Comunicat Consiliul de mediere


In sedinta din data de 19.03.2010, Consiliul de mediere a hotarat următoarele:
- Modificarea art. 61 din Regulamentul de organizare şi funcţionare, în sensul de a înlocui modul de desemnare prin tragere la sorţi a membrilor Comisiei de disciplină din rândul tuturor mediatorilor înscrişi în Tabloul mediatorilor, cu constituirea unei Comisii de disciplină formată din reprezentanţi ai asociaţiilor profesionale, înregistraţi ca membrii ai comisiei într-o ordine stabilită prin tragere rotaţie.
- Asociaţiile Profesionale ale Mediatorilor vor desemna până la 31 martie 2010 câte unul pana la maxim doi reprezentanţi, pentru a face parte din Comisia de disciplină, pentru un mandat de un an;
-Ordinea înscrierii ca membru al Comisiei de disciplină va fi stabilită prin tragere la sorţi de către Secretariatul tehnic;
-Desemnarea pentru cercetarea unei cauze se va face prin rotaţie, astfel încât doi membrii ai comisiei, împreună cu preşedintele şi secretarul, să asigure analiza fiecare cauze transmise către Comisia de disciplină.
-Din Comisie mai fac parte un membru al Consiliului de mediere, în calitate de preşedinte al comisiei, şi consilierul juridic din cadrul Secretariatului Tehnic, în calitate de secretar al Comisiei.
Hotărârea a fost adoptată pentru a asigura celeritatea rezolvării plângerilor formulate împotriva unor mediatori, simplificând astfel procedura anterioară.

Anca Elisabeta Ciuca
Presedinte al
Consiliului de mediere

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu