Specialistii recomanda sa treaca in con­tractele nou incheiate o clauza care sa permita medierea.

Demersul este mult mai ieftin si mai eficient decat o actiune in instanta
Criza financiara a condus la o cres­tere alarmanta a litigiilor comerciale intre societatile din Romania, iar majoritatea admi­nis­tratorilor recurg la instanta pentru a-si rezolva conflictele cu par­te­ne­rii de afaceri. Putini dintre agentii eco­no­mici stiu ca exista o varianta mult mai sim­pla si mai putin costisitoare de recu­pe­ra­re a creantelor: Curtea de Arbitraj Co­mer­cial, care functioneaza pe langa toate Camerele de Comert din tara.

Litigiile comerciale au ajuns sa faca parte din rutina unei economii lovite de criza economica, motiv pentru care pe rolul instantelor de judecata se afla mii de dosare al caror termen de solutionare poate sa fie amanat ani la rand. Putini agenti economici stiu ca au la indemana un instrument mult mai eficient si mai pu­tin costisitor la care pot apela pentru a-si rezolva conflictele: medierea. In ca­drul Camerelor de Comert din tara func­tioneaza Curti de Arbitraj Comercial ca­re au avut grija sa se adapteze repede la contextul socio-economic actual prin reducerea tarifelor practicate in 2010 fata de 2009 pe seama cresterii cererii si a lipsei de lichiditati cu care se confrunta mediul de afaceri national. Directorul Di­rectiei Juridice si de Arbitraj din ca­drul Camerei de Comert, Industrie, Na­vi­gatie si Agricultura Constanta, Ruxan­dra Serescu, da asigurari ca taxele arbitrale, in care sunt incluse si ono­ra­rii­le arbitrilor, se situeaza, de fiecare data, sub nivelul taxelor judiciare de timbru practicate de instantele judecatoresti, avantajul crescand direct proportional cu valoarea litigiilor. De exemplu, in ca­zul unui litigiu care are ca obiect suma de 100.000 de lei se percepe o taxa ar­bitrala care depaseste cu putin 3.500 de lei, cu TVA inclus. O alta veste buna este aceea ca firmele membre ale Camerelor de Comert beneficiaza de o reducere subs­tantiala in functie de valoarea co­ti­za­tiei, solicitantii avand posibilitatea sa achite taxele si in rate. In schimbul co­mi­sio­nului, agentii economici, care ape­lea­za la serviciile Curtii de Arbitraj Co­­mercial, beneficiaza de con­fiden­tia­li­ta­te si de un termen garantat de so­lu­tio­nare a dosarelor de maximum cinci luni. Ho­ta­ra­rea arbitrala pronuntata are pu­te­rea unei hotarari judecatoresti de­finitive si poate fi executata silit, asa ca succesul unui astfel de demers este garantat de le­gislatia in vigoare. In plus, hotararile ar­bi­trale pot fi recunoscute si executate pe plan international. 
Cheia succesului: o clauza contractuala specifica
Din pacate, nu orice contract poate fa­ce obiectul unui arbitraj comercial, in­trucat, pentru a se putea recurge la me­diere, este necesara o clauza care sa fa­ca referire directa la acest aspect. In aceste conditii, specialistii ii sfatuiesc pe agen­tii economici ca, in vremuri de cri­za, cand riscurile de nerespectare a ter­me­nelor scadente creste, sa treaca in con­tractele nou incheiate o clauza care sa permita medierea. In pofida ne­nu­ma­ra­telor beneficii aduse agentilor eco­no­mici  de o astfel de practica, slaba in­formare a celor care pot recurge la me­die­re sau nu­marul mare al contractelor co­mer­cia­le incheiate pe genunchi con­du­ce la o ac­ti­vi­tate destul de redusa a Cur­tii de Ar­bitraj in comparatie cu po­ten­tialul pietei. De exemplu, in 2009, nu­marul litigiilor aflate pe rolul Curtii de Arbitraj Co­mer­cial si Maritim Constanta s-a dublat in comparatie cu anii pre­ce­denti, apro­piin­du-se de 70 de dosare, dar specialistii spun ca este inca loc pentru o crestere mult mai spectaculoasa in con­di­tiile in care numai la Constanta exista peste 60 de specialisti in domeniu. Po­tri­vit re­pre­zentantilor directorului Di­rec­tiei Ju­ri­di­ce si de Arbitraj din cadrul CCINA Cons­tanta, majoritatea dosarelor fac obiec­­tul unor sesizari la intarzieri de plata sau al unor probleme care deriva din calitatea slaba a produselor si ser­vi­cii­­lor, situatie in care se poate solicita res­ti­tuirea de­bitului si penalitati pentru in­tar­ziere. Litigiile se solutioneaza de catre arbitrii specialisti in domeniul juridic, eco­no­mic sau maritim care preiau do­sa­re­le in functie de competenta fiecaruia in parte. Pe langa Camera de Comert si In­dustrie a Romaniei functioneaza per­ma­nent Cur­tea de Arbitraj Comercial In­ter­na­tio­nal, care este organizata si func­tio­neaza in baza Legii nr. 335/2007.
Sursa: financiarul

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu