PROCEDURA MEDIERII CONFLICTELOR, PRIMUL COD ORIENTATIV

MEDIATOR AUTORIZAT - AV. MIHAIU ŞANŢA
Şos. N.Titulescu, nr. 121, Bl. 2, Sc. 1,
Etj. 2, Ap. 6, Sector 1, Bucureşti
Doamnă  /  Domnule Mediator
Imediat după publicarea în Monitorul Oficial nr. 462 din 09.07.2012, a Legii nr. 115 privind ultima modificare a legii medierii nr. 192 / 2006, am editat la PIM-Iaşi, lucrările : PROCEDURA MEDIERII CONFLICTELOR, PRIMUL COD ORIENTATIV privind PROCEDURA MEDIERII CONFLICTELOR şi INFORMAREA OBLIGATORIE privind MEDIEREA CONFLICTELOR.
Acestea au fost alcătuite pe baza dispoziţiilor legii nr. 192 / 2006, modificate prin legile370 / 2009 şi 115 / 2012, cât şi a bunelor practici rezultate din aplicarea medierii, înainte de orice încercare de a fi elaborat un ghid pentru informarea părţilor cu privire la această activitate.
Prima lucrare este un îndrumar practic ce cuprinde chintesenţa medierii conflictelor şi care serveşte tuturor celor interesaţi de mediere pentru a-şi soluţiona conflictele pe această cale.
Cea de a doua lucrare, nu numai că vine în întâmpinarea persoanelor interesate pentru a se putea informa complet şi corect asupra acestei situaţii, dar le oferăacestora şi o grupare cronologică a tuturor activităţilor ce trebuie să le desfăşoare pe baza formelor şi actelor procedurale cât şi a regulilor izvorâte din toate dispoziţiile juridice în vigoare, facilitându-le astfel aplicarea în cazurile conflictuale în speţa dată.
Studierea sau simpla lecturare de către mediatorii interesaţi de aceste lucrări, presupune simplificarea şi uşurarea muncii acestora, începând cu activităţile procedurabile încheierii contractului de mediere şi până la închiderea procedurii prin modurile prevăzute de lege.
Pe de altă parte, lucrările prezentate reprezintă adevărate îndrumere sau sfătuitori care insuflă curaj profesionistului aflat la primul drum de soluţionare a conflictelor.
Deasemenea, cărţile menţionate servesc părţilor implicate direct în conflict, satisfăcându-le curiozitatea de a cunoaşte cât mai multe despre mediere, începând  cu posibilitatea de a-şi alege mediatorul pentru soluţionarea pe această cale a conflictului, din proprie iniţiativă sau la îndrumarea instanţei, parchetului sau a altor organe administrative abilitate;
·    Drepturile şi avantajele de care se pot bucura pe timpul mediereii, obligaţiile ce le revin;
·    Moduri concrete în care pot să îşi armonizeze interesele divergente;
·    Soluţiile favorabile sau nefavorabile la care pot ajunge la încheierea procedurii;
·    Încheierea acordului de mediere, cât şi condiţiile pe care acesta trebuie să le îndeplinească pentru a putea fi consfinţit de instanţa de judecată.
Lucrările pot fi considerate ABCDARUL unei medieri de succes şi contribuie la pregătirea continuă a mediatorului interesat, pentru a nu fi descoperiţi în faţa avalanşelor de conflicte pe care viitorul apropiat ni le rezervă pentru soluţionare.
Rugăm sunaţi la numărul de telefon : 0745 063 755 sau pe email : mihaisanta@ymail.com, pentru a vă trimite cărţile dorite având fiecare preţul de 28,50 lei, plata urmând să fie achitată la poştă cu ocazia ridicării cărţilor comandate.
AUTOR: av. MIHAIU ŞANŢA – MEDIATOR AUTORIZAT

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu