10 noiembrie 2010...data pentru examenul de avocat stagiar

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
CONSILIUL UNIUNII
HOTĂRÂREA NR. 843
16 iunie 2010
În conformitate cu dispoziţiile art. 62 alin. (4) şi art. 63 lit. h) din Legea nr.
51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat (în continuare
Legea), art. 84 alin. (3), art. 86 alin. (1) din Statutul profesiei de avocat, art. 24 lit.
f), art. 25 şi art. 32 din Regulamentului de organizare şi funcţionare a Uniunii
Naţionale a Barourilor din România şi de desfăşurare a şedinţelor Consiliului
U.N.B.R. (aprobat prin Hotărârea nr. 294/15.12.2007),
Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor din România,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. – Se stabileşte data de
10 noiembrie 2010 ca dată de începere a
desfăşurării examenului de primire în profesie ca avocat stagiar precum şi a
examenului de primire în profesie pentru persoanele care au absolvit examenul
de definitivat în alte profesii juridice.
Art. 2. – Hotărârea nr. 710 din 12 decembrie 2009 a Consiliului U.N.B.R.
privind calendarul desfăşurării şedinţelor Comisiei Permanente a U.N.B.R.,
Consiliului U.N.B.R., a lucrărilor Congresului avocaţilor cât şi a examenelor de
primire în profesie şi de dobândire a titlului profesional de avocat definitiv în
cursul anului 2010 se modifică prin anularea poziţiei nr. 11 şi introducerea unei
noi poziţii, cu nr. 13, care va cuprinde prevederile art. 1 din prezenta hotărâre.
Hotărârea nr. 710 din 12 decembrie 2009 a Consiliului U.N.B.R. se
republică astfel cum a fost modificată.
Art. 3 – Prezenta Hotărâre se publică pe site-ul www.unbr.ro şi se
comunică tuturor barourilor şi I.N.P.P.A..
P R E Ş E D I N T E ,
Av. dr. Gheorghe FLOREA

Hotararea se poate vedea aici: Hotararea

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu