Consiliul de Mediere... INFORMARE demersuri catre Ministerul Justitiei


Va transmitem atasat o scurta informare cu privire la demersului Consiliului de mediere privind promovarea medierii si a profesiei de mediator, prin acte legislative emise de Ministerul Justitiei.
 Anca Elisabeta Ciuca
Presedinte al Consiliului de mediere

INFORMARE

În data 11.05.2010, am participat la discuțiile preliminare întâlnirii oficiale dintre ministrul justiției, d-l Cătălin Marian Predoiu cu reprezantanți ai CSM, ÎCCJ, Ministerului Public, ai asociațiilor profesionale ale judecătorilor, procurorilor, personalului auxiliar, respectiv reprezentanți ai profesiilor liberale: avocați, notari, executori judecătorești, precum și ai câtorva ONG-uri și care a avut loc în data de 14.05.2010, la sediul Ministerului Justiției.
Rostul întâlnirii preliminare a fost acela de a fixa câteva din reperele pe care le va conține punctul de vedere al Consiliului de Mediere, invitat la întâlnirea oficială, privind proiectul strategiei de reformă în domeniul justiției, dar care conține și câteva linii directoare privind profesiile liberale în general, medierea în special, cu indicarea măsurilor cuprinse la pct. 5.7 din proiect.
Cu acest prilej am arătat barierele legislative cu care se confruntă aplicarea în practică a medierii și care au fost discutate cu prilejul întâlnirilor avute cu judecători, procurori, avocați și la care am participat fie ca membră a APMR, fie ca membră a CM, identificând și soluții pentru înlăturarea acestor bariere, prin câteva amendamente concrete prezentate ca exemple, pentru o mai eficientă convingere a factorilor de decizie din cadrul ministerului, în a iniția aceste modificări legislative necesare.
Astfel, deși modificările aduse Legii nr. 192/2006 prin Legea nr. 370/2009 și în baza cărora am solicitat sprijinul CSM, concretizat în adresa comunicată instanțelor judecătorești privind recomandarea medierii și afișarea tabloului, au avut efectul unei aplecări mai atente a judecătorilor asupra acestei modalități de soluționare a conflictelor, rezultatele sunt încă modeste.
În consecință, am arătat și la întâlnirea oficială de vineri, că s-a dovedit insuficientă formularea imperativă a recomandării de către judecător a medierii, atâta timp cât ea nu este corelată cu o obligație și din partea justițiabilului, respectiv cel puțin aceea de a se prezenta la un mediator în vederea informării cu privire la modalitatea și avantajele medierii.
Identificând și alte modificări necesare pentru a înlătura riscul de practică neunitară, așa cum ea s- a concretizat deja în materie penală, fiind necesară promovarea recursului în anulare, respectiv și alte aspecte care ar încuraja apelarea la mediere, am solicitat inserarea acestor modificări în proiectul Legii „ mica reformă ”, aflată în dezbatere publică, menită să accelereze procedurile judiciare, arătând că folosirea procedurii de mediere în soluționarea cauzelor aflate pe rolul instanțelor, ar contribui în mod eficient la scurtarea termenelor de finalizare a proceselor, înlăturând astfel riscul depășirii termenelor rezonabile care au atras sancțiuni din partea CEDO.
În măsura în care mediatorii au amendamente pentru comunicarea lor până la finele acestei săptămâni ministerului, rog să faceți publică această informare pentru a analiza propunerile și a le insera în materialul ce trebuie comunicat ministerului.

Kibedi Katalin-Barbara, membră a Consiliului de Mediere  

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu