SEMINAR DESPRE MEDIERE LA TRIBUNALUL ILFOV

SEMINAR DESPRE MEDIERE LA TRIBUNALUL ILFOV
Aspecte practice cu privire la procedura medierii
În data de 20 iunie 2013, începând cu ora 13.30, Asociaţia „Centrul Mediatorilor Profesionişti – Bucureşti” şi Asociaţia Profesională „Mediere Bucureşti-Ilfov”, în parteneriat cu Tribunalul Ilfov organizează seminarul ,,Aspecte practice cu privire la procedura medierii”.
Evenimentul se va desfăşura la sediul Tribunalului Ilfov şi va reuni· magistraţi şi personal auxiliar al instanţelor din raza de competenţa teritorială a Tribunalului Ilfov, reprezentanţi ai GEMME (Asociaţia Magistraţilor Europeni care Susţin Medierea) -Secţiunea Română, reprezentanţi ai Consiliului de mediere, avocaţi· şi mediatori.
Scopul seminarului îl constituie diseminarea informaţiilor referitoare la mediere, analiza modului în care medierea funcţioneaza la instanţele de pe raza de competenţă a Tribunalului Ilfov, precum şi a celui în care se realizează informarea obligatorie privind medierea şi avantajele acestei proceduri.
Vor fi prezentate studii de caz şi vor fi puse in discuţie aspecte referitoare la:
-Aplicarea Ghidului pentru organizarea și desfășurarea ședinței de informare privind medierea (emis de către Consiliul de Mediere);
- Încuviințarea acordurilor de mediere de către instanțele de judecată;
- Restituirea taxei de timbru în situația depunerii la dosarul instanței de judecată a unui acord de mediere (tipuri de litigii în care se poate restitui taxa de timbru şi condițiile de acordare);
- Proiectul de promovare a medierii derulat la Judecătoria sectorului 5 București.
Camelia Gagu – preşedinte Asociaţia „Centrul Mediatorilor Profesionişti Bucureşti”
Ion Constantin –preşedinte Asociaţia Profesionala „Mediere Bucureşti-Ilfov”

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu