Protocol de colaborare al mediatorilor Galateni cu Judecătoria Galati


La 17 iunie 2010, la sediul Judecatoriei din Galati s-a semnat Protocolul de colaborare iniţiat de Asociaţia Mediatorilor Galaţi (AMG) în luna martie 2010, după încheierea unui protocol pe tot judeţul cu Tribunalul Galaţi. Acest document are o importanţă deosebită, însemnând în primul rând recunoaşterea acestei profesii pe plan local, relaţionarea cu asociaţiile de mediatori existente şi deschiderea colaborării între instanţe şi mediatori. După discuţiile din timpul şi de după conferinţa organizată de AMG la 05.03.2010, au avut câteva întâlniri de lucru la judecătorie, la care reprezentanţii AMG au prezentat dnei preşedinte Diana Mihaela Oancea şi alte materiale, ghiduri, modele, proceduri, articole, legislaţie, iar dumneaei ne-a îndrumat asupra modului în care trebuie să arate Acordul de mediere în diverse speţe, astfel încât să poată fi preluat în hotărârile ce urmează a fi pronunţate de judecători, în dosarele ajunse în instanţă, la care s-a solicitat mediere. Reamintim ca de la 1 martie AMG a cumpărat şi amenajat un Avizier, l-a montat pe holul judecătoriei şi a afişat Tabloul mediatorilor din judeţul Galaţi, indiferent de asociaţie sau că sunt încă neasociaţi.
Doamna Diana Mihaela Oancea,
Presedinte al Judecatoriei Galati, s-a declarat de multumita de modul de colaborare cu mediatorii galateni, asigurandu-i inca o data, de sprijinul total in implementarea Protocolului in cel mai scurt timp. Dintre scopurile si obiectivele cuprinse in textul protocolului, spicuim: – promovarea medierii ca mijloc alternativ de solutionare a conflictelor; – mediatizarea in randul judecatorilor, personalului auxiliar al instantei si justitiabililor a legislatiei relevante interne si internationale referitoare la mediere; – constientizarea avantajelor practice pe care institutia medierii le aduce in activitatea juridica; – implementarea dispozitiilor care prevad obligativitatea informarii de catre organele judiciare a partilor din dosare cu privire la procedura medierii, precum si indrumarea partilor sa recurga la acesta cale pentru rezolvarea conflictelor; – dezvoltarea unor bune practici care sa faciliteze desfasurarea medierii; – recunoasterea si acceptarea prin ordonanta a acordurilor de mediere care intrunesc cerintele legale; Pentru implementarea in practica a prevederilor invederate in protocol, Judecatoria Galati va apela la urmatoarele modalitati: – va publica intr-un loc accesibil justitiabililor Tabloul Mediatorilor, care va cuprinde lista cu toti mediatorii autorizati, conform datelor transmise de Consiliul de Mediere si de organizatiile locale ale mediatorilor; – va aloca spatii la avizierul instantei si la compartimentele de lucru cu publicul pentru afisare si distribuirea de materiale informative privind medierea; – va permite desfasurarea in sediul instantei a unor activitati specifice de informare si promovare a medierii; – va recomanda si va incuraja medierea pentru persoanele implicate in litigii ce pot fi deduse medierii, atat inainte de sesizarea instantei, cat si dupa inregistrarea cauzei pe rolul acesteia; – va aduce la cunostinta persoanelor paupere dispozitiile OUG nr.51/2008 privind ajutorul public judiciar; – va asigura participarea la seminarii, conferinte, emisiuni, dezbateri in scopul de a intari increderea publicului si justitiabililor in institutia medierii; – va posta acordurile de mediere validate care sunt relevante pe site-ul instantei, cu protejarea datelor cu caracter personal; – va insera in textul citatiilor emise de instanta recomandarea catre parti pentru a apela la institutia medierii, conform dispozitiilor legale in vigoare.
La Protocol au aderat ca semnatari şi preşedinţii celorlalte asociaţii ale mediatorilor din Galaţi, respectiv dna. av. Ana Călin – AMPSAC GL, dna av. Zina Lăcătuş – ACM Gl şi dna Anca-Simona Cinepa, preşedintele filialei Galaţi a UNMR, una din organizaţiile de la nivel naţional. Aceştia şi-au exprimat convingerea că acest protocol va reprezenta punctul de plecare necesar şi suficient pentru dezvoltarea medierii în Galaţi, în folosul cetăţenilor dar şi al justiţiei, care prin asta poate fi degrevată de multe dosare cu cauze mărunte, pot scadea cheltuielile judiciare, se poate realiza un act de justiţie de o calitate mai bună prin concentrarea judecătorilor pe cauzele complexe.
În acelaşi timp, pentru justiţiabili, timpul de soluţionare al conflictelor va fi scurtat, procedura nu mai este publică, ci confidenţială, soluţia nu este impusă de un judecător după lege, ci de către părţi cu sprijinul mediatorilor, după nevoile şi interesele acestora. Se poate apela şi în alte situaţii la mediere, nu numai în cauze ajunse pe rolul instanţelor, fie în domeniul civil, familial, comercial, financiar-bancar, fie privind protecţia consumatorilor, copilului, raporturile de muncă pentru drepturi individuale, etc. aşa cum se pot informa cetăţenii de pe site-urile de specialitate, precum www.mediereagalati.wordpress.com al Asociaţiei Mediatorilor Galaţi.
Reamintim rolul instanţelor, poliţiei şi altor organe cu atribuţii jurisdicţionale, care de la 03.03.2010 au obligaţia conform art. 6 din legea medierii, să informeze părţile asupra posibilităţii de a recurge la mediere şi avantajele acesteia şi să îndrume părţile să apeleze la serviciile mediatorilor.
Asociaţia Mediatorilor Galaţi va continua acţiunile de promovare a medierii şi aşteaptă pe ceilalţi mediatori să participe cât mai mult la astfel de manifestări, în care să fie prezentate avantajele medierii şi procedurile în diferite domenii. În acest sens este în pregătire o nouă conferinţă despre mediere la Galaţi, la începutul lunii iulie, când vor fi invitaţi şi alţi mediatori din ţară, reprezentanţi ai justiţiei, poliţiei, administraţiei publice, altor autorităţi, mass-mediei, cetăţeni, sindicate, asociaţii de interes public.
Sursa:  medierea galati

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu