Art III din Legea 115/2012 pentru modificarea și completarea Legii 192/2006, declarat de CCR neconstituțional.


Astăzi, 04.12.2014, Curtea Constituțională a României a decis.
Dosar 575D/2014


"Curtea Constituţională, cu majoritate de voturi, a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că prevederile art.III din Legea nr.115/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr.192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, conform cărora "Dispoziţiile art.17 alin.(4) şi ale art.18 alin.(1) din Legea nr.192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se aplică şi mandatelor în exerciţiu la data intrării în vigoare a prezentei legi", sunt neconstituţionale, întrucât încalcă dispoziţiile art.15 alin.(2) din Legea fundamentală care consacră principiul neretroactivităţii legii civile", potrivit deciziei CC.
”Admite excepția de neconstituționalitate a art III din Legea 115/2012, pentru modificarea și completarea Legii 192/2006, privind medierea și organizarea profesiei de mediator.”

Legea 192/2006
Art. III.
- Dispoziţiile art. 17 alin. (4) şi ale art. 18 alin. (1) din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se aplică şi mandatelor în exerciţiu la data intrării în vigoare a prezentei legi.


Cu alte cuvinte, membrii Consiliului de Mediere au beneficiat de prelungirea propriului mandat fără a fi realeși !

Din punctul meu de vedere, consider că această hotărâre a CCR este corectă .

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu