Normele privind utilizarea formularului Constatare amiabila de accident

Potrivit Hotararii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor din data de 16 decembrie 2008, prin care s-au adoptat Normele privind utilizarea formularului Constatare amiabila de accident,
in temeiul prevederilor art. 4 alin. (26) si (27) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare, in conformitate cu dispozitiile art. 8 din Legea nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare,presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor emite urmatorul ordin:
Art. 1. – (1) Incepand cu data de 1 iulie 2009 se pun in aplicare Normele privind utilizarea formularului Constatare amiabila de accident.
(2) Normele privind utilizarea formularului Constatare amiabila de accident sunt prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
Art. 2. – Asiguratorii autorizati vor lua toate masurile necesare pentru aplicarea prevederilor normelor prevazute la art. 1 si raspund de instruirea corespunzatoare a personalului propriu si a intermediarilor privind solutionarea daunelor in conditii adecvate, cu respectarea prevederilor legale in materie.
Art. 3. – Directiile de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor vor asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor,
Angela Toncescu
Bucuresti, 18 decembrie 2008.
Nr. 21.
ANEXA
NORME
privind utilizarea formularului Constatare amiabila de accident
CAPITOLUL I
Prevederi introductive
Art. 1. – In conformitate cu prevederile art. 8 din Legea nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru evenimentele in care au fost implicate doua vehicule din care au rezultat numai prejudicii materiale, avizarea societatilor din domeniul asigurarilor se poate face si in baza formularului Constatare amiabila de accident.
Art. 2. – Conditiile de utilizare a formularului Constatare amiabila de accident sunt reglementate de prevederile Legii nr. 136/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, si de prezentele norme.
CAPITOLUL II
Domeniul de aplicare
Art. 3. – Prevederile prezentelor norme se aplica pentru toate accidentele rutiere survenite pe teritoriul Romaniei, in urma carora au rezultat numai pagube materiale si in care au fost implicate doua vehicule.
Art. 4. – Formularul Constatare amiabila de accident poate fi utilizat indiferent de locul producerii accidentului: pe drumuri publice, pe drumuri care nu sunt deschise circulatiei publice, in incinte si in orice alte locuri.
Art. 5. – Completarea si semnarea formularului Constatare amiabila de accident nu reprezinta o recunoastere a raspunderii conducatorilor auto, ci un cumul de elemente si fapte care vor contribui la solutionarea dosarelor de dauna.
Art. 6. – Formularul Constatare amiabila de accident poate fi utilizat in relatia cu societatile din domeniul asigurarilor fara a mai fi necesara intocmirea de documente de constatare de catre politie, numai daca este completat si semnat de catre ambii conducatori de vehicule implicati in accident. In situatia in care unul dintre vehicule este stationat/parcat, formularul poate fi completat si de catre proprietarul/utilizatorul acestuia.
Art. 7. – Solutionarea dosarelor de dauna pe baza formularului Constatare amiabila de accident se face cu respectarea prevederilor Normelor privind asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, in vigoare la data producerii evenimentului.
Art. 8. – Societatile de asigurare vor stabili dreptul la despagubiri, cu respectarea prevederilor legale in vigoare, in baza unui protocol incheiat de toate societatile autorizate sa practice asigurari de vehicule.
CAPITOLUL III
Forma, dimensiunile si continutul formularului
Constatare amiabila de accident
Art. 9. – Formularul Constatare amiabila de accident contine doua pagini autocopiative, ambele avand aceeasi valoare juridica, conform modelului prevazut in anexa nr. 1, si instructiuni de utilizare a formularului, conform modelului prevazut in anexa nr. 2.
Art. 10. – Formularul Constatare amiabila de accident contine informatii privind data si locul producerii accidentului, datele de identificare ale conducatorilor auto implicati, ale proprietarilor vehiculelor implicate, datele vehiculelor implicate si ale propriilor societati de asigurare RCA, precum si informatii privind circumstantele producerii accidentului.
Art. 11. – Societatile de asigurari autorizate sa incheie asigurari pentru vehicule au obligatia de a tipari si de a distribui asiguratilor formularul Constatare amiabila de accident.
Art. 12. – Este interzis ca pe formular sau pe coperta acestuia sa se inscriptioneze denumirea ori sigla asiguratorului.
CAPITOLUL IV
Dispozitii finale
Art. 13. – Depunerea formularului Constatare amiabila de accident de catre oricare dintre cele doua parti implicate reprezinta avizare de dauna si obliga asiguratorul sa deschida dosarul de dauna si sa efectueze constatarea pagubelor. Se interzice asiguratorului/societatii din domeniul asigurarilor indrumarea partilor pentru protocolarea accidentului de catre politia rutiera.
Art. 14. – Asiguratorii/Societatile din domeniul asigurarilor care au fost avizati/avizate despre producerea unui eveniment in baza formularului Constatare amiabila de accident sunt obligati sa elibereze persoanelor solicitante documentul de introducere in reparatie prevazut in Normele privind procedura de intocmire si eliberare a documentului de introducere in reparatie a vehiculelor, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 12/2008.
Art. 15. – Societatile de asigurare, autorizate sa practice clasa 10 de asigurari, au obligatia ca in termen de 60 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentelor norme sa incheie un protocol avand ca obiect modul de stabilire a dreptului la despagubire pentru proprietarii/utilizatorii vehiculelor implicate in accident, pe care il vor prezenta Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.
Art. 16. – Nerespectarea prevederilor prezentelor norme de catre societatile de asigurare se sanctioneaza in conditiile si potrivit prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Legii nr. 136/1995, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 17. – Anexele 1 si 2*) fac parte integranta din prezentele norme

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu