Dreptul la un stil propriu de mediere

Nu știu cum a fost cursul de pregătire a mediatorilor pe care dumneavoastră l-ați urmat! Pot însă să mărturisesc că la cursul de mediere la care am participat subsemnata una dintre principalele griji ale doamnei Belbiță era să ne amintescă caracterul facilitativ al medierii , faptul că suntem chemați să ajutăm părțile să comunice , și nicidecum să dăm soluții sau măcar să le sugerăm.
De fiecare dată se invoca legea medierii.
Punctul de vedere exprimat , acum după ce am dobândit o brumă de practică , este conform legii și…cam atât.
In realitatea obiectivă nu mi-a luat prea mult timp pentru a conștientiza că medierea facilitativă,aplicată singură și exclusiv, este o fundătură și o imensă prostie care nu poate duce la nici un rezultat.
Că lucrurile stau așa o dovedește țara în care medierea a avut succes , anume Statele Unite ale Americii , unde foști magistrați practică medierea evaluativă.Căci americanii dorind să aibă și ceva rezultate , nu doar o lege inutilă , votată ca să îndeplinescă niște criterii stabilite de alții , au implementat medierea evaluativă.
Ar trebui de asemenea să ne dea de gândit că mediatorii care s-au afirmat în S.U.A. sunt oameni cu pregătire juridică în covârșitoarea lor majoritate. Alături de aceștia au mai reușit câțiva profesori , psihologi și asistenți sociali , care s-au specializat pe probleme de familie și minori ( singurul domeniu în care de altfel pregătirea lor anterioară le permitea să expună un punct de vedere avizat).
Că ,fără să o recunoască ,au realizat că medierea facilitativă este o prostie și o parte dintre cei ce ne conduc ori au fost implicați în implementarea medierii și redactarea legislației , o dovedește faptul că alături de prevederea legală a obligației medierii facilitative s-a menționat și faptul că fiecare mediator își poate dezvolta un stil de mediere propriu.
Personal , sesizând că medierea facilitativă este inutilă am întrebat un membru al Consiliului de Mediere ce soluție să adopt. Intr-o discuție privată mi-a recomandat să mă folosesc de prevederea privind ”dreptul la un stil propriu de mediere” ca pe un mijloc de a ocoli cealaltă prevedere a legii.
Și totuși nu ar fi mai logic ca legea să imi permită să practic orice tip de mediere , cu acordul părților , implicit medierea evaluativă.
Îmi permit să opinez că statutul avocatului este sub acest aspect net superior legii medierii , întrucât permite medierea evaluativă și chiar o recomandă , fără a o denumi.
Ori în atare situații la ce mai folosește calitatea de mediator , atât timp cât statutul avocatului este net superior ca și competențe oferite , avocatul putând face medieri efective spre deosebire de noi care trebuie doar să încurajăm părțile să bată câmpii și să își verse sacul de frustări .
Să ne înțelegem , nu sunt adepta ”sentințelor extrajudiciare” date de către un mediator avizat , fără a asculta nevoile și problemele efective ale părților .
Cred că un mediator trebuie să fie apt să asculte și să identifice nevoile oamenilor ce se află în fața sa ,să îi ajute să identifice interesul comun, dar , în același timp cred că trebuie să ajute părțile și la identificarea unor soluții măcar a problemelor juridice cu care se confruntă .
Recunosc că nu a existat mediere la care să fi participat și la care părțile să nu fi avut nevoie de o temeinică consultață juridică, pentru că părțile nu au putut genera soluții până în momentul în care nu au cunoscut cadrul legislativ pentru problema lor , până când nu s-au informat cu privire la toate repercursiunile juridice ce ar fi putut rezulta din acordul lor pentru viitor.
Mai mult decât atât au dorit să vină împreună la consultanție.
Mi s-a întâmplat ca la orele 21:00 un coleg mediator să mă sune disperat pentru a-l ajuta să finalizeze o mediere. Ce se întâmplase ? Părțile nu vroiau să încheie nici un acord până nu li se explicau toate aspectele juridice, deși ajunseseră la o înțelegere, iar colegul nu putea acorda consultață pentru că …nu-i așa … medierea este …facilitativă.
Și rămâne întrebarea :La ce folosește medierea facilitativă?
Răspunsul meu : dacă nu este combinată cu medierea evaluativă …la nimic!

Sursa: florentina costas

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu