Constantin Asofronie...Studiu privind situaţia practicării medierii în România în anul 2010

În data de 07.07.201o am lansat campania de adunare a datelor statistice în vederea întocmirii unui Studiu privind situaţia practicării medierii în România la 30.06.2010. 
Scopul acestui studiu este de a centraliza, a interpreta, a analiza şi a valorifica datele referitoare la stadiul implementării medierii ca procedură alternativă nejudiciară de soluţionare a conflictelor pe cale amiabilă.

Obiectivele: cunoaşterea situaţiei reale a evoluţiei practicării medierii de la publicarea Legii nr. 192/2006 până în prezent, evaluarea repartiţiei şi ariei ocupaţionale a mediatorilor activi la nivelul judeţelor, analiza pe domenii de aplicare a medierii, identificarea domeniilor reticente la mediere şi implicarea organelor judiciare şi altor instituţii în promovarea medierii, în vederea accelerării măsurilor de extindere a acestei proceduri în sistemul judiciar românesc, pentru degrevarea instanţelor, reducerea cheltuielilor şi creşterea calităţii actului de justiţie.

Motivaţie: lipsa  datelor statistice referitoare la medierea în România la 5 ani de la intrarea în vigoare a legii nr. 192/2006 privind medierea şi exercitarea profesiei de mediator, precum şi necesitatea aflării impactului modificării art. 6 din lege, intrată în vigoare la 03.03.2010.

Coordonator: mediator Asofronie Constantin

Cu sprijinul: preşedinţilor Asociaţiilor profesionale a mediatorilor din România, mediatorilor neasociaţi, Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, Ministerului Public, Departamentului Ordine şi Siguranţă Publică din Ministerul Administraţiei şi Internelor, altor instituţii şi organizaţii.

Beneficiari: Consiliul de Mediere, asociaţiile profesionale ale mediatorilor,  M.J.L.C., M.A.I., M.P., mass-media, administraţia publică, mediatorii.

 Echipa de lucru: coordonatorul va fi sprijinit de un specialist statistician, doctorand, angajat al Institutului Naţional de statistică, mediatori voluntari, alţi specialişti.
 
 Costuri estimate: 1 000 lei, din resursele private ale iniţiatorului şi coordonatorului studiului, alte forme de sprijin din partea beneficiarilor.
 
Finalizare:   30 octombrie 2010; studiul va fi pus la dispoziţia beneficiarilor şi mass-media, comisiilor juridice ale camerelor parlamentului, altor instituţii interesate. Studiul va fi prezentat public la Conferinţa anuală a mediatorilor organizată de Consiliul de mediere în luna noiembrie 2010.
Confidenţialitate şi neutralitate: studiul va interpreta datele nepărtinitor, echilibrat, datele vor fi depersonalizate de numele asociaţiilor şi mediatorilor, iar după publicarea preliminară se vor aduce corecţii în funcţie de observaţiile motivate celor interesaţi.  Pentru garantare, a se vedea modul de lucru şi respectarea regulilor la sondajul iniţiat înaintea Conferinţei extraordinare a mediatorilor organizată la 5 septembrie 2009 la Braşov.
Restricţii: Studiul nu va putea fi folosit în interes personal, datele publicate pot fi preluate de beneficiari cu acordul autorilor şi indicarea sursei.
 Precizări: rugăm respondenţii să dea răspunsuri exacte, fără comentarii, interpretări polemice, acuze, generalitaţi, devieri de la subiect, caz în care nu vor fi luate în considerare. În lipsa unor răspunsuri de la asociaţii, coordonatorul va face colectarea datelor personal şi cu sprijinul mediatorilor ori altor surse din judeţele respective. Datele solicitate sunt date de interes public, nu conţin date cu caracter personal, iar prelucrarea se va face cu respectarea reglementărilor legale, codului de etică şi deontologie profesională a mediatorilor. Nu este o întrecere, nu se publică clasamente sau aprecieri subiective.
 
 APEL PUBLIC: Iniţiatorul şi coordonatorul studiului solicită sprijinul mediatorilor şi preşedinţilor asociaţiilor profesionale să contribuie la realizarea acestui prim şi important studiu despre mediere din România, care va oferi oglinda fidelă a situaţiei actuale a medierii, va putea folosi la identificarea măsurilor care pot şi trebuie luate în vederea dezvoltării medierii, la informarea altor instituţii ale statului care pot contribui la îmbunătăţirea reglementării şi practicării medierii, la informarea publică cu prilejul diverselor acţiuni de promovare a medierii şi întâlnirilor de lucru cu reprezentanţi ai justiţiei, poliţiei, administraţiei publice, parlamentarilor, altor intituţii. 
 Rog colegii care au bloguri şi site-uri personale legate de mediere să contribuie la acest studiu postând din când în când anunţul privind transmiterea datelor către echipa de lucru.
 
Relaţii şi date de contact: e-mail: costin_aso@yahoo.com , fax: o21 … …, tel. 0743 014101, 0729 013141 . 
Urmează publicarea întrebărilor care vor constitui baza studiului iniţiat.
 
Pe parcurs, în maximum 2 săptămâni de la lansare, pe baza sugestiilor dvs. vor fi aduse eventuale modificări sau completări, în vederea alcătuirii unei lucrări de calitate. Aceasta depinde însă covârşitor de calitatea răspunsurilor dvs. Vă aştept să colaboraţi la ceea ce poate fi o lucrare de referinţă pentru mediere şi care poate ajuta foarte mult la trasarea în continuare a drumului medierii în România.
 
Mulţumiri anticipate! Cu stimă şi respect,
Mediator Asofronie Constantin
1. Numărul de mediatori autorizaţi activi la 1 ianuarie şi la 30.06.2010.
2. Numărul de medieri realizate, pe bază de contract, în perioadele: 2006-31.12.2009, 1.01- 01.03.2010, 01.03 – 30.06.2010
3. Numărul de medieri finalizate pozitiv, în aceleaşi perioade.
4. Numărul de acţiuni publice de promovare: a) conferinţe, simpozioane, mese rotunde, seminarii; b) numărul de articole în presa scrisă; c) numărul de emisiuni la posturi TV; d) numărul de emisiuni radio
5. Numărul de întâlniri de lucru organizate de mediatori cu: a) justitia; b) poliţia; c) parchetul; d) alte instituţii cu atribuţii jurisdicţionale;
6. Numărul de întâlniri de lucru  sau actiuni de promovare organizate de organele de la 5. sau alte instituţii.
7. Participarea la acţiuni de promovare publică organizate de alte asociaţii.
8. Cursuri de formare initiala a mediatorilor organizate în judeţ şi de cine.
9. Cursuri de formare iniţială organizate de furnizorii de formare din judeţ şi numărul de mediatori formaţi. 
10. Numărul de cazuri de mediere preluate  în urma recomandării organelor judiciare : a) justiţie; b) poliţie; c) alte organe jurisdicţionale.
11. Este corespunzătoare actuala legislaţie privind medierea: a) legea nr. 192/2006; b) codurile; c) alte legi.  Da/nu.
12. Este corespunzătoare actuala promovare a medierii făcută de: a) CM; b) asociaţii; c) mas-media; d) mediatori; e) MJLC; f) alte surse. Da/nu.
13. Este corespunzătoare actuala organizare a mediatorilor, fără o organizaţie profesională unică la nivel naţional, ca la alte profesii?
14. În cât timp credeţi că ar trebui organizat corpul profesional al mediatorilor într-o organizaţie unică, la care să se asocieze sau în care să se fuzioneze toate formele de asociere exitente.
15. Consideraţi normal ca mediatorii să adere la o formă de asociere profesională în maximum 3 luni de la autorizare?
16. Consideraţi normal ca mediatorii să poată face parte din mai multe asociaţii locale sau naţionale: a) una locala, b) mai multe locale, c) una naţionala, d) mai multe naţionale, cu condiţia ca numai la una să fie legat de reprezentarea în comisiile de lucru, de alegeri, etc.?
17. Consideraţi  normală parcurgerea unor forme de pregătire continuă a mediatorilor, ca perfecţionare profesională, un număr de ore pe an (câte), obligatorie şi generală?
18. Consideraţi normală parcurgerea unor forme de pregătire continuă a mediatorilor, ca specializare pe anumite domenii, voluntară şi liber aleasă?
19. Sunteţi de acord ca să fie luate în considerare ca forme de pregătire normate: cursurile, conferinţele şi seminariile tematice, articolele şi lucrările de specialitate publicate în presa scrisă şi pe internet, revistele, cărţile, ghidurile, manualele, lucrările de masterat şi doctorat cu tematică privind medierea?
20. Care sunt formele de participare activă la viaţa corpului profesional cele mai agreate si care au fost cele mai folosite în această perioadă?

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu