Medierea.....Proces fără judecători

 Românii pot scuti timp şi bani dacă, în loc să se judece în procese fără sfîrşit, ar apela la mediator.
Din această lună, a devenit obligatorie îndatorirea magistraţilor şi a celorlalte organe jurisdicţionale de a recomanda părţilor implicate în conflict să recurgă la mediere pentru soluţionarea amiabilă a cauzei lor

Toţi românii care ajung pe holurile instanţelor ca părţi implicate într-un conflict de interese ar trebui să ştie că procesul nu este singura soluţie pentru rezolvarea cauzei pe care o au pe rol. Şi asta, pentru că, din 3 martie, a devenit obligatorie îndatorirea magistraţilor şi a celorlalte organe jurisdicţionale de a recomanda părţilor implicate în conflict să recurgă la mediere pentru soluţionarea amiabilă a cauzei lor. Medierea nu este însă obligatorie pentru părţi. Care sînt libere să aleagă sau nu calea medierii pentru soluţionarea cauzei pe care o au pe rolul instanţei. Însă e bine să ştie că medierea, o instituţie care în alte ţări funcţionează cu succes, salvează banii oamenilor şi timpul judecătorilor. Pentru că este foarte puţin cunoscută în România, oamenii, în loc să-şi rezolve litigiile cu ajutorul unor mediatori, deschid procese şi petrec ani buni din viaţă pe coridoarele tribunalelor. Partajele în divorţ şi custodia copiilor, litigiile de muncă sau între firme, procesele pe fond funciar sînt doar cîteva domenii unde poate interveni mediatorul. Organele judiciare sînt obligate să afişeze la avizierul instanţei, la Registratură şi pe uşa fiecărei săli judecătoreşti informaţii minime despre mediere şi avantajele ei. Tabloul mediatorilor din judeţ ar trebui afişat şi el într-un loc accesibil publicului.
Tabloul naţional al mediatorilor este disponibil pe site-ul Consiliului de Mediere la adresa www.cmediere.ro.


11 mediatori pentru conflictele de muncă din Braşov


La Braşov, conflictele dintre salariaţi şi angajatori sînt printre cele mai importante cauze ajunse pe rolurile instanţelor. Cei direct implicaţi trebuie să ştie însă că şi aceste conflicte pot fi soluţionate prin mediere, fără a mai trece prin sala de judecată. Iar Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale (MMPS) a aprobat lista mediatorilor şi arbitrilor special desemnaţi în acest sens. Între mediator şi arbitru există cîteva diferenţe. Mediatorul nu soluţionează litigiul, ci asistă părţile în negocierea şi obţinerea unei soluţii convenabile pentru toţi cei implicaţi în conflict. Arbitrii decid asupra modului de soluţionare a litigiului dintre părţi. Pentru fiecare dintre cele două categorii, Braşovul are cîte 11 specialişti reprezentînd atît Ministerul Muncii, cît şi asociaţiile sidicale şi patronale. Prin Ordinul ministrului Muncii, Mihai Şeitan, la Braşov, echipa de mediatori va fi condusă de Alina Damian şi Simona Coman, ca reprezentanţi ai MMPS. Mediatori, din partea asociaţiilor sindicale, vor fi Radu Damian, Adrian Damian şi Dorel Viorel Drăgan, în timp ce patronatele sînt reprezentate de Tiberiu Foris, Diana Foris, Elena Doval, Liliana Oancea, Manuela Tîrtălaş şi Graţiela Garcea. Aceşti mediatori primesc din partea celor implicaţi în conflicte datele necesare pentru mediere, urmînd ca apoi să îi convoace pe salariaţi şi angajatori, pentru a cere şi alte relaţii cu privire la revendicările formulate. La încheierea misiunii sale, mediatorul va întocmi un raport referitor la starea conflictului de interese, precizîndu-şi opinia cu privire la eventualele revendicări rămase nesoluţionate. Raportul va merge la fiecare dintre părţi, şi la Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale.

Hotărîrea comisiei de arbitraj este definitivă

Dacă recomandările mediatorului nu sînt luate în seamă, conflictul se mută la o comisie de arbitraj, unde angajaţii pot depune revendicările formulate şi susţinerea acestora. În termen de maxim trei zile de la primirea documentelor, comisia de arbitraj trebuie să convoace din nou părţile şi să dezbată împreună conflictul de interese, urmînd ca după cinci zile să emită o hotărîre irevocabilă. Spre deosebire de mediere, în acest caz, hotărîrea arbitrilor este definitivă. Ea va fi inclusă în viitorul contract colectiv de muncă şi va înceta odată cu acesta. Prin Ordinul ministrului Mihai Şeitan, la Braşov, echipa de arbitri va fi formată din unsprezece persoane, în frunte cu Florin Costin. Din grupul condus de reprezentantul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale mai fac parte Bănică Meleacă, Radu Damian, Ioan Avasilăchioaia şi Magdalena Marian, din partea asociaţiilor sindicale. Asociaţiile patronale au, în rîndul arbitrilor, aceiaşi reprezentanţi ca şi în grupul de mediatori.

99% din conflictele de la Braşov, soluţionate la mediere

Chiar dacă există prevederi legale care le permit să declanşeze conflicte de muncă, salariaţii trebuie să ştie că ele nu sînt permise pe durata valabilităţii unui contract de muncă. În ultimul an, la Braşov nu s-au înregistrat prea multe conflicte de acest gen. Reprezentantul Agenţiei de Prestaţii Sociale, Florin Costin, care reprezintă şi MMPS în echipa de arbitri desemnată pentru 2010, spune că „pînă acum la Braşov nu au existat cazuri aparte“. „La astfel de medieri se apelează atunci cînd sindicatele şi patronatele nu ajung la un consens. Au existat şedinţe de mediere şi arbitraj în momentul negocierii unor contracte colective de muncă. În general, 99% dintre situaţiile de pînă acum au fost întreptate în urma unor întîlniri de acest gen“, a spus Florin Costin.

Cînd poate fi declanşat conflictul de interese?

• Conflictele de interese pot fi declanşate atunci cînd unitatea angajatoare refuză negocierea unui contract colectiv de muncă, în condiţiile în care are încheiat un astfel de contract, sau cînd cel vechi a încetat. De asemenea, conflictul de interese poate fi declanşat, conform legii, atunci cînd unitatea nu acceptă revendicările formulate de salariaţi, sau cînd refuză nejustificat semnarea contractului colectiv de muncă, cu toate că negocierile au fost definitivate. Un alt motiv de declanşare a conflictului de interese este refuzul angajatorului de a începe negocierile anuale obligatorii privind salariile, durata timpului de lucru, programul de lucru şi condiţiile de muncă. Potrivit legii, nu pot constitui obiect al conflictelor de interese revendicările salariaţilor pentru a căror rezolvare este necesară adoptarea unei legi sau a altui act normativ.
Sursa: monitorulexpres.ro

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu