PROPUNERI DE AMENDAMENTE ALE CONSILIULUI DE MEDIERE IN VEDEREA CORELARII LEGISLATIVE ADUSE O.U.G.NR.90/2012 CARE MODIFICA SI COMPLETEAZA LEGEA 192/2006

Expunere de motive
Consiliul de Mediere, organism autonom, de interes public, cu personalitate juridica, infiintat in baza Legii 192/2006, privind medierea si organizarea profesiei de mediator, in conformitate cu art. 20 litera L din lege, solicita comisiei juridice a Camerei Deputatilor modificarea si completarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 90/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, din urmatoarele motive :
-    INFORMAREA  privind avantajele medierii  ESTE O ETAPA  prealabila incheierii contractului de mediere, CUPRINSA in procedura medierii, prin care  mediatorul  folosind tehnici de comunicare specifice profesiei, în conditii de neutralitate, impartialitate si confidentialitate, analizeaza conflictul  si  prezinta partilor avantajele apelarii la procedura medierii pentru conflictul lor concret, le da toate informatiile necesare în scopul  de a ajuta si determina ambele (toate) parti, ca în deplin acord  si cunostinta de cauza,  sa  accepte rezolvarea neîntelegerilor dintre ele prin MEDIERE ( DIALOG si NEGOCIERE.)
-    Medierea este o profesie ai carei specialisti se incadreaza in  Codul ocupatiilor din Romania  in sectiunea ,, SPECIALISTI IN RELATII PUBLICE”  cod 2432
-    Mediator  cod C.O.R.  243202,   (C.O.R. Specialistii in relatii publice planifica, dezvolta, implementeaza si evalueaza strategiile de informare si comunicare care asigura intelegerea si imaginea favorabila cu privire la companii si alte organizatii, bunurile si serviciile acestora, rolul lor in cadrul comunitatii.), in timp ce profesiile
juridice  se incadreaza la sectiunea  SPECIALISTI  IN DOMENIUL  JURIDIC   cod 2611.
Mediatorul spre deosebire de  conciliator  analizeaza conflictul si stabileste impreuna cu partile natura conflictului, tipul conflictului, factorii care determina conflictul. Factori structurali sau factori subiectivi. Identifica apoi impreuna cu partile si avocatii lor cauzele conflictului respectiv. Pe scurt stabileste DIAGNOSTICUL CONFLICTULUI  dintre partile implicate. In baza acestui diagnostic, mediatorul stabileste cu partile si avocatii lor o strategie de rezolvare a respectivului conflict.  In toata aceasta etapa de diagnosticare, are loc si informarea partilor cu avantajele mediereii raportate la cazul lor concret.
Conform art.227 alin 3 din CP. Civ. Dupa informare  PARTILE DECID  daca accepta sau nu rezolvarea prin mediere a conflictului lor, in consecinta  pastreaza caracterul voluntar. In aceasta etapa de informare rolul avocatului este unul substantial. Suntem  adeptii  sustinerii  conform  careia  reusita unei medieri este deplina cu participarea avocatilor. Rolul avocatului in procesul de mediere mediere este unul de   ,, Negociator al partii pe care o asista”  Doar in procedura medierii avocatii in materie civila pot face si contracte de asistenta si pot negocia conflictul alaturi de  partea care i-a angajat.
Etapa de informare  din cadrul procedurii de mediere se poate efectua doar daca mediatorul asculta ambele parti. Avand in vedere ca mediatorul este un intervenient in conflict neutru si impartial, mediatorului ii este interzis sa faca etapa de informare doar dupa prezentarea situatiei de catre  o  singura parte, pentru simplul motiv ca ar incalca principiul neutralitatii si al impartialitatii. Cum poti face o analiza a unui conflict stabilind impreuna cu partile o strategie de rezolvare avand informatii despre conflict doar de la o singura parte??
Partile asistate de avocati au siguranta ca drepturile lor legale sunt  in siguranta. Avocatii in mediere au rolul de negociator al partilor pe care le asista. O mediere la care participa avocati, care doresc ca partea pe care o asista sa plece multumita, va face toate diligentele sa vorbeasca doar la prezent si viitor si sa caute solutii de rezolvare a problemelor, conform unui plan de negociere stabilit impreuna cu partile pe care le asista fiecare. Avocatul  prin natura profesiei este partinitor,  in timp ce mediatorul este neutru si impartial. Amandoi in schimb sunt in slujba acelorasi oameni. Amandoi au aceeasi obligatie, de diligenta si nu de rezultat. Este falsa idea ca mediatorul si avocatul au interese contrare. O justitie moderna este inacceptabila fara avoct si fara mediator. Avem nevoie unii de ceilalti  iar o societate moderna  are nevoie de ambele profesii.
In vederea  corelarii  art 2 alin 1 indice 3 cu   Legea 192/2006  modificata de Legea 114/2013,  cat si  cu cu art  227 alin 2 din Codul de procedura civila ,, (2) În litigiile care, potrivit legii, pot face obiectul procedurii de mediere, judecatorul poate invita partile sa participe la o sedinta de informare cu privire la avantajele folosirii acestei proceduri. Când considera necesar, tinând seama de circumstantele cauzei, judecatorul va recomanda partilor sa recurga la mediere, în vederea solutionarii litigiului pe cale amiabila, în orice faza a judecatii”.
Se observa atât in continutul  art. 6 din Legea 192/2006 cat si in art 227 alin 2 din cod ca se face referire la  ,,avantajele folosirii procedurii „conform punctului 25 din preambulul Directivei 52/2008 ,, (statele membre ar trebui sa încurajeze practicienii în domeniul dreptului sa îsi informeze clientii cu privire la posibilitatea recurgerii la mediere), si nu la informarea cu privire la  avantantajele  medierii, avantaje pe care le poate face doar o persoana calificata in profesia de mediator,in urma analizarii conflictului si stabilirea unui diagnostic. Mediatorul fiind un MANAGER DE CONFLICT.
Având in vederea expunerea de motive  prin care se arata de ce profesiile juridice si orice alte profesii ai caror practicanti ar dori sa devina mediatori , trebuie sa respecte  standardul de formare al mediatorului, Directiva 52/2008 a CE, Consiliul de Mediere  in conformitate cu art. 20 litera L din legea 192/2006, modificata si completata propune  :
1.     Eliminarea  amendamentelor  ordonantei  90/2012  propuse de comisia juridica din Camera deputatilor  cu privire la posibilitatea ca avocatii si notarii sa poata  efectua activitati de mediere fara cursuri de formare initiala si continua si fara sa se supuna controlului privind calitatea exercitarii profesiei  si
2   Introducerea  unui amendament  de corelare  cu Legea 192/2006 si Codul de procedura civila in cuprinsul ordonantei 90/2012  conform tabelului anexat , sau abrogarea in totalitate a art. 2 (13) din legea 192/2006 modificata si completata.
Text Lege 192/2006 modificat  si completat  de Legea 114/2013
Art 2
(13)Efectuarea procedurii de informare asupra avantajelor medierii poate fi realizata de catre judecator, procuror, consilier juridic, avocat, notar, caz în care aceasta se atesta în scris.
(14)Serviciile prestate conform dispozitiilor alin. (1) si (11) sunt gratuite, neputându-se percepe onorarii, taxe sau orice alte sume, indiferent de titlul cu care s-ar putea solicita.
Propuneri Consiliul de mediere in baza art.20litera l din Legea 192/2006
Art 2
(13) Efectuarea  informarii asupra avantajelor folosirii procedurii de mediere poate fi realizata si de catre practicienii in domeniul dreptului in sensul art.6 din Lege,pct.25 din preambulul  Directivei 20/2008 a Comisiei Europene si Parlamentului European si art. 227 din Codul de Procedura Civila.
(14) Se abroga
Expunere de motive
Informarea cu privire la avantajele medierii este o etapa  a procedurii de mediere prealabila incheierii contractului de mediere  si poate fi efectuata doar de o persoana calificata in profesia de mediator  pe cand informarea cu privire la avantajele folosirii procedurii de mediere este in sensul art.6 din lege, 227 alin 2 din CPC si pct 25 din din preambulul Directivei 52/2008

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu