Comunicat al Consiliului de mediere


Test Titlu

 Comunicat al Consiliului de mediere
6 ianuarie 2010
In şedinţa din 18 decembrie 2009, Consiliul de mediere a luat in discuţie punerea in aplicare a Legii nr. 370/2009 pentru modificarea si completarea Legii 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, lege publicată in Monitorul Oficial nr. 831 din 03/12/2009 si care a intrat in vigoare in 6 decembrie 2009.
Conform Raportului Comisiei Juridice a Camerei Deputaţilor, motivaţia iniţiatorului pentru acest amendament, a fost : “Considerăm aceasta prevedere necesară pentru a asigura o reprezentare corespunzatoare in Consiliul de mediere in conformitate cu evoluţia din ultimii ani a profesiei de mediator si activitate mediatorilor autorizaţi. Alegerea unui Consiliul de mediere este necesară pentru a garanta punerea in aplicare a prevederilor prezentei legi şi pentru a debloca situaţia din acest moment cu privire la depăşirea termenului legal de organizare a alegerilor”.
Având in vedere faptul ca validarea noului Consiliu de mediere a fost decisa de Ministrul Justitiei in data de 13.10.2009, cand a fost emis ordinul nr.2.772/C iar discutiile din Comisia juridica a Camerei Deputatilor privind modificarea Legii 192/2006 si organizarea de noi alegeri a avut loc in 28.10.2009 in prezenta reprezentantilor Ministerului de Justitie si ai Consiliului de mediere care au precizat ca prin validare, situatia a fost deja deblocata si ca propunerile de modificare a legii 192 /2006 au fost supuse dezbaterii in plenul Camerei Deputatilor in luna noiembrie , prevederile art III din Legea 370/2009 sunt justificate doar pentru ratiunile urmatoare:
1. Legea 370/2009 organizeaza corpul profesional al mediatorilor in asociatii profesionale ale mediatorilor , conform dispozitiilor art. 24 pe care l-a modificat
2. Legea 370/2009 mentine art 75 prin care serviciul de mediere este pentru membrii profesiilor juridice liberale de avocat, notar şi consilier juridic o activitate pe care o pot desfasura in cadrul formelor de exercitare a profesiilor lor.
3. Noul Consiliu de mediere trebuie organizat, astfel cum se sustine in motivatia pentru introducerea in corpul legii 370/2009 a art. III, pentru a se asigura o reprezentare corespunzatoare in Consiliul de mediere, in conformitate cu evolutia din ultimii ani a profesiei de mediator , aceasta materializandu-se in organizarea corpului profesional conform articolului 24 modificat .

In consecinta, Consiliul de mediere are in vedere toate aceste ratiuni in organizarea alegerilor potrivit dispozitiilor art. III din Legea 370/2009.
In ceea ce priveste a doua teză, motivaţia amendamentului nu mai este susţinută de realitate, deoarece la data aprobării lui in plenul Camerei Deputaţilor, si cu atât mai mult la data de 06.12.2009, data intrarii in vigoare a legii 370/2009, nu mai exista nicio situatie de blocaj si exista o conducere a Consiliului de mediere legal constituită, formată din nouă membrii validaţi prin ordin al Ministrului Justiţiei în data de 13 octombrie 2009, fapt ce garantează punerea in aplicare a prevederilor legii 370/2009.
Din analiza făcută, rezultă că:
1. Motivaţia art. III „pentru a asigura o reprezentare corespunzatoare in Consiliul de mediere in conformitate cu evolutia din ultimii ani a profesiei de mediator „ este susţinută de organizarea corpului profesional in asociatii profesionale ale mediatorilor , conform art 24 modificat, ca urmare a evolutiei profesiei . Totodata initiatorul indica un model de constituire a Consiliului de Mediere care să asigure o reprezentare corespunzatoare.

In consecinţă, alegerea unui Consiliu de Mediere trebuie sa tina cont intai de constituirea de catre mediatori a asociatiilor profesionale , pentru ca apoi acestea sa stabileasca modelul care asigura o reprezentare corespunzatoare in Consiliu de Mediere.
2. Pentru constituirea asociatiilor profesionale ale mediatorilor, se impun clarificări cu privire la membrii profesiei de mediator tinand cont de art 75.

Desi acest articol nu a fost modificat fundamental prin Legea 370/2009, problema ridicată de punerea în aplicare a art. 75 din Legea 192/2006 a existat încă din 2006. În 2008, în corelare cu actele normative aplicabile avocaţilor, notarilor şi consilierilor juridici, Consiliul de mediere a decis ca avocaţii, notarii publici şi consilierii juridici care dobândesc calitatea de mediator potrivit prevederilor Legii 192/2006, îşi pot declara forma de exercitare a profesiei de mediator şi pot desfăşura activitatea de mediere, la sediul unde îşi exercită si activitatea în cadrul formelor de exercitare a acestor profesii.
Art.75 modificat prin Legea 370/2009 aduce din nou în discuţie modul de aplicare, cu atât mai mult cu cât există mai multe opinii cu privire la art 75: dacă se poate aplica, si in ce condiţii?; dacă este discriminatoriu? daca se impune eliminarea din lege?
Este necesar ca acest subiect să fie supus consultării mediatorilor pentru a se determina directia in care va trebui să acţioneze Consiliu de Mediere, ţinând cont de faptul că modul de aplicare a art. 75 influenţează major constituirea corpului profesional al mediatorilor.
3. Respectarea textului de lege care impune organizarea de către Consiliul de Mediere a alegerilor în termen de o lună de la intrarea în vigoare a legii 370/2009 conduce la încălcarea altor dispoziții legale, cu impact mai mare, sub aspectul consecinţelor, și anume:

a) încălcarea principiului transparenței decizionale, fiind practic imposibilă redactarea proiectului de modificare a regulamentelor pe baza cărora să se desfășoare alegerile, supunerea în dezbatere publică de către mediatori, analiza observaţiilor, propunerilor, obiecţiilor formulate de către aceștia și adoptarea formei finale pe baza voinţei, cel puţin majoritare, a mediatorilor. În plus, această activitate trebuie completată cu organizarea activităţii de înregistrare a candidaturilor, de tipărire a buletinelor de vot, de constituire a comisiilor de validare și de soluţionare a contestaţiilor, toate într-o suprapunere perfectă cu perioada sărbătorilor, pretinzând mediatorilor să se prezinte la vot de Bobotează!
b) încălcarea drepturilor prevăzute de Legea contenciosului administrativ, de a ataca, în timp util, oricare din deciziile sau dispoziţiile din hotărârile adoptate de Consiliul de mediere legate de alegeri, orice acţiune promovată în instanţă nefiind posibil de soluţionat în termenul de o lună fixat de lege şi fiind astfel soldată cu eșec, dacă se ţine seama și de termenele fixate în instanţă;
c) încălcarea dreptului mediatorilor de a se constitui în asociație și de a-și alege candidații la alegeri, având în vedere că în noua formă modificată a legii asocierea este obligatorie.
În consecinţă, Consiliul de mediere a stabilit că organizarea alegerilor prevăzute la art. III din Legea 370/ 2009, impune parcurgerea următoarelor etape :
1. Clarificări referitoare la punerea in aplicare a art. 75 privind excepţia in exercitarea profesiei de mediator de către avocaţi, notari şi consilieri juridici, in contextul constituirii corpului profesional al mediatorilor;
2. Proceduri şi termene pentru constituirea mediatorilor in asociaţii profesionale, conform art. 24, in vederea reprezentării intereselor profesionale ale acestora;
3. Stabilirea condiţiilor de candidatură ca membru al Consiliului de Mediere, conform dispoziţiilor art. 17 alin 6, modificat
4. Stabilirea procedurilor de constituire a Consiliului de mediere
5. Desfasurarea procedurilor de constituire a Consiliului de mediere.

Pentru realizarea acestor etape, Consiliul de mediere a stabilit următoarea agendă:
Pasul 1 – estimativ până la 28 februarie 2010 , vor fi consultaţi mediatorii cu privire la constituirea corpului profesional, inclusiv art 75 si se vor iniţia discuţii cu conducerile profesiilor juridice vizate de art. 75 din Legea 192/2006, cu modificările şi completările ulterioare .
Pasul 2 – estimativ in perioada 1 – 31 martie 2010, adoptarea de măsuri vizând corpul profesional al mediatorilor in functie de rezultatul de la pas 1, constituirea mediatorilor in asociaţii profesionale, conform art. 24, consultare pentru a stabili termenele pentru paşii 3 si 4.
In cazul in care se va decide initierea modificarii legii in vederea eliminarii art 75, Consiliul de Mediere va proceda in consecinţă.
Pasul 3 - Stabilirea condiţiilor de candidatură ca membru al Consiliului de Mediere, conform dispoziţiilor art. 17 alin 6, modificat si stabilirea procedurilor si termenelor de constituire a Consiliului de mediere. Consiliul de mediere va derula consultari cu asociaţiile profesionale pentru a fi formulate propunerile de modificare ale ROF .
Activitatea se va desfasura in termenul stabilit in pasul 2.
Pasul 4 - Desfăşurarea procedurilor de constituire a Consiliului de mediere, in termenul stabilit in pasul 3.
Pentru derularea în termenele prevăzute a acţiunilor aferente organizării alegerilor, Consiliul de mediere invită asociaţiile profesionale înscrise în Registrul Naţional al Asociaţiilor Profesionale ale mediatorilor să sprijine acest demers prin exprimarea unui punct de vedere şi participarea la consultări.
Anca Elisabeta Ciucă
Preşedinte al
Consiliului de mediere

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu