Ghid pentru politia judiciara sau organele de urmarire penala...chiar poate fi numit asa


Voi continua dupa primul material in domeniu, punand in discutie pentru observatii alte probleme,  in vederea conturarii unui Ghid de mediere pentru politia judiciara (eventual pentru toate organele de urmarire penala), asemanator celui realizat de dl. judecator Cristi Danilet pentru magistrati. Astfel, incetul cu incetul, si acest domeniu va fi acoperit de cele necesare tuturor partilor care au legatura cu medierea, iar aplicarea Legii nr. 370/2009 de la 03.03.2010, va deveni din posibilitate, realitate. Astept opinii si obsevatii la adresa: costin_aso@yahoo.com.
- plangerea se adreseaza organului de urmarire penala – procurorul, politistul judiciar sau alte org. anume desemnate – de catre persoana care a suferit o vatamare fizica, materiala sau morala prin infractiune, personal sau prin mandatar special ori reprezentantul legal al persoanelor lipsite de cap. de exercitiu, in termen de 2 luni de cand persoana vatamata (sau persoana indreptatita a reclama in cazul minorului sau incapabilului) a stiut cine este faptuitorul.
- potrivit art. 69 al.2 din Lg. 192/2006 daca procedura de mediere a fost declansata in termenul prevazut de lege pentru introducerea plangerii prealabile acest termen se suspenda pe durata desfasurarii medierii. Daca partile aflate in conflict nu s-au impacat, persoana vatamata poate introduce plangerea in acelasi termen, care isi va relua cursul de la data intocmirii PV de inchidere a procedurii de mediere, socotindu-se si timpul scurs inainte de suspendare.
- daca procedura medierii se deschide dupa inceperea urmaririi penale (procesului penal), urmarirea se suspenda pana când procedura medierii se închide prin oricare dintre modurile prevăzute de prezenta lege, dar nu mai mult de 3 luni de la data semnării contractului de mediere (se va depune copie dupa acesta odata cu cererea de suspendare a UP / judecatii);
- potrivit art. 60 al. (1) În orice faza a procedurii de mediere, oricare dintre părţile aflate în conflict are dreptul de a denunta contractul de mediere, incunostintand, în scris, cealaltă parte şi mediatorul.(2) Mediatorul ia act de denunţarea unilaterala a contractului de mediere şi, în cel mult 48 de ore de la data primirii incunostintarii, întocmeşte un proces-verbal de închidere a procedurii de mediere. Aici mentionam faptul ca partea care a denuntat ct. si mediatorul trebuie sa instiinteze org. UP asupra inchiderii procedurii de mediere, urmand a se relua UP.
- procesul penal se reia din oficiu, imediat după primirea procesului-verbal prin care se constata ca părţile nu s-au împăcat, sau, dacă acesta nu se comunica, la expirarea termenului de 3 luni de mai sus.
- este de tinut cont de modificarea art. 70 prin legea 370/2009 care precizeza la noile alineate:
(5) Pentru solutionarea cauzelor penale in baza acordului incheiat ca rezultat al medierii, partile sunt obligate sa depuna la organul judiciar forma autentica a acordului sau sa se prezinte in fata organului judiciar pentru a se lua act de vointa acestora.
(6) Dispozitiile art. 61 alin. (2) se aplica in mod corespunzator in cazul in care medierea este recomandata de catre organele judiciare. (Art. 61 (2) La închiderea procedurii de mediere, mediatorul este obligat, în toate cazurile, sa informeze în scris instanta de judecata dacă părţile au ajuns sau nu la o înţelegere în urma procesului de mediere).
 - organul judiciar va refuza sesizarea cu o noua plangere pentru aceeaşi faptă, dupa medierea nereusita, iar daca partea vătămată insista sa o depuna, se va inscrie rezolutia de respingere in baza prevederii exprese a art. 69 alin.1 din lege.
- referitor la pastrarea confidentialitati de catre procuror / organul de cercetare penala la care s-a depus acordul de mediere, este suficient sa spunem ca la fel cu mediatorul si aceste organe sunt obligate sa pastreze confidentialitatea, urmarirea penala nefiind publica precum sedintele de judecata, iar din acord vor prelua partea esentiala a intelegerii pentru motivarea masurilor procesuale, fara acestea neputandu-se dispune de ex. incetarea urmaririi penale (UP);
- daca de la data depunerii plangerii prealabile, pana la inceperea urmaririi penale, pe timpul actelor premergatoare, extraprocesuale, partile doresc sa apeleze la mediere, consider ca, procurorul, la propunerea organului de cercetare penala (prin referat) sau din oficiu, dispune neinceperea urmaririi penale (NUP) prin rezolutie motivata. Dispozitia procurorului este un act extraprocesual si trebuie sa indeplineasca conditiile de legalitate, iar copii dupa rezolutie se comunica persoanei care a facut plangerea si dupa caz, celei fata de care s-au efectuat acte premergatoare. Dosarul ramane la organul de cercetare penala.
- dupa inceperea procesului penal, dispusa de org. cercetare penala (supusa confirmarii motivate a procurorului care exercita supravegherea activitatii de cercetare penala in termen de cel mult 48 de ore de la data IUP) sau procuror personal, prin rezolutie, UP se va efectua cu sau fara punerea in miscare a actiunii penale. Suspendarea UP poate interveni pe motiv de boala sau in cazul derularii procedurii de mediere. Primind cererea de suspendare si copia dupa contractul de mediere, organul de cercetare penala potrivit art. 239 propune SUP printr-un referat inaintat cu dosarul procurorului, care dispune suspendarea prin ordonanta. Dupa comunicarea ordonantei de SUP invinuitului/inculpatului si persoanei vatamate, dosarul se restituie organului de cercetare penala. Pe timpul suspendarii acesta poate sa efectueze actele a caror indeplinire nu este impiedicata de absenta celor doua parti aflate la mediere. In plus, org. cc.pen. se poate interesa periodic pe parcursul celor 3 luni de suspendare daca medierea se deruleaza.
- daca medierea nu s-a incheiat cu succesul constand in consemnarea in acordul de mediere a obligatiei partii vatamate de a retrage plangerea prealabila intr-un termen cat mai scurt, sau consemnarea impacarii partilor, partile si mediatorul trebuie sa instiinteze organul judiciar. Acelasi lucru se intampla daca medierea s-a soldat numai cu intelegerea asupra laturii civile, nu si a laturii penale. Organul cc.pen. reactiveaza cursul UP prin referatul de reluarea UP inaintat procurorului care dispune reluarea UP prin ordonanta, dupa ce verifica sa nu fi intervenit vreuna din cazurile prevazute la art. 10.
- daca partile s-au inteles numai asupra laturii penale si se retrage plangerea prealabila, org. cc. pen. propune prin referat incetarea UP, iar procurorul se pronunta prin ordonanta daca era pusa in miscare actiunea penala sau prin rezolutie motivata, in cazul in care nu s-a pus in miscare actiunea penala. La fel se procedeaza daca urmarirea penala viza numai raspunderea penala si s-a apelat la mediere, finalizata cu retragerea plangerii prealabile. Asupra laturii civile partea care a suportat vatamarea si s-a constituit in parte civila, se poate adresa instantei civile in termen de 30 de zile.
- atunci cand cazul de incetare a UP priveste un invinuit sau inculpat arestat, procurorul se va pronunta asupra incetarii UP in aceeasi zi in care a primit referatul cu propunerea de la organul cc.pen. Daca procurorul a dispus incetarea UP, trebuie sa ceara de indata instantei revocarea masurii arestarii preventive. In termen de 24 de ore de la primirea dosarului cu propunerea de incetare a UP, instanta dispune prin incheiere, revocarea masurii si punerea de indata in libertate a invinuitului sau inculpatului si restituie dosarul procurorului, in acelasi termen, impreuna cu o copie a incheierii.
In plus, potrivit art. 245 prin ordonanta de incetare a UP se dispune totodata asupra revocarii masurilor asiguratorii luate in vederea executarii pedepsei amenzii, confiscarii lucrurilor care potrivit art. 118 C.pen. sunt supuse confiscarii speciale si restituirii celorlalte, masurilor asiguratorii privind reparatiile civile si restabilirii situatiei anterioare savarsirii infractiunii 9conform intelegerii la care s/a ajuns la mediere), cheltuielilor judiciare, restituirii eventualei cautiuni, masurilor de siguranta, dupa caz. Potrivit art. 246, copie dupa rezolutia sau ordonanta prin care procurorul dispune incetarea UP se comunica persoanei care a facut sesizarea, invinuitului sau inculpatului si dupa caz, altor persoane interesate. In cazul arestarii preventive, instanta instiinteaza prin adresa administratia locului de detinere, cu dispozitia de a-l pune de indata in libertate pe invinuit sau inculpat.
 As vrea, daca se poate, sa se faca observatii asupra acestei proceduri, de catre vreun domn procuror interesat de subiect sau nu, intrucat cei la care am apelat ori nu sunt deloc in tema, ori taraganeaza trimiterea unui punct de vedere. Astfel, daca pot pune la punct in timp util acest Ghid pentru politia judiciara sau organele de urmarire penala, la 03.03.2010, nu numai mediatorii, avocatii si judecatorii sa fie in tema, ci si politistii judiciari si procurorii. Ghidul va fi difuzat in toate unitatile in care exista structuri de politie judiciara cu aprobarea ministrului sau secretarului de stat pe probleme de ordine si siguranta publica, va fi obiectul unor informari pe site-uri, reviste MAI, diverse intalniri, adunari, conferinte, pregatiri de specialitate, astfel incat si in domeniul penal, mai putin discutat in ultimii 3 ani, medierea sa poata fi aplicata conform legii si in interesul justitiabililor, altor cetateni, justitiei, etc.
Mediator C. Asofronie 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu