Protocol între Camera de Comerț și Industrie Bihor și U.N.M.R. Filiala Bihor

La data de 01.11.2010 la sediul Camerei de Comerț și Industrie Bihor s-a încheiat un protocol de colaborare în vederea implementării medierii între Uniunea Națională a Mediatorilor Bihor – Filiala Bihor și Camera de Comerț și Industrie Bihor.
Protoculul de colaborare a fost semnat de către d-nul Badea Constantin – director general al Camerei de Comerț și Industrie Bihor, d-nii Novac Ionuț și Baba Vasile -copreședinți ai U.N.M.R.-Filiala Bihor.
La semnarea protocolului au fost prezenți , în calitate de invitați d-nul Zeno Șuștac , copreședinte al U.N.M.R. și membru al Consiliului de Mediere și d-nul judecător Cristi Danileț -vicepreședinte al Judecătoriei Oradea.
Cu ocazia semnării protocolului de colaborare s-a organizat și o conferință de presă la care au fost invitați reprezentanți ai presei scrise și a televiziunilor locale.
Protocolul de colaborare își proprune să ducă la o mai bună implementare a medierii ca mijloc alternativ de soluționare a litigiilor în mediul de afaceri bihorean , la o informare a oamenilor de afaceri asupra procedurii medierii si a avantajelor pe care aceasta le conferă , în condițiile în care medierea a devenit procedură prealabilă obligatorie de solutionare a litigiilor comerciale anterior sesizării instanței , alături de conciliere.
Astfel , odată cu adoptarea legii 202/2010 , în prealabil sesizării instanțelor de judecată în vederea soluționării unui litigiu comercial, partea va fi obligată să încerce soluționarea litigiului pe calea concilierii directe sau a medierii .
In baza protocolului de colaborare semnat U.N.M.R. Filiala Bihor și Camera de Comerț și Industrie Bihor vor organiza acțiuni de popularizare a medierii și a avantajelor acesteia în randul oamenilor de afaceri , iar in sediul Camerei de Comerț și Industrie se va afișa o listă a membrilor U.N.M.R. care au calitatea de mediatori , se va asigura prezența unor materiale de informare și promovare a medierii .

Sursa: florentina costas

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu