ACȚIUNEA ÎN NULITATEA ACORDULUI DE MEDIERE.ANULAREA ACORDULUI DE MEDIERE PE CALEA ACȚIUNII PAULIENE.

CARACTERISTICILE HOTĂRÂRII DE ÎNCUVIINȚARE A ACORDULUI DE MEDIERE. LIPSA AUTORITĂȚII DE LUCRU JUDECAT. EXCEPȚII.
Prin încheierea unui acord de mediere practic părțile implicate în litigiu sting conflictul existent prin acordul lor de voință, de care instanța nu face decât să ia act , fără a statua în vreun fel asupra aspectelor care au fost inițial deduse judecății.
Ca urmare a acestui fapt hotărârea pronunțată nu se poate bucura de autoritate de lucru judecat , aceasta necuprinzând o statuare jurisdicțională , ci doar acordul de voință al părților .
Ca urmare a acestui fapt recursul promovat impotriva acestei hotărâri poate privi doar aspecte de formă , referitoare strict la încuviințarea acordului de mediere , iar nu aspecte ce țin de cuprinsul acordului de mediere.
Excepție apreciem că fac hotărârile judecătorești de încuviințare a unor acorduri de mediere care statuează in litigii de dreptul familiei.
Această excepție este justificată de starea de fapt existentă , de faptul că hotărârea instanței nu se fundamentează exclusiv pe acordul părților . ci și pe probațiune , cu care acest acord se coroborează.
ACORDUL DE MEDIERE- NATURĂ JURIDICĂ , CAUZE DE NULITATE ,ACȚIUNEA ÎN NULITATEA ACORDULUI DE MEDIERE.ANULAREA ACORDULUI DE MEDIERE PE CALEA ACȚIUNII PAULIENE.
Acordul de mediere are , potrivit legii 192/2006, valoarea probatorie a unui înscris sub semnătură privată.
Cu toate acestea acordul de mediere consemnează înțelegerea părților , reprezentând o asumare reciprocă de obligații, o recunoaștere reciprocă de drepturi, având in mod evident o natură contractuală.
Acordul de mediere fiind în esența sa un raport contractual , acesta poate fi rezoluționat in condițiile neindeplinirii de către părți a obligațiilor contractuale asumate.
Acordul de mediere fiind un contract este anulabil în situația in care ne aflăm în fața unei erori asupra persoanei cocontractantului ori a obiectului litigios, a unei acord viciat prin dol sau violență.
Acordul este anulabil și în situația în care la baza lui a stat un titlu al căror vicii nu erau cunoscute la momentul încheierii acordului.
Acordul de mediere poate fi desființat așadar pe calea acțiunii in nulitate (în cazul in care acordul este lovit de nulitate absolută) sau pe calea acțiunii in anulare (in cazul în care acordul este lovit de nulitate relativă).
Acordul de mediere mai poate fi contestat și pe calea acțiunii pauliene de către terți, în măsura în care acordul este unul încheiat în vederea fraudării terților, fiind întemeiat pe o cauză ilicită.
Autor: Mediator Costas Florentina

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu