediatorilor in vederea desfasurarii alegerilor cat si pentru organizarea corpului profesional al mediatorilor conform art. 24.

Ioana Stoica

Vicepresedinte

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu