Justiţia a gasit o scurtatura

Proiectul de lege privind măsurile necesare pentru accelerarea soluţionării proceselor a fost avizat ieri de Guvern. Procedurile juridice vor fi simplificate, iar medierea va juca un rol primordial în litigii.În prezent, pe rolul instanţelor din România sunt peste trei milioane de procese.
Ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu, este iniţiatorul proiectului de lege denumit „Mica reformă din Justiţie“ Modificările legislative vor conduce, conform oficialilor Ministerului Justiţiei, la reducerea costurilor din sistemul judiciar şi, mai ales, la reducerea proceselor civile şi penale, printre prevederi fiind preconizată chiar şi instituirea obligaţiei judecătorului de a fixa termene procedurale scurte.
Astfel, unele procese - care au caracter de urgenţă - vor primi termene şi de pe o zi pe alta. În cadrul şedinţei de judecată, magistratul poate dispune şi
administrarea altor probe decât cele deja existente, chiar dacă părţile se opun.
Citarea părţilor va fi mult uşurată prin posibilitatea instanţei de a înştiinţa persoanele implicate în litigii şi prin telefon, prin telegraf, prin fax sau prin e-mail. De asemenea, partea care a fost citată pentru un termen de judecată va fi prezumată că are cunoştinţă şi despre termenele de judecată ulterioare, astfel încât nu vor mai putea fi cerute amânări pe motiv că una dintre părţi nu ştia când are loc procesul. 
O singură cale de atac pentru contravenţii
Dacă judecătoria constată săvârşirea unei contravenţii şi decide aplicarea unei sancţiuni, persoana "pedepsită" nu va mai avea la dipoziţie calea de atac a recursului. Această măsură a fost luată pentru degrevarea instanţelor, având în vedere că doar în 2009 au fost nu mai puţin de 174.000 de procese privind contravenţii la Codul Rutier.  
Divorţurile, mediate
Divorţurile vor fi şi ele simplificate, existând posibilitatea ca desfacerea căsătoriei să se realizeze prin acordul părţilor chiar dacă există copii minori. În aceste situaţii, medierea va juca un rol foarte important, însă va fi nevoie şi de avizul Autorităţii Tutelare.
"În cazul în care cererea de divorţ se întemeiază pe acordul părţilor, ea va fi semnată de ambii soţi. (...) Preşedintele instanţei va verifica existenţa consimţământului soţilor, după care va fixa un termen de două luni în şedinţă publică. La termenul de judecată, instanţa verifică dacă soţii stăruie în desfacerea căsătoriei pe baza acordului lor şi, în caz afirmativ, va trece la judecarea cererii, fără a administra probe cu privire la motivele de divorţ", se arată în modificările operate în Codul de Procedură Civilă.
Împăcarea părţilor în cazul comiterii unor infracţiuni cu un grad de periculozitate mic va înlătura caracterul penal al faptei, conform modificărilor Codului Penal. „Nu ne interesează ca oamenii să meargă neapărat în puşcărie. Dacă se realizează împăcarea părţilor, se poate înlătura răspunderea penală", a spus ieri premierul Emil Boc, imediat după şedinţa de guvern în care a fost avizat proiectul Legii micii reforme.  
Evacuarea, interzisă pe timpul iernii
O noutate absolută o reprezintă şi interzicerea evacuării pe timp de iarnă. "Nicio evacuare din imobilele cu destinaţie de locuinţă nu poate fi făcută de la 1 decembrie şi până la 1 martie a anului următor decât dacă creditorul (cel care cere evacuarea  - n.r.) face dovada că el şi familia sa nu au la dispoziţie o locuinţă corespunzătoare, ori dacă debitorul (cel care urmează să fie evacuat - n.r.) şi familia sa au o altă locuinţă corespunzătoare în care s-ar putea muta de îndată", se mai arată în modificările Codului de procedură civilă. Aceste dispoziţii nu se aplică în cazul evacuării persoanelor care ocupă abuziv, fără niciun titlu, o locuinţă şi nici celor care au fost daţi afară dintr-o locuinţă întrucât ar fi pus în pericol relaţiile de convieţuire sau ar fi tulburat grav liniştea publică. 
Reducerea pedepselor
Pentru soluţionarea mai rapidă a cauzelor, dar şi pentru reducerea numărului de procese s-a stabilit ca persoanele care îşi recunosc vinovăţia în prima instanţă să beneficieze de o reducerea pedepsei cu o treime şi cuantumul amenzii cu o pătrime.  
În Parlament
Parlamentul va fi convocat în sesiune extraordinară în luna august pentru a dezbate proiectul privind mica reformă în Justiţie.
Sursa: adevarul.ro

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu