Declaratie victima pentru mediator, mediere - ultima varianta......................................................................- forma de exercitare a profesiei
Sediu…………………………………………………………………………………………………………..
Cod de identificare fiscala………………………………………


DECLARATIE


Subsemnatul(a)…………………………………………….., domiciliat(ă) în………………, str……………………………, nr………, bl……, sc……, ap……, judetul.....……………………….declar pe acesta cale ca in virtutea art. 601, alin. 1, lit. g) din Legea 192/2006 cu modificarile si completarile ulterioare im exprim expres acordul expres de a participa la sedinta de informare impreuna cu faptuitorul.
Cauza in care urmeaza sa particip la sedinta de informare face obiectul dosarului dosarului nr…./…./……, aflat pe rolul Parchetului de pe langa Judecatoria/Tribunalul/Curtea de Apel ……………………….
Prezenta declaratie a fost exprimata astazi…………………in fata domunului/doamnei mediator……………………………………………………………….. autorizat prin hotararea nr……….. din data de ………………….. a Consiliului de mediere, avand autorizatia seria….nr……………….emisa la data……………….. in mod liber, neviciat si a fost inreguistrata sub nr……………..din data de…………………………..Semantura……………………………….act de identitate……………………………………………                       

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu