Tabloul Mediatorilor la info-chioscurile din sediile instantelor


Conform hotărârii adoptate în data de 19.02.2010, reprezentantul Consiliului de mediere, d-na Kibedi Katalin Barbara, s-a intalnit cu reprezentanti ai Consiliului Superior al Magistraturii pentru a identifica cele mai eficiente cai prin care sa se asigure publicitatea Tabloului Mediatorilor la instantele judecatoresti si parchetele din Romania, asa cum prevede art. 6 din Legea 192/2006.
Ca urmare a acestei discutii, Consiliul de mediere s-a adresat in scris CSM prin adresa nr.167/24.02.2010, pe care o atasam.

Către: Consiliul Superior al Magistraturii, 
D-nei preşedinte Florica Bejinaru

Subscrisul Consiliu de Mediere, prin reprezentantul său legal, vă rugăm să supuneţi analizei propunerea mai jos formulată, în vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute de art. 12 alin.3 din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, privitoare la punerea la dispoziţia instanţelor judecătoreşti al Tabloului mediatorilor.
în vederea unui acces facil, dar şi posibil, al justiţiabililor sau altor persoane interesate, la datele din Tabloul mediatorilor, vă propunem trimiterea formatului electronic care să poată fi accesat la info-chioşcurile de la sediile instanţelor, precum şi broşuri conţinând aceleaşi date necesare conform art. 12 alin.2 din Legea nr. 192/2006, care să poată fi studiate la registraturile instanţelor şi parchetelor, prin măsurile pe care le veţi găsi necesare să le dispuneţi.
Menţionăm caracterul urgent al acestor demersuri, având în vedere modificările aduse Legii 192/2006 prin Legea nr.370/2009, care prevăd atribuţii cu formulare imperativă pentru organele judiciare, în cuprinsul art. 6 din lege, cu termen de intrare în vigoare 6 martie 2010.
Cu deosebită consideraţie


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu