Centrul Mediatorilor Profesionişti - Bucureşti...Protocol permanent de promovare a medierii

Asociaţia "Centrul Mediatorilor Profesionişti - Bucureşti" şi Judecătoria sectorului 5 Bucureşti au semnat în data de 27 aprilie 2010 Protocolul permanent de promovare a medierii şi a Directivei 2008/52/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind anumite aspecte ale medierii în materie civilă şi comercială. Acest protocol a fost
perfectat după desfăşurarea în data de 16 aprilie 2010 la Judecătoria sectorului 3 Bucureşti, a unui seminar la care au participat atât judecători aparţinând Judecătoriei sectorului 3 Bucureşti, cât şi judecători care activează în cadrul Judecătoriei sectorului 5 Bucureşti. Evenimentul a fost organizat la iniţiativa Asociaţiei "Centrul Mediatorilor Profesionişti - Bucureşti" si s-a înscris în lista seminariilor desfăşurate de către Centrul de Mediere Craiova în parteneriat cu Asociaţia Magistraţilor din România.
Protocolul încheiat între Asociaţia "Centrul Mediatorilor Profesionişti - Bucureşti" şi Judecătoria sectorului 5 Bucureşti prevede colaborarea în vederea informării magistraţilor şi a personalului auxiliar al Judecătoriei cu privire la legislaţia internă şi internaţională privind medierea. De asemenea, Protocolul vizează informarea magistraţilor asupra avantajelor pe care instituţia medierii le aduce în activitatea acestora, a justiţiei în general, prin diminuarea numărului de cauze aflate pe rolul instanţelor, reducerea cheltuielilor pentru soluţionarea unui litigiu şi îmbunătăţirea actului de justiţie. Protocolul cuprinde şi dispoziţii referitoare la promovarea instituţiei medierii, precum şi organizarea de activităţi specifice în domeniul medierii, în cadrul programelor de formare continuă de la nivelul Judecătoriei şi Parchetului de pe lângă Judecătorie.
Precizam ca acesta este al treilea Protocol pentru promovarea medierii încheiat de către Asociaţia "Centrul Mediatorilor Profesionişti - Bucureşti", primele doua fiind perfectate cu Judecătoria sectorului 6 Bucureşti şi Judecătoria sectorului 3 Bucureşti.

Av. Camelia Gagu
Preşedinte „Centrul Mediatorilor Profesionişti - Bucureşti"
Sursa: revista de mediere

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu