Consiliul de Mediere...Comunicat


Conform Hotărârii Consiliului de mediere din data de 16.04.2010, privind modul de îndeplinire a obligaţiilor legale de actualizare a Tabloului mediatorilor şi de comunicare a acestuia instanţelor şi parchetelor pentru a fi afişat, se impune precizarea de către fiecare mediator activ
1.      dacă doreşte să asigure servicii de mediere în relaţia cu instanţele şi parchetele,
2.      iar în caz afirmativ, mediatorii vor completa rubricile afişate in prezenta adresă
Nume şi prenume
Localitatea
Date de contact*
Domeniu în raport de natura cauzei**
 
 
 
 
 
*Date de contact:                     Se va preciza
1. un singur număr de telefon
2. o singură adresă de email
3. adresa sau adresele poştale de contact (sediul principal/ sediul secundar sau o altă adresa care poate fi şi sediul asociaţiei profesionale din care face parte mediatorul).
**Domeniu în raport cu natura cauzei.
Mediatorii vor indica fie că sunt dispuşi să ofere servicii de mediere în toate tipurile de cauze în relaţia cu instanţele şi parchetele, fie vor indica limitativ opţiunea pentru unul sau mai multe din următoarele domenii: civil, penal, contencios administrativ, comercial, muncă, familie, minori cu sau fără cauze de natură penală.
 
Modificarea datelor din rubricile completate, inclusiv a celor vizând domeniile, va fi operată la solicitarea scrisă a mediatorului şi adresată Consiliului de mediere prin reactualizarea trimestrială a Tablourilor puse la dispoziţia instanţelor  şi parchetelor.   
 
Vă rugam sa comunicati Consiliului de mediere pana la data de 5 mai 2010  la adresa de email  tminstante@cmediere.ro, datele solicitate în formatul tabelar de mai sus.
 
NOTĂ  Mediatorii care nu vor comunica datele solicitate în termenul menţionat vor fi trecuţi în Tabloul comunicat instanţelor şi parchetelor cu datele din Tabloul reactualizat şi cu indicarea oferirii serviciilor de mediere pentru toate domeniile enumerate mai sus.
 
Katalin Barbara Kibedi, membru al Consiliului de mediere

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu