Medierea...STRATEGIA DE DEZVOLTARE A JUSTIŢIEI

EXTRAS DIN STRATEGIA DE DEZVOLTARE A JUSTIŢIEI
CA SERVICIU PUBLIC IN PERIOADA 2010-2014
 
,, OBIECTIVE SPECIFICE
 
Modernizarea statutului unor profesii juridice ori conexe sistemului justiţiei; vor fi avute în vedere propuneri de îmbunătăţire a cadrului legal vizând exercitarea unor profesii de tradiţie: avocaţi, experţi.................ori dezvoltarea unor activităţi insuficient promovate precum medierea, sau crearea premiselor apariţiei unor profesii noi, cum este cea de registrator comercial.
Funcţionarea eficientă a justiţiei şi garantarea unui act de justiţie echitabil şi prompt nu depind doar de calitatea activităţii personalului de la instanţe, ci şi de profesionalismul şi integritatea celorlalte categorii de profesionişti care practică în directă legătură cu realizarea actului de justiţie, aplicarea regulii de drept sau garantarea securităţii circuitului civil.
De aceea M.J. îşi propune ca, în limitele atribuţiilor sale, în cooperare cu organele lor statutare de reprezentare, să acorde egală atenţie îmbunătăţirii funcţionării acestor profesii. Accesul în profesie şi exercitarea profesiilor liberale trebuie să se realizeze cu respectarea regulilor de funcţionare a pieţei interne.Din acest considerent M.J. va avea în vedere crearea premiselor pentru corecta implementare a Directivei Servicii:
a)      Mediatori şi Arbitrii;
b)      Avocaţi;
c)      Experţi;
d)      Notari;
e)      Practicieni în insolvenţă;
f)        Executori Judecătoreşti;
g)      Traducători;
h)      O.N.R.C.
 
a)      Mediatori
Dezvoltarea activităţii de mediere este un element care ar putea contribui la degrevarea instanţelor. Condiţia este creşterea profesionalismului mediatorilor şi a încrederii publicului în această profesie, pe baza integrităţii sale. În prezent, activitatea de mediere este insuficient dezvoltată şi promovată.
De aceea, sunt necesare măsuri care să vizeze:
1.      Consolidarea profesiei de mediator şi dezvoltarea relaţiei dintre procedura medierii în procedurile judiciare şi asigurării premiselor degrevării instanţelor de numeroase cauze;
2.      Reevaluarea competenţelor organismului cu atribuţii în organizarea, funcţionarea şi aplicarea medierii, în vederea eficientizării acestuia;
3.      Stabilirea posibilităţii introducerii unei şedinţe obligatorii de mediere în anumite categorii de cauze, după consultarea factorilor implicaţi şi interesaţi cu atribuţii în organizarea, funcţionarea şi aplicarea medierii;
4.      Este necesară o atentă analiză prealabilă a tuturor aspectelor semnalate la nivel naţional şi, eventual, a primelor date statistice semnificative care să ateste modul de aplicare a medierii în perioada de debut a legii;
5.      Promovarea medierii ca modalitate alternativă de soluţionare a conflictelor, prin informarea populaţiei despre avantajele acestei soluţii
  Întregul material se găseşte pe site-ul MJLC şi va fi pus în dezbatere publică iar, sublinierile aparţin subsemnatului.

Cu stimă şi consideraţie,
David Burnei - Constanţa

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu