CONFERINŢA NAŢIONALĂ "MEDIEREA ESTE UN DREPT" - Iasi 26 iulie 2013

Bună ziua!

Vă aducem la cunoştinţă  că  începutul lunii august 2013 aduce modificări în domeniul medierii, prin aplicarea sancţiunii inadmisibilităţii cererii de chemare în judecată, dacă nu se va face dovada participării la şedinţa de informare privind medierea.

Camera Mediatorilor din România, organizează cu acest prilej, la Iaşi, CONFERINŢA NAŢIONALĂ "MEDIEREA ESTE UN DREPT". Lucrările în plen ale conferinţei vor avea loc în data de 26 iulie 2013, în SALA ”ALEXANDRU IOAN CUZA”, a Hotelului Unirea din Iaşi.
Participarea la Conferinţă se înscrie în formarea profesională continuă a mediatorilor şi se vor acorda puncte profesionale, conform Hotărârii Consiliului de Mediere.
Programul detaliat al conferinţei va fi comunicat ulterior.
Înscrierile se fac până la data de 01 IULIE 2013, la adresa de e-mail cameramediatorilor@gmail.com. În e-mail-ul de înscriere, vă rugăm să precizaţi dacă doriţi a lua cuvântul în cadrul lucrărilor conferinţei, prin prezentarea unei teme din domeniul medierii (în acest caz, menţionaţi titlul lucrării şi durata prezentării).
Taxa de participare este de 100 lei şi se achită până pe 15 IULIE 2013 la Secretariatul Camerei Mediatorilor din România cu sediul în Iaşi, bld. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr.2, bl. B2, colt, tr.1 sau prin virament bancar în contul Camerei Mediatorilor din România nr. RO07CARP024000052721RO02 deschis la BANCA CARPATICA.

Cu stimă,
Stefan Coste
Preşedintele ”Camerei Mediatorilor din România”

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu