Conferinta "Reglementarea medierii - o provocare pentru toti"


Stimati Colegi,
Stimate Colege,

Am placerea sa va invit la Conferinta "Reglementarea medierii - o
provocare pentru toti", conferinta ce face parte din seria de evenimente
inceputa in 2010 Medierea - Metoda alternativa la justitia clasica si care
are ca obiectiv atragerea atentiei asupra medierii si asupra beneficiilor
ei asupra justitiei din Romania.

Va astept pe data de 18 martie 2012, incepand cu ora 10:00 la Palatul
Parlamentului pentru dezbaterea cadrului legislativ, a Proiectului de Lege
privind obligativitatea medierii ca procedura prealabila instantelor de
judecata si a practicilor institutionale, din domeniul medical, bancar si
din mediul de afaceri.

Pentru mai multe detalii va rog sa consultati fisa de proiect si invitatia,
cu mentiunea ca data limita de confirmare a prezentei este 13
Martie 2012.

Cu stima,
Alina Gorghiu
  

Stimaţi domni,
Stimate doamne,

INVITAŢIE

Asociaţia „O şansă pentru viitor”, alături de Alina Gorghiu şi Asociaţia Europeană a
Mediatorilor, au plăcerea să vă invite la evenimentul „Medierea – reglementare pentru toţi”, care va

avea loc în data de 18.03.2012, la Palatul Parlamentului, etaj II, Corp C, începând cu ora 10:00.
Procedura medierii a fost introdusă în România, pentru prima oară, în anul 2006, prin Legea
192/ 2006, ulterior modificată şi completată prin Legea 370/ 2009. În esenţă, medierea este o
alternativă la sălile de judecată şi de degrevare instanţelor de numărul mare de dosare aflate pe rol.
Primele evenimente „Medierea, metoda alternativă modernă la justiţia clasică”, organizate în
2010 și 2011 de Alina Gorghiu în colaborare cu Asociaţia „Centrul Avocaţilor Mediatori” şi cu
Asociaţia „O Şansă pentru Viitor”, s-au axat pe o componentă socială, susţinută de speţele pe litigii
comericiale, precum și pe implicarea mediului de afaceri în dezvoltarea medierii, în calitatea sa de
potenţial beneficiar al acestei proceduri.
Evenimentul „Medierea – reglementare pentru toţi” va fi structurat pe 4 panel-uri, respectiv
Medierea ca procedură obligatorie, Medierea în afaceri, Medierea în sistemul bancar şi Medierea
privind cauzele de malpraxis. Fiecare panel va întruni lectori specializaţi pe aceste domenii, astfel că
vom afla mai multe despre medierea obligatorie din partea doamnei Alina Gorghiu, iniţiatoarea
modificării Legii 192/2006, completată prin legea 370/2009, în sensul introducerii medierii obligatorii
pe anumite tipuri de litigii, alături de doamna Manuela Mitrea, domnul Dan Zătreanu, domnul Ion
Dedu – Vicepreşedintele Consiliului de Mediere şi domnul Mihai Ghervase, mediatori şi formator în
cadrul Societăţii de formare şi Consiliere profesională Humantoolkit. În ceea ce priveşte panel-ul
„Medierea în sistemul bancar”, vom avea lectori din partea CEC Bank, prin doamna Vicepreşedinte
Mirela Iovu, domnul Bogdan Stănescu, reprezentant al Băncii Naţionale a României, domnul
Constantin Rotaru, Preşedinte al Asociaţiei Mediatorilor din Domeniul Financiar – Bancar şi doamnele
Simona Vâlceanu şi Ramona Bratu. Printre lectori reprezentativi pentru domeniul Medierii în mediul
de afaceri se numără domnul Daniel Chiţoiu, Preşedinte al Camerei Consultanţilor Fiscali, domnul
Daniel Iane, Directorul General INDACO SYSTEMS şi doamna Bustea Elena, Preşedinte al Centrului
Avocaţilor Mediatori. În ceea ce priveşte panel-ul „Medierea în cauzele de malpraxis”, îi vom avea
alături de noi pe domnul Liviu Fătu, avocat în cadrul firmei de avocatură Liviu Fătu, domnul Tudor
Maftei, reprezentant al Asociaţiei Europene a mediatorilor, precum şi reprezentanţi din partea
Colegiului Stomatologilor din Bucureşti şi ai Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi
Asistenţilor Medicali din România.
Ca invitaţi de onoare ai acestui eveniment, îi vom avea alături de noi pe domnul Tudorel
Toader, judecător la Curtea Constituţională a României, alături de domnul Mihai Gondoş, Adjunct al
Avocatului Poporului pentru domeniul – drepturile copilului, ale familiei, tinerilor, pensionarilor şi
persoanelor cu handicap.
Evenimentul este adresat tuturor mediatorilor, magistraţilor, oamenilor de afaceri, funcţionarilor
publici și bancari, cadrelor medicale, companiilor de asigurări pentru malpraxis, studenţilor, precum şi
tuturor celorlalte persoane interesate şi dornice să ia parte la acest eveniment.
Vă rugăm să ne confirmaţi participarea dumneavoastră până la data de 12.03.2012, la
următoarele date de contact:
· Mara Calista – mara.calista@yahoo.com; 0722.511.613
· Bogdan Alexandra – bogdanalexandra@yahoo.com; 0729.806.313
· Silvia Rotaru – silviarotaru19@yahoo.com; 0764.303.701
Cu deosebită stima,
Mara Calista
PreşedintePROIECT Reglementarea medierii – o provocare pentru toți

CONTEXT
GENERAL
· Procedura medierii a fost introdusă în România, pentru prima
oară, în anul 2006, prin Legea 192/ 2006, ulterior modificată şi
completată prin Legea 370/ 2009. Scopul medierii este acela de
alternativă la sălile de judecată şi de decongestionare a dosarelor
aflate pe rolul instanţelor naţionale.
· Primele evenimente „Medierea, metoda alternativă modernă la
justiţia clasică”, organizate în 2010 și 2011 de Asociaţia „O Şansă
pentru Viitor, alături de Asociaţia „Centrul Avocaţilor
Mediatori”, s-au axat pe o componentă socială, susţinută de
speţele pe litigii comerciale, precum și pe implicarea mediului de
afaceri în dezvoltarea medierii, în calitatea sa de potenţial
beneficiar al acestei proceduri.
· Dezvoltarea procedurii medierii în spaţiul instituţiilor şi
administraţiilor publice este un lucru extrem de necesar, care a
fost subliniat de-a lungul Conferinţelor organizate de Asociaţia O
şansă pentru viitor. Acest lucru poate fi realizat prin
conştientizarea de către Administraţiile publice a procedurii
prealabile a medierii, precum şi prin dezvoltarea unui dialog
deschis între funcţionari şi instituţiile publice.
OBIECTIVE
· Introducerea şi promovarea medierii în instituţiile şi
administraţiile publice, cu scopul de a facilita dialogul între
funcţionari, cetăţeni şi administraţiile publice;
DENUMIRE
PROIECT Reglementarea medierii – o provocare pentru toți
Asociaţia O şansă pentru viitor
INIŢIATOR
NR.
TEL
0722.511.613/
0729.806.313
EMAIL
office@sansapentruviitor.ro
· Dezbaterea propunerilor de îmbunătățire a cadrului legislativ cu
privire la mediere, alături de toți factorii decizionali și implicați în
reglementarea juridică a medierii;
· Dezbaterea propunerii legislative aflate în dezbaterea
Parlamentului, cu privire la modificarea și completarea Legii
192/2006, cu modificările și completările ulterioare;
· Dezbaterea punctuală a domeniilor și litigiilor în care este propusă
medierea obligatorie;
· Ex.: cazurile de malpraxis - se va sublinia importanţa medierii în
cazurile de malpraxis în contextul în care sunt invitaţi la acest
eveniment medici, medici stomatologi şi firme de asigurări pentru
malpraxis, alături de alţi mediatori interesaţi de acest aspect,
studenţi de la facultatea de drept şi toţi doritorii să participe la
acest eveniment;
· Cazurile de malpraxis ar putea fi soluţionate mai rapid, pe cale
amiabilă, urmând ca, în acelaşi timp, furnizorii de produse şi
servicii medicale să aibă mai multă responsabilitate faţă de
pacienţi;
· Malpraxisul presupune o eroare medicală care de multe ori poate
crea complicaţii grave la care se impune o intervenţie rapidă în
funcţie de oportunităţile identificate în mediere şi nicidecum
vinovaţia cuiva.
· Stabilirea unei vinovăţii în instanţă nu schimbă cu nimic starea
medicală reclamată de pacient. Mai mult, timpul este foarte
important în astfel de cazuri, iar medierea oferă o soluţie rapidă şi
eficientă, necesară intervenţiei ce se impune pentru remedierea
situaţiei.
· Nu în ultimul rând, confidenţialitatea medierii este importantă în
astfel de cazuri. Interesul acordat condifenţialităţii problemei este
atât al pacientului, deoarece nu doreşte ca imaginea sa personală
sau profesională sa îi fie asociată cu cea a unei persoane cu
probleme medicale, cât şi a medicului, care este direct interesat să
se asigure că imaginea sa profesională nu este afectată de un astfel
de inconvenient, în urmă căruia ar putea fi acuzat de malpaxis,
chiar şi fără motive reale.
GRUP ŢINTĂ
· Mediatori;
· Magistraţi;
· Funcţionari publici;
· Oameni de afaceri;
· Funcţionari bancari;
· Medici din spitalele din Bucureşti;
· Medici stomatologi din Bucureşti;
· Asistente medicale din spitalele din Bucureşti;
· Companii de asigurari care oferă pachete de asigurări pentru
malpraxis din Bucureşti;
· Studenți;
· Orice alte persoane interesate;
DESCRIEREA ȘI
ACTIVITĂȚILE
PROIECTULUI;
· Data evenimentului: 18.03.2012
· Organizator: Asociaţia O şansă pentru viitor, Asociaţia Europeană
a Mediatorilor
· Numar de participanţi: 300
· Echipa de proiect: Mara Calista, Alexandra Bogdan, Valentin
Vagaon, Claudia Plotuna, Valentin Bărbuică, Silvia Rotaru,
Adrian Vîrban, Vlad Duhan, Bogdan Antohe, Laura Hora,
Andreea Dumitru;
DESFĂŞURARE
EVENIMENT
· Evenimentul se va desfăşura pe cinci panel-uri, după cum
urmează:
Ø Medierea obligatorie;
Ø Medierea în instituţiile publice;
Ø Medierea în afaceri;
Ø Medierea în sistemul bancar;
Ø Medierea privind cauzele de malpraxis;
· În cadrul fiecăruia panel vor vorbi lectori specializaţi pe domeniul
respectiv;
METODE DE
PROMOVARE
· Event pe Facebook
· Site-ul asociaţiei „O şansa pentru viitor”
· Promovarea evenimentului pe site-urile cu profil juridic (Lumea
Justiţiei, Juridice.ro, Indaco.ro etc)
· Transmiterea unui comunicat de presă înainte şi dupa eveniment.
· Contactarea persoanelor care vor lua parte la eveniment şi
transmiterea invitaţiilor către aceştia (personalităţi publice,
colaboratori ai evenimentului etc);
PARTENERI AI
EVENIMENTULUI
· Asociaţia Europeană a Mediatorilor;
· Consiliul de Mediere;
· Asociaţia Centrul Avocaţilor Mediatori;
· Societatea de consiliere şi formare profesionala Human Toolkit;
· CEC Bank;
· Asociaţia Română a Băncilor;
· Camera de Comerţ şi Industrie a României;
· Camera de Comerţ şi Industrie Bucureşti;
· Camera Consultanţilor Fiscali;
· INDACO SYSTEMS
· Editura Universul Juridic;
· Colegiul Medicilor Stomatologi;
· Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor
Medicali din România;
· Asociaţia Registrul Român de Lobby;
· Asociaţia de Mediatori din Domeniul Financiar – Bancar –
FINBAN;
· DACOTRANS;
· SC COMPANIA DE STINGERI ŞI INTERVENŢII SA
· GENERAL MANAGEMENT GROUP SRL;
PARTENERI
MEDIA AI
EVENIMENTULUI
Lumea Justiţiei;
Juridice.ro;
LOCAŢIA/
PERIOADA
Dată: 18.03.2012
Locaţie: Palatul Parlamentului
Adresă: Str. Izvor, sector 3, Bucureşti, intrarea S1;
Durată eveniment: 10:00 – 18:00

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu