Forumul de Luni seara......Forumul Centrului de Mediere Craiova


Forumul Centrului de Mediere Craiova
Vă anunţăm că Asociaţia Centrul de Mediere Craiova va organiza începând cu acest an “FORUMUL DE LUNI SEARA” în cea de-a treia zi de Luni a fiecărei  luni a anului, în afară de lunile august şi septembrie.
Forumul reprezintă o ocazie pentru persoanele interesate de mediere să participe la activităţi de formare, informare şi relaţionare profesională. Fiecare Forum va avea o temă de actualitate pe baza căreia vor fi organizate prezentări şi dezbateri astfel încât participanţii să poată fi informaţi cu privire la actualitatea profesională a practicii medierii la nivel naţional şi internaţional.
Primul “FORUM DE LUNI SEARA” va avea loc în ziua de luni, 18 ianuarie 2010 şi va avea ca şi subiect “Procedura de mediere din cadrul Centrului de Mediere Craiova.Organizarea activităţii de mediere a unui furnizor de servicii de mediere în Europa şi Statele Unite ale Americii”.
Forumul în discuţie va avea drept lectori pe Dl. Constantin Adi Gavrilă în calitate de Director General al Asociaţiei Centrul de Mediere Craiova şi pe Dna. Anca Albici în calitate de Director Departament Mediere din cadrul Asociaţiei Centrul de Mediere Craiova.
Ca tematică a Forumului, menţionăm următoarele:
·         Aplicarea conceptului de furnizor de servicii de mediere – prezentare şi comparaţie (România vs. ţări terţe)
·         Formularistică: foaie cu antet, cereri de mediere, contract de mediere sau de premediere, invitaţie la mediere, formular de acceptare a medierii, Proces Verbal privind prezenţa părţilor la mediere, acord de mediere, Proces Verbal de închidere a medierii, chestionar de evaluare a medierii, chestionar de evaluare a sesiunii de mediere
·         Conceptul de administrare a cazului supus medierii – prezentare
·         Procedura de mediere din cadrul CMC – prezentare
·         Elemente de marketing pentru formele de exercitare a profesiei de mediator în limitele stabilite de publicitatea profesiei precum şi elemente de bune practici internaţionale
·         Diversitate mediere: Când devine încurajarea mediatorului coerciţie pentru părţi – exerciţiu practic
Principalele obiective ale Forumului sunt:
1.      Participanţii la “FORUMUL DE LUNI SEARA” vor înţelege cum să folosească formularistica şi procedura de mediere din cadrul CMC conform standardului stabilit de departamentul de mediere în contextul profesional naţional  şi internaţional
2.      Participanţii vor învăţa câteva strategii de marketing prin care să înceapă şi să dezvolte o carieră profesională ca mediatori
3.      Participanţii vor putea evalua gradul de diversitate al mediatorilor prin participarea la exerciţiul practic “Diversitate mediere: Când devine încurajarea mediatorului coerciţie pentru părţi”.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu