Evenimentul ”Obligativitatea şedinţei de informare pe înţelesul tuturor”


INVITAŢIE

„Legea 115/2012 - Obligativitatea şedinţei de informare pe înţelesul tuturor”

Institutul Bancar Român
6 aprilie 2013

O Sansa Pentru Viitor
Asociaţia „O şansă pentru viitor”, Institutul Internaţional de Mediere şi Asociaţia Centrul Avocaţilor Mediatori au plăcerea să vă invite, la evenimentul Legea 115/2012 - Obligativitatea şedinţei de informare pe înţelesul tuturor, care va avea loc în data de 6 aprilie 2013, la Institutului Bancar Român, Str. Negru Vodă nr. 3, Sector 3, 
Bucureşti, începând cu ora 9:30.


Noul cod de procedură civilă şi modificările aduse Legii 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei 
de mediator prin Legea 115/2012, precum şi prin OUG 90/2012, prin elementele de noutate pe care le aduc îndomeniul medierii, reprezintă un tărâm greu de accesat de mediatorii aflaţi la început de drum, dar şi de simplii 
cetăţeni. Începând cu data de 15 februarie, a fost introdusă obligativitatea şedinţei de informare cu privire la
avantajele  medierii într-o serie de litigii, sub sancţiunea respingerii cererii de chemare în judecată ca inadmisibilă în 
caz de neconformare.

Evenimentul este destinat atât mediatorilor, cât şi justiţiabililor, care vor afla informaţii utile precum domeniile 
în care este obligatorie şedinţa de informare, etapele pe care le parcurge medierea, locul unde pot fi găsiţi mediatorii, 
aspecte legate de costurile medierii, precum şi alte aspecte ce ţin de procedură şi uzanţe.
În cadrul conferinţei vor avea loc simulări privind aplicabilitatea şi prevederile şedinţei de informare.
Pe parcursul celor 8 ore de conferinţă vor fi abordate următoarele teme :
o Obligativitatea şedinţei gratuite de informare – procedură şi uzanţe;
o Strategiile mediatorului de comunicare şi vânzare ;
o Deontogie, diplomaţie şi protocol în Mediere;
o Medierea penală pe înţelesul tuturor;
La eveniment vor participa mediatori, oameni de afaceri, reprezentanţi ai corpului diplomatic, ai Camerelor 
de Comerţ bilaterale şi ai asociaţiilor de afaceri, funcţionari publici, avocaţi, magistraţi, notari, arbitri,reprezentanţi ai 
ONG-urilor de profil, ai mediului bancar, cadre universitare, studenţi, precum şi alte persoane interesate de subiect.
Pentru participare este necesară plata unei taxe de 100 RON. Plata va putea fi efectuată până la data de
04.04.2013  în contul bancar al asociaţiei O Şansă pentru Viitor, RO78 RZBR 0000 0600 1070 1096 - Raiffeisen Bank 
sau la faţa locului în momentul înscrierii la conferinţă. Persoanele care au efectuat plata în contul asociaţiei, sunt 
rugate să expedieze dovada plăţii scanată până la data de 04.04.2013 la adresa office@ospv.ro.

Confirmarea participării se va face cel târziu până pe data de 04.04.2013. Pentru informaţii suplimentare şi 
pentru confirmarea participării vă rugăm să ne contactaţi la adresa de e-mail office@ospv.ro sau la număr de
telefon 021.319.29.57.

Cu deosebită stimă,
Bogdan ANTOHE
Asociaţia “O ŞANSĂ PENTRU VIITOR”

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu