Declarația de la Roma privind medierea - text integral

În 10 iulie 2013, a fost semnată ”Declarația de la Roma privind Medierea” de către Uniunea Națională a Mediatorilor din România, prin copreședinții Dr. Zeno Șuștac și Claudiu Ignat. din partea română și Asociația Națională de Mediere Civilă și Comercială din Italia, reprezentată de președintele Dr. Michele Bottazzi, din partea italiană.
Tot din partea română a mai semnat declarația Centrul de Mediere Buzău, reprezentată de președintele Dorin Bădulescu.


Declarația de la Roma privind medierea
10 iulie 2013

Uniunea Națională a Mediatorilor din România și Asociația Natională a Mediatorilor din Domeniul Civil și Comercial din Italia, având ca și crez susținerea medierii, așa cum este înțeleasă prin Directiva 52/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind anumite aspecte ale medierii în materie civilă și comercială, au decis să își alăture eforturile în scopul consolidării medierii în Uniunea Europeană, adoptând prezenta

DECLARAȚIE COMUNA PRIVIND MEDIEREA

(1). Serviciile de mediere furnizate în statele membre ale Uniunii Europene se vor presta la cele mai înalte standarde de către mediatori profesioniști care beneficiază de formare inițială și continuă, și care se supun unor mecanisme eficace de control al calității privind furnizarea serviciilor de mediere în statele membre.
(2). Profesia de mediator este o profesie multidisciplinară, nefiind o profesie juridică. Acreditarea ideii cum că medierea ar fi o profesie juridică contravine înțelesului Directivei, aceasta din urmă arătând faptul ca medierea se adresează oricărei categorii profesionale, nefiind un apanaj al profesiilor juridice. Directiva 52/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului definește mediatorul ca fiind orice terț calificat “să conducă procesul de mediere într-o manieră eficace, imparțială și competentă, indiferent de denumirea sau profesia terțului în statul membru…”
(3). Accesul în profesie a unor persoane necalificate, prin simplul efect al adoptării unor legi în anumite state membre, contravine Directivei adoptate de Parlamentul European și Consiliu, cu efecte negative cu privire la buna funcționare a pieței interne în ceea ce privește calitatea serviciilor de mediere prestate. Astfel de acțiuni pot duce la decredibilizarea medierii și transformarea sa într-o procedură formală, aducând deservicii majore beneficiarilor serviciilor de mediere care se vor expune riscului de a le fi furnizate servicii de către persoane necalificate.
(4). Prezenta declarație constituie un semnal de alarmă adresat de către profesioniștii domeniului Parlamentului European și Consiliului Uniunii Europene, urmând a fi transmisă de către semnatari instituțiilor menționate.
(5). Accesul unor persoane necalificate în profesia de mediator ar conduce la imposibilitatea garantării respectării neutralității, imparțialității și confidentialității de către prestatorii serviciului de mediere în cazul în care aceștia nu vor respecta prevederile Codului European de Conduită pentru Mediatori.
(6). Activitatea de mediere este considerată a fi o activitate de interes public, iar soluția rezultată din mediere nu este considerată a fi o soluție inferioară unei hotărâri judecătorești. Din aceste rațiuni, ne manifestăm îngrijorarea cu privire la modul în care în unele state membre se întelege a se legifera activitatea de mediere.
Semnatarii lansează invitația tuturor asociatiilor profesionale ale mediatorilor din Europa de a susține acest demers, devenind părți semnatare ale Declarației de la Roma.


UNIUNEA NAȚIONALĂ A
MEDIATORILOR DIN ROMÂNIA
Copreședinte
Dr. Zeno Șuștac Președinte

ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ A MEDIATORILOR DIN DOMENIUL CIVIL ȘI COMERCIAL

Dr. Michele Bottazzi

Declaratia semnata si de Centrul de Mediere Buzau, presedinte Dorin Badulescu

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu