Dezbatere privind încuviinţarea acordului de mediere la notar

Având în vede că la Conferinţa despre mediere de la Galaţi din 26.11.2010 notarul aşteptat nu a mai ajuns şi nici nu s-a cautat altul, am rugat-o pe dna  Dana Onişor, moderator la postul RTV GL-BR să invităm la proxima emisiune un notar, pentru a completa aspectele de procedura dezbatute de mediatori la conferinţă.  La invitaţia transmisă unei cunoştinţe comune, dlui deputat Bogdan Ciucă, preşedintele Camerei Notarilor Publici Galaţi, aflat din păcate în capitală, acesta a delegat pe un tânăr colaborator al său,  notarul public George Schin.  Acesta a venit pregătit şi deschis la dialog, a exprimat înţelegerea şi sprijinul din partea notarilor pentru mediatori şi mediere, că cele două profesii nu sunt concurente, ci complementare, fiecare practicant al uneia nu poate înlocui pe celalalt, că statutul liberal permite colaborarea, în limitele legii şi interesului manifestat de mediatori şi notari.  Emisiunea desfăşurată în data de 10.12.2010, între orele 19-00 şi 20-00, s-a constituit într-o informare utilă despre mica reformă în justiţie şi referinţele sale la procedura de mediere şi cea notarială, despre domeniul de activitate şi  atribuţiile  acestor profesii, despre relaţionarea cu alte profesii şi colaborarea de la Galaţi. Apoi, s-a transformat şi într-o dezbatere de la care punctăm aspectele principale:
 - mediatorul trebuie să informeze părţile că au posibilitatea să dea o forţă juridică mărită acordului de mediere (înscris sub semnătură privată),  prin autentificare la notar (art. 59 din legea nr. 192/2006), dar şi îndatorirea să indice faptul că este obligatoriu acest lucru când este vorba la mediere de tranzacţii de proprietăţi imobiliare (art. 29);
- părţile se prezintă la notar personal, li se verifică identitatea, consimţământul asupra clauzelor, forma şi fondul documentului impus de lege, respectiv acordului de mediere;
notarul nu autentifică propriu-zis acordul de mediere, care este un înscris întocmit şi semnat de părţi în faţa mediatorului, în cadrul procedurii de mediere, ci întocmeşte un alt înscris, care include în afara elementelor obligatorii din legea organizării activităţii notariale, clauzele din acordul de mediere care privesc obiectul medierii; această procedură este impusă de prevederile at. 44 din legea nr. 36/1995: “înscrisurile pentru care legea prevede forma autentică vor fi redactate numai de notarii publici, avocatul părţii interesate sau de consilierul ori reprezentantul legal al persoanei juridice”;  aşteptăm să se ajungă ca şi mediatorul să declare acordul ca înscris autentic acordul de mediere sau deocamdată,  urmând exemplul unui act constituire sau unui statut de asociaţie, pe care-l prezintă un reprezentant desemnat, notarul ştampilează şi semnează fiecare pagină, iar pe ultima pagină sau ataşată, înscrie încheierea  de autentificare;
- pentru autentificarea unui act translativ de proprietate  imobiliară este necesară  verificarea tuturor documentelor necesare – actul de proprietate, extrasul de carte funciară pentru imobile, certificatul de atestare fiscală (acesta şi pentru autovehicole, după care notarul calculează şi încasează impozitul pe venitul din tranzacţii imobiliare, conform Codului de procedură fiscală, apoi îl va vira la bugetul de stat.
- onorariul se stabileşte pentru autentificarea unui înscris obişnuit sub semnătură privată; 
 - atunci când nu sunt aspecte de natură litigioasă, notarul efectuează autentificarea actelor prezentate de părţile care i s-a adresat direct, fără a fi necesară medierea, după procedura obişnuită; dacă se manifestă neînţelegeri sau conflicte, notarul va informa despre avantajele medierii şi îi va îndruma să apeleze la mediatori. În caz că nu se acceptă medierea, părţilor li se spune că pot ajunge la instanţă pentru rezolvarea litigiului;
- după transferul dreptului de proprietate imobiliară, notarul care a întocmit înscrisul direct sau ca urmare a unui acord de mediere, este obligat să ceară din oficiu înscrierea imobilului în cartea funciară la biroul aferent teritorial, menţionând despre aceasta în actul respectiv;
 - până acum nu au apărut la nivelul judeţului Galaţi probleme pe linia autentificării unor acorduri de mediere;
- Asociaţia Mediatorilor Galaţi s-a adresat Camerei Notarilor Publici Galaţi pentru a continua dialogul şi uniformizarea procedurilor, participarea la acţiuni comune de promovare sau dezbateri publice pe baza unui Protocol (Acord ) de colaborare, la care apoi să subscrie şi celelalte asociaţii din judeţ. Pentru aceasta m-am oferit să transmit conducerii camerei notarilor publici un proiect pe care să-l discute între ei şi apoi, să-l discute  cu conducerea Asociaţiei Mediatorilor Galaţi, să-l finalizeze şi să-l semneze cât mai repede;
 - au mai fost prezentate o serie de aspecte privind introducerea procedurii de divorţ în cazul soţilor fără copii la notarul public sa ofiţerul de stare civilă.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu