Aplicatie soft a Tabloului mediatorilor pe judete

In vederea pregatirii instantelor pentru data de 3 martie 2010, data la care intra in vigoare prevederea Legii 370/2009 privind obligativitatea de a informa asupra medierii, Consiliul de mediere a adoptat in 29 ianuarie 2010 decizia de a realiza o aplicatie soft care sa permita generarea Tabloului mediatorilor pe judete, din site-ul www.cmediere.ro
In acelasi timp cu Tabloul mediatorilor din judetul selectat, va fi generata si o adresa catre instante, semnata de Presedintele Consiliului de mediere, prin care solicita publicarea Tabloului intr-un spatiu vizibil, specificand baza legala.
In felul acesta, Consiliul de mediere isi propune sa mareasca vizibilitatea Tabloului mediatorilor, asigurand egalitatea de sanse a mediatorilor.
Aplicatia va fi realizata pana la finalul lunii februarie 2010, moment in care va fi transmisa si o scrisoare oficiala de informare catre TOATE instantele din Romania, dar si catre ceilalti actori interesati de mediere, asa cum sunt mentionati in art.12 din Legea 192/2006. Cu acel prilej vom clarifica necesitatea si aspectele tehnice legate de incheierea unui protocol intre instanta si mediatori.
Initiativele de incheiere a unor forme de protocol intre instante si asociatii profesionale ale mediatorilor sunt salutare, atata timp cat ele sunt urmate de actiuni care asigura sanse egale mediatorilor autorizati.
In sedinta din 19 februarie 2010, membrii Consiliului de mediere vor analiza modul in care au fost incheiate astfel de acorduri intre asociatii profesionale si instante si vor decide asupra tipului de actiuni necesar a fi intreprinse, care sa conduca la o cat mai mare claritate a relatiilor dintre instante si mediatori, cu respectarea principiilor transparentei si al asigurarii de sanse profesionale egale.
Anca Elisabeta Ciuca
Presedinte al
Consiliului de mediere

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu