Informare UNMR privind intalnirea asociatiilor profesionale


Informare
Azi 23.01.2010,a avut loc din initiativa Consiliului de Mediere,o intalnire cu reprezentantii asociatiilor profesionale a Mediatorilor  in vederea consultarii mediatorilor fata de modificarile legii 192/2006.
Aceasta consultare s-a desfasurat intr-o atmosfera nemaiintalnita pana acum,in spiritul principiului TRANSPARENTEI, obligatoriu intr-o democratie.
In cadrul dezbaterilor  s-a analizat modul cum  reprezentantii asociatiilor  de mediatori au perceput noile modificari aduse legii 192/2006 cat si prounerile lor fata de aceste modificari.
UNMR,a fost reprezentata la aceasta intalnire de Domnul Claudiu Ignat,copresedinte UNMR, Elena Bustea,vicepresedinte, Ion Dedu,Vicepresedinte.
Au fost facute diverse propuneri asupra modificarii regulamentului printre care s-au retinut :
Referitor la art. 6,din legea 192/2006 modificata
- Organizarea unor activitati si a unui calendar de urmarire a activitatilor, prin care organele judiciare si arbitrale precum si alte autoritati cu atributii jurisdictionale, sa ia la cunostiinta si sa cunoasca principiile si avantajele medierii pentru a aplica prevederile acestui articol in cunostiinta de cauza.
referitor la art.24 din legea 192/2006,modificata de legea 370/2009
- Mediatorii autorizati activi vor adera la una din organizatiile profesionale existente sau vor infiinta alte organizatii dupa voia lor,  intr-un termen de cel mult 6 luni .
 - Aderarea la o alta organizatie profesionala atrage dupa sine radierea din organizatia veche
- Consiliul de mediere se va alcatui din reprezentanti ai asociatiilor profesionale prin norma de reprezentare dupa formula 1 loc in consiliu la un numar X  de mediatori autorizati activi, membrii ai asociatiei profesionale.
- Alegerile se vor organiza de asociatii dupa o procedura unitara, acceptata de toti mediatorii, sub coordonarea consiliului de mediere.
- Orice mediator autorizat activ, are dreptul sa candideze la un loc in consiliu de mediere, in cadrul organizatiei din care face parte ,organizatiile se pot asocia in vederea participarii la alegeri.
- S-a propus deasemenea infiintarea unei comisii consultative a corpului profesional, format din reprezentantii asociatiilor si reprezentantii consiliului de mediere.
- S-a propus modificarea  sau abrogarea art.75 din lege, deoarece reiese ca avocatii,notarii si consilierii juridici autorizati pot  face mediere sub titulatura de avocat sau de notar ceea ce aduce atingere profesiei de mediator si creaza multe confuzii.In schimb toti reprezentantii prezenti au fost de acord ca avocatii si notarii autorizati ca mediatori pot desfasura activitatea de mediere intr-o forma de exercitare a profesiei de mediator la sediul  de activitate al formei de exercitare a profesiei de avocat sau notar.
Stimati colegi va rog sa luati act de ce s-a discutat la aceasta intalnire si sa decideti urgent necesitatea unei intalniri a colegiului director in vederea organizarii unei adunari generale

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu