Bravo judecatoriei Oradea....bravo judecatorului Cristi Danilet


ROMÂNIA
Judecătoria Oradea
Cabinet vicepreşedinte

 DISPOZIŢIE NR. 596/4/A/2010 DIN 25.05.2010

Faţă de dispoziţiile art. 6 din legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, modificată în 2009, potrivit cărora începând cu data de 03.03.2010 organele judiciare informează părţile asupra posibilităţii şi a avantajelor folosirii procedurii medierii şi le îndrumă să recurgă la această cale pentru soluţionarea conflictelor dintre ele,

În temeiul art. 46  alin. 1 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară şi art. 17 alin. 1 lit. a din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti aprobat prin Hotărârea CSM nr. 387/2005 care stabileşte atribuţia vicepreşedintelui judecătoriei de a asigura şi verifica respectarea obligaţiilor legale şi a regulamentelor de către judecători şi personalul auxiliar de specialitate,

Pentru a facilita informarea părţilor cu privire la mediere, pe care judecătorii sunt obligaţi să o efectueze în fiecare cauză,

  D I S P U N:

 Pct. 1  În momentul întocmirii citaţiilor pentru părţi, grefierii de şedinţă vor insera manual în formularul de citare din ECRIS următoarea menţiune:

Aveţi posibilitatea de a soluţiona litigiul pe calea medierii, conform Legii nr. 192/2006, apelând la un mediator autorizat.

Se va face această menţiune pentru toate procesele civile cu excepţia celor privind statutul persoanei, precum şi orice alte drepturi de care părţile nu pot dispune prin convenţie sau prin orice alt mod admis de lege (de exemplu, acţiunile pentru stabilirea paternităţii, contestarea recunoaşterii de paternitate, tăgada paternităţii, punere sub interdicţie, declararea judecătorească a dispariţiei/morţii rectificare CF, prestaţie tabulară), iar în procesele penale numai pentru cele privind infracţiuni pentru care acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.

Ea va privi numai părţile, nu şi alte categorii de participanţi în proces.

Pct. 2 În procesele penale având ca obiect infracţiuni pentru care acţiunea penală se pune în mişcare din oficiu, în formularul de citare din ECRIS întocmit pentru părţi se va insera de către grefierii de şedinţă următoarea menţiune:

Aveţi posibilitatea de a soluţiona acţiunea civilă din procesul penal pe calea medierii, conform Legii nr. 192/2006, apelând la un mediator autorizat.

Pct. 3 Această dispoziţie se va aplica până la modificarea corespunzătoare a sistemului ECRIS de către Ministerul Justiţiei, în vederea inserării automate a menţiunii cu privire la mediere.

Pct. 4  Prezenta dispoziţie se comunică preşedinţilor de secţie şi grefierilor de şedinţă din cadrul Judecătoriei Oradea. Ea se regăseşte şi în format electronic în Intranetul instanţei, în folderul Noutăţi din Locurile mele din reţea – Vicepreşedinte cam. 2 int. 201 - Administrativ.
 Jud. Cristi Danileţ

Vicepreşedinte Judecătoria Oradea

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu