Medierea in Europa

Medierea este un fenomen din ce în ce mai răspîndit în întreaga Europă, atât în state fost comuniste cât şi în puterile economice ale Europei Occidentale. Nu există încă un model european de mediere unanim acceptat. Legislaţia din domeniul medierii aplicabilă în Europa este inspirată preponderent de modelul american, model ce şi-a dovedit eficienţa de-a lungul timpului. Se remarcă însă o preocupare permanentă a mediatorilor europeni de uniformizare a reglementărilor din domeniu, misiune dificilă în contextul în care fiecare ţară şi-a adaptat reglementările din domeniul medierii la specificul local.
Astfel, în Bulgaria contractul de mediere şi chiar înţelegerea la care ajung părţile pot să fie orale, fapt ce nu este acceptat în celelalte state europene. în Germania s-a impus folosirea medierii din 1991, iar din 2000 metodele ADR trebuie să fie folosite obligatoriu în disputele dintre vecini şi în cazul litigiilor care au un obiect sub 750 euro. în Franţa, medierea se foloseşte în domeniul penal din 1993, iar din 1995 a fost introdusă şi în litigiile civile, comerciale şi de familie. Polonia este una dintre puţinele state europene în care instanţa poate să trimită cauza la mediere fără acceptul părţilor, dar acestea au însă posibilitatea să refuze în faţa mediatorului folosirea acestei metode ADR. în Austria, înţelegerea la care ajung părţile în urma medierii este supusă controlului instanţei sau notarului, iar cei care doresc să devină mediatori trebuie să aibă vîrsta minimă de 28 de ani. în Croaţia, dacă ambele părţile au hotărît să apeleze la mediere şi îşi încalcă această obligaţie, instanţa investită să judece cauza lor va respinge acţiunea ca prematură. în Norvegia, din 2007 medierea a devenit obligatorie pentru părinţii care interţionează să divorţeze sau să se separe şi au copii sub 16 ani. Tot în această ţară judecătorii pot să fie şi mediatori.
Spre deosebire de statele Europei Occidentale, în care medierea are o tradiţie de peste 20 de ani, în Europa de Est reglementările privind medierea au fost adoptate în ultimii ani. Albania are o lege a medierii din anul 2003, Bulgaria din 2004, Croaţia din 2003, Macedonia din 2006, ca şi România, Serbia din 2005, Ungaria din 2002, iar Republica Moldova a doptat o lege a medierii din 2007, aplicabilă din ianuarie 2008. Tendinţa de a adopta metode ADR este însă una actuală în întreaga Europă.

Sursa: Centrul de mediere Iasi

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu