Centrul de Mediere al Camerei de Comert si Industrie Bucuresti.


Camera de Comert si Industrie Bucuresti a infiintat Centrul de Mediere CCIB pe data de 21 octombrie 2009.
In cadrul aceleeasi sedinte s-a aprobat, de asemenea, Regulamentul de organizare si functionare al Centrului de Mediere al CCIB, precum si infiintarea unui Consiliu Consultativ, care va coordona activitatea Centrului de Mediere, compus din 6 persoane nominalizate de Colegiul de Conducere al CCIB.
Dintre atributiile acestui Centru de mediere voi specifica cateva....doar cele care ne intereseaza pe noi mediatorii de rand:
-organizeaza si administreaza medierea litigiilior comerciale si civile, pentru membrii sai si pentru oricare din persoanele care apeleaza la aceasta modalitate legala de rezolvare rapida a litigiilor;
-dezvolta metode alternative de rezolvare a disputelor, cu accent pe mediere, prin:iniţierea şi derularea de proiecte în vederea introducerii în practica curentă a medierii, ca modalitate alternativă de rezolvare a disputelor în domeniul comercial si civil;
-utilizarea integrată a diferitelor tehnici precum negociere, mediere, conciliere, facilitare;
Activitatea concreta de mediere a Centrului de Mediere al CCIB se va realiza de mediatori autorizati de catre Consiliul de Mediere, in conformitate cu reglementarile Consiliului de Mediere. In acest sens, potrivit Regulamentului, Consiliul Consultativ intocmeste si actualizeaza lista mediatorilor care se inscriu in cerintele activitatii Centrului de Mediere al CCIB si stabileste cadrul de colaborare intre Centrul de Mediere al CCIB si mediatorii autorizati, precum si cu alte structuri in domeniul medierii, pe baza unor acorduri de parteneriat.
In ce priveste costurile medierii, se va urmari asigurarea unei largi accesibilitati a tuturor categoriilor de solicitanti si situarea acestora sub cele ale instantelor sau a celor arbitrale, cu respectarea prevederilor art. 25 si 45 din Legea nr. 192 / 2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator. In acest sens, Consiliul Consultativ al Centrului de Mediere va aviza si propune spre aprobare Presedintelui CCIB taxele pentru organizarea si administrarea medierii litigiilior comerciale si civile, pentru membrii CCIB si pentru oricare din persoanele care apeleaza la aceasta modalitate legala de rezolvare rapida a litigiilor.
Faptul ca Centrul de Mediere CCIB va folosi doar mediatori autorizati ce sunt trecuti in tabloul mediatorilor......e foarte bine.
Chiar daca ei fixeaza taxele faptul ca tot ei iti ofera si clientul....iar e un lucru bun.
Nota 10 celor care au infiintat acest Centru de Mediere.Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu