Exemplu de program de vizita cu weekend extins si 2 nopti in timpul saptamanii

Copiii vor Custodia comunăSursa: Asociaţia Română pentru Custodia Comună

"Dosar nr. 38143/301/2011
ROMANIA
JUDECATORIA SECTORULUI 3 BUCURESTI
SECŢIA CIVILĂ
Sentinţa civilă nr. 2911
Şedinţa publică din data de 15.02.2012
Instanţa constituită din:
Preşedinte:
Grefier:
Pe rol se află soluţionarea cauzei civile formulată de reclamantul-pârât în
contradictoriu cu pârâta-reclamantă şi cu Autoritatea Tutelară din cadrul
PRIMĂRIEI SECTORULUI 3 BUCUREŞTI, având ca obiect încredinţare
minor.
La apelul nominal făcut în şedinţa publică, la ordine, au răspuns
reclamantul-pârât, personal şi asistat de mandatar cu procură specială la dosar şi
pârâta-reclamantă, personal, lipsă fiind autoritatea tutelară.
Procedura de citare este legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei de către grefiera de şedinţă în cuprinsul căruia se
învederează că prin serviciul Registratură, la data 08.02.2012, DGASPC Sector 3 a
depus la dosar relaţiile solicitate, după care:
Instanţa ia act că au fost depuse la dosar relaţiile solicitate de la Direcţia
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Sector 3.
Instanţa procedează la legitimarea părţilor, respectiv reclamantul-pârât şi
pârâta-reclamantă
Instanţa procedează la administrarea interogatoriului propus de reclamantulpârât
spre a fi luat pârâtei-reclamante, răspunsurile acesteia fiind consemnate şi
ataşate la dosarul cauzei.
Instanţa procedează la administrarea interogatoriului propus de pârâtareclamantă
spre a fi luat reclamantului-pârât. În timpul administrării
interogatoriului instanţa constată că părţile se înţeleg asupra menţinerii legăturilor
personale dintre tată şi copil.
La interpelarea instanţei, pârâta-reclamantă învederează instanţei că este de
acord ca reclamantul-pârât să ia minorul marţi şi joi începând cu ora 18 şi apoi să
fie adus a doua zi la grădiniţă / şcoală pentru anii ce vor urma, conform
programului de începere. De asemenea, în primul şi al treilea sfârşit de săptămână
din fiecare lună în week-end-urile impare de vineri orele 18 până luni ora 8.00, în
anii impari în luna august, in ziua de 1 septembrie a fiecăruia an, jumătate din
vacanţe, alternativ în anii pari Paştele şi în cei impari Crăciunul, ziua de 1 iunie în
Asociaţia Română pentru Custodia Comună
2 / 10
anii impari, ziua naţională a tatălui – a doua duminică din luna mai. Totodată, arată
că este de acord ca minorul să fie mutat la un medic de familie ales împreună.
Instanţa pune în vedere părţilor să formuleze în scris cele invocate oral până
la sfârşitul şedinţei de judecată, sens în care dispune strigarea dosarului la sfârşitul
şedinţei de judecată.
La apelul nominal făcut în şedinţa publică, la sfârşitul şedinţei de judecată,
au răspuns reclamantul-pârât, personal şi asistat de mandatar cu procură specială la
dosar şi pârâta-reclamantă, personal, lipsă fiind autoritatea tutelară.
Procedura de citare este legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei de către grefiera de şedinţă, după care:
Părţile, personal, depun în şedinţa publică un acord cu privire la menţinerea
legăturilor personale tată-copil.
Instanţa, având în vedere că părţile nu se înţeleg pe aspectul exercitării
autorităţii părinteşti, în sensul ca pârâta-reclamantă solicită stabilirea exercitării
autorităţii părinteşti exclusiv de către mamă procedează la audierea martorilor,
declaraţiile acestora, luate sub prestare de jurământ, fiind consemnate şi ataşate la
dosarul cauzei.
Mandatarul reclamantului-pârât învederează instanţei că renunţă la cererea
privind exercitarea autorităţii părinteşti exclusiv de către tată şi solicită stabilirea
exercitării autorităţii părinteşti în comun şi stabilirea domiciliului minorului la
mamă şi plata pensiei de întreţinere. De asemenea, învederează instanţei că nu a
fost depus la dosar raportul de anchetă psihosocială efectuat la domiciliul
reclamantului-pârât, însă nu insistă având în vedere că s-au verificat condiţiile în
dosarul de divorţ.
Instanţa, potrivit art. 246 Cod procedură civile, ia act de renunţarea
reclamantului-pârât la judecarea cererii privind exercitarea autorităţii părinteşti în
mod exclusiv şi că insistă doar în judecarea capătului de cerere principal având ca
obiect exercitarea autorităţii părinteşti în comun de către ambii părinţi şi stabilirea
domiciliului la mamă şi plata pensiei de întreţinere. Totodată, instanţa ia act că nu
a fost depus la dosar raportul de anchetă psihosocială efectuat la domiciliul
reclamantului-pârât şi apreciază ca fiind inutil cauzei, in conditiile in care partile sau
inteles cu privire la programul de vizitare.
Constatând că nu mai sunt alte cereri de formulat sau probe de administrat,
instanţa acordă cuvântul asupra fondului cauzei.
Mandatarul reclamantului-pârât solicită instanţei admiterea cererii restrânsă
şi precizată şi admiterea în parte a cererii reconvenţionale, respectiv respingerea
exercitării autorităţii părinteşti în mod exclusiv de către mamă. Nu se solicită
cheltuieli de judecată.
Asociaţia Română pentru Custodia Comună
3 / 10
Pârâta-reclamantă, personal, solicită admiterea cererii reconvenţionale în
totalitate şi admiterea în parte a cererii principale şi depune concluzii scrise. Nu se
solicită cheltuieli de judecată.
Instanţa reţine cauza în pronunţare.
INSTANŢA,
Deliberand asupra cauzei civile de faţa, constata urmatoarele:
Prin cererea înregistrată pe rolul Judecatoriei Sectorului 3 Bucuresti – Sectia
Civila la data de 14.10.2011 sub numar de dosar 38143/301/2011, reclamantul a
chemat în judecată pe pârâta si, în contradictoriu cu Autoritatea Tutelara din cadrul
Primăriei Sector 3 a solicitat instanţei ca prin hotărârea ce va pronunţa sa dispuna
in principal exercitarea autoritatii parintesti de catre ambii parinti in ceea ce-l
priveste pe minorul
In subsidiar, reclamantul a solicitat sa-i fie incredintat spre crestere si
educare minorul, pentru ca exercitarea autoritatii parintesti sa se faca doar de catre
reclamant, să fie obligată pârâta la plata unei pensii de intretinere in favoarea
minorului, al carui cuantum sa fie stabilit in raport de veniturile pe care aceasta le
realizeaza, reclamantul exprimandu-si acordul ca pensia de intretinere sa fie
stabilita la venitul minim pe economie. De asemenea, reclamantul a solicitat
redimensionarea programului de legaturi personale cu minorul astfel:
- exclusiv vacante sau sarbatori legale, de pe data de 01 pana pe data de 15
ale fiecarei luni, inclusiv, cu parintele caruia ii revine prima jumatate a lunii pentru
tot anul in curs, iar de pe data de 16 ale fiecarei luni pana in ultima zi
calendaristica a fiecarei luni inclusiv, cu celalalt parinte caruia ii revine a doua
jumatate a lunii pentru anul in curs;
- anii impari sa fie cei in care minorul isi petrece prima jumatate a fiecarei
luni cu tatal sau, iar anii pari sa fie cei in care copilul isi petrece a doua jumatate a
fiecarei luni cu tatal sau;
- ora de schimb al domiciliilor minorului sa fie ora 12 la pranz, in cazul
zilelor nelucratoare, iar pentru zilele lucratoare, parintele ce isi incheie jumatatea
de luna cu copilul il duce pe acesta la ora de incepere a programului de la unitatea
de invatamant asa precum parintele ce isi incepe jumatatea de luna cu copilul il
preia pe acesta la ora de sfarsit a programului unitatii de invatamant;
- vacanta de iarna, conform calendarului stabilit prin ordinului ministrului
educatiei, se imparte in jumatate, prima parte fiind cu parintele la care se afla
copilul la data inceperii vacantei de iarna, pentru a se asigura alternanta anuala a
sarbatorilor de Craciun si Anul Nou ce revin mamei in anii impari si, respectiv
tatalui in anii pari;
Asociaţia Română pentru Custodia Comună
4 / 10
- vacantele scolare intermediare vor fi impartite in 2 parti egale, prima parte
fiind petrecuta de minor cu parintele la care acesta se afla in prima zi de vacanta
din programul de alternanta bi-saptamanala a anului scolar;
- vacanta de primavara se imparte in jumatate, prima parte fiind petrecuta cu
parintele la care copilul se afla la data inceperii vacantei de primavara cu conditia
ca sarbatorile de Paste sa se afle pe perioada de vacanta a parintelui caruia i se
cuveneau prin alternanta anuala, in caz contrar urmand sa se inverseze alternanta
anuala in cele 2 saptamani de vacanta, revenindu-se la alternanta de fond la
reinceperea anului scolar;
- vacanta de vara, dimensionata prin ordin al ministrului educatiei se imparte
prin alternanta de doua saptamani, dupa aceeasi regula ca cea a anului scolar;
- pe perioada vacantelor cu numar impar de zile (exclusiv vacanta mare de
vara), minorul va fi luat de la domiciliul parintelui care incheie prima perioada de
vacanta in acelasi orar ca in timpul anului scolar (ora 12.00), in ziua aflata la
mijlocul perioadei de vacanta;
- Ziua Nationala a Tatalui, sarboare legala stabilita anual in a doua duminica
a lunii mai, intervalul orar 9.00-19.00, la domiciliul tatalui;
- zilele de nastere si onomastica ale tatalui, in intervalul orar 9.00-20.00, la
domiciliul reclamantului, cu obligatia sa de a readuce copilul la domiciliul paratei,
la sfarsitul intervalului;
- zilele de nastere si onomastica, anual si alternativ ale minorului, in primul
an ziua onomastica revenindu-i reclamantului, iar in anul urmator ziua aniversara.
Reclamantul a mai solicitat si incuviintarea dreptului de a veghea la
cresterea, educarea, invatatura si pregatirea profesionala a minorului, prin accesul
neingradit si nemijlocit la informatiile legate de sanatatea, activitatea prescolara si
scolara aferenta formelor de invatamant pe care le urmeaza, prin consultarea sa in
luarea deciziilor ce privesc inscrierea copilului la unitatile de invatamant si la orice
program scolar si extrascolar, precum si in orice demers de natura medicala.
În motivare reclamantul a arătat ca prin sentinta civila nr…. pronuntata de
Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti s-a dispus desfacerea casatoriei parilor,
incredintarea minorului spre crestere si educare paratei, obligarea sa la plata unei
pensii de intretinere lunare in cuantum de …. lei in favoarea minorului si stabilirea
unui program de legaturi cu minorul in favoarea sa. Precizeaza reclamantul ca
parata in perioada mai –septembrie 2011 a refuzat in mod categoric respectarea
programului stabilit de instanta de judecata, permitandu-i de 2 ori, timp de o zi sa il
ia pe minor la domiciliul sau, in luna iunie in Bucuresti si in luna august in
Republica Moldova. Incepnad cu luna iunie, parata l-a dus pe minor la bunica
materna in Republica Moldova, fara a-l anunta pe reclamant cu privire la iesirea
din tara a minorului sau la perioada de sedere in Republica Moldova. A mai aratat
reclamantul ca in momentul in care si-a cautat copilul in Republica Moldova la
Asociaţia Română pentru Custodia Comună
5 / 10
mama paratei, a aflat ca acesta a fost dus la o ruda in raionul Donduseni, unde a
putut sa petreaca doar o singura zi cu copilul. Fata de aceasta situatie reclamantul
apreciaza ca nu poate beneficia programul de vizitare a minorului, stabilit prin
sentinta de divort .
În cerere reclamantul a făcut referire la prevederile Legii 272/2004 şi
jurisprudenţa CEDO, potrivit cărora în orice demers şi decizie care priveşte copii
trebuie să primeze interesul superior al copilului, precum si la diferite studii
medicale privind impactul prezentei si implicarii tatalui in dezvoltarea copilului si
impactul lipsei tatalui si numai prezenta mamei in dezvoltarea copilului.
În drept, reclamantul a invocat dispozitiile art. 112 C.pr.civ., art. 397-403
C.civ., art. 8-49 din Legea 272/2004, art. 8 din CEDO.
Cererea a fost timbrată cu taxa de timbru de 8 lei şi timbru judiciar de 0,3
lei.
În dovedire s-a solicitat proba cu înscrisuri, interogatoriul pârâtei, anchetă
psihosocială a minorului, expertiza psihiatrica si evaluare psihologica a celor doi
parinti, ancheta psihosociala la domiciliile parintilor şi proba testimonială cu doi
martori.
La termenul din 16.11.2011 reclamantul a depus la dosar certificatul de
nastere al minorului.
La termenul din data de 04.01.2012, pârâta a depus la dosar întâmpinare
prin care a solicitat respingerea acţiunii – capetele principale ca neintemeiate, iar
cele subsidiare ca inadimisibile si cerere reconventionala prin care a solicitat
urmatoarele: exercitarea autoritatii parintesti in ceea ce-l priveste pe minor sa se
faca in mod exclusiv de catre ea; stabilirea locuintei minorului la domiciliul sau din
Bucuresti,; stabilirea unui program de vizitare a minorului de catre reclamant,
astfel: reclamantul sa poata lua copilul la domiciliul sau in primul si cel de-al
treilea sfarsit din luna, de vineri de la ora 18.00 si pana duminica ora 20.00, in
cursul saptamanii, in zilele de marti si joi, intre orele 18.00-20.00, in vacanta de
vara o luna, in luna august, petrecerea sarbatorilor de Pasti, Craciun si Anul Nou,
respectiv a vacantelor aferente acestor sarbatori, precum si zilele de nastere si de
nume ale copilului, in anii pari cu mama si in anii impari cu tatal, cu obligatia
reclamantului de a readuce minorul in domiciliul paratei la terminarea programului
de vizita.
În motivare, parata a arătat că prin sentinta civila pronuntata de Judecatoria
Sectorului 3 Bucuresti in dosarul nr. …a fost desfacuta casatoria partilor, minorul
fiindu-i incredintat, iar reclamantul urmand sa aiba legaturi personale cu minorul,
conform programului de vizitare stabilit prin hotararea respectiva. Mentioneaza
parata ca, desi divortul a fost pronuntat la data de 16.02.2011, nici pana in prezent
nu a reusit sa ajunga la o intelegere cu reclamantul in privinta programului de
vizitare a minorului. Parata releva ca intre parti exista o situatie conflictuala, care
Asociaţia Română pentru Custodia Comună
6 / 10
s-a materializat in 4 dosare penale aflat la Sectia 12 Politie si la mai multe actiuni
civile, care nu au decat un scop sicanatoriu, ca si actiunea de fata.
În drept, a invocat dispoziţiile art. 504 C.civ., art. 403 C.civ., art.398 C.civ.,
art. 400 alin.1 C.civ., art.531 alin.1 si 2 C.civ.
În probaţiune reclamanta a solicitat probele cu înscrisuri, martori, anchetă
psihosocială.
In dovedire, parata a depus la dosar in copie certificate medico-legal, raport
medical psihiatric, corespondenta expediata de reclamant pe e-mail, sentinta civila
nr. ….. pronunatata de Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti.
La termenul din data de 04.01.2012, instanţa a incuviinţat părţilor probele cu
înscrisuri, interogatorii reciproce şi câte un martor pentru fiecare parte şi a respins
ca neconcludentă proba cu evaluarea psihologica a minorului.
Urmare adresei instantei, la dosarul cauzei au fost depuse toate inscrisurile
aflate in dosarul nr. …. al D.G.A.S.P.C. Sector 3 in ceea ce-l priveste pe minorul
(filele 77 -91).
La termenul din 15.02.2012, partile au depus la dosar inscrisurile de care au
inteles sa se foloseasca in cauza, au fost luate interogatoriile reciproce partilor,
rapsunsurile fiind consemnate si atasate la dosar (filele 128-133 si 134-137). La
acelasi termen de judecata au fost audiati martorii declaratiile acestora fiind
consemnate si atasate la dosar (filele 142 si 143). Tot la termenul de judecata
reclamantul si-a precizat actiunea principala, iar parata si-a precizat cererea
reconventionala, partile, intocmind si depunand la dosar un acord privind
programul de legaturi personale cu minorul (filele 138-140).
Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:
Din casatoria partilor s-a nascut la data de …. minorul. Prin sentinta civila
nr. ….. pronuntata de Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti a fost desfacuta casatoria
partilor, minorul fiind incredintat spre crestere si educare paratei, cu obligarea
reclamantului la plata unei pensii de intretinere in favoarea minorului in cuantum
de … lei lunar. Reclamantului i s-a incuviintat sa aiba legaturi personale cu
minorul, fiind stabilit un program de vizitare in sensul ca reclamantul il poate lua
pe minor la domiciliul sau in primul si cel de-al treilea sfarsit din luna, de vineri
de la ora 18.00 si pana duminica ora 20.00, in cursul saptamanii, in zilele de marti,
vineri si joi, intre orele 18.00-20.00, in vacanta de vara o luna, in luna august, in
vacanta de iarna 2 saptamani, in luna decembrie, petrecerea sarbatorilor de Pasti,
Craciun si Anul Nou, precum si zilele de nastere si de nume ale copilului, in anii
pari cu mama si in anii impari cu tatal, cu obligatia reclamantului de a readuce
minorul in domiciliul paratei la terminarea programului de vizita.
Din declaraţia martorelor, rezulta ca ambii parinti se intereseaza de educatia
minorului, descriindu-l pe reclamant ca fiind o persoana calda, deschisa, sociabila
si cu care se relationeaza foarte bine. Minorul se bucura foarte mult atunci cand
Asociaţia Română pentru Custodia Comună
7 / 10
tatal vine sa il ia de la gradinita. Martora … a mentionat ca reclamantul se poate
ocupa de copil si o poate face in mod corespunzator. De asemenea, a precizat ca
minorul este atasat de tata, îi doreste prezenta si se comporta normal in prezenta
acestuia.
În drept, instanţa reţine că potrivit art. 6 Codul Civil in vigoare „ legea
civilă este aplicabilă cât timp este în vigoare” astfel art. 503 din Noul Cod civil
prevede că „părinţii exercită împreună şi în mod egal autoritatea părintească”.
Din coroborarea art. 397 şi 398 din Noul Cod Civil reiese că exercitiul
autorităţii părinteşti revine în comun ambilor părinţi, instanţa putând să stabilească
exercitarea acesteia numai de către un părinte decât dacă existe motive întemeiate,
având în vedere interesul superior al copilului.
Pentru aceste motive instanţa urmează să stabilească că exerciţiul autorităţii
părinteşti cu privire la minorul, nascut la data de …. revine ambilor părinţi,
mama nedovedind motivele intemeiate pentru ca ea sa exercite singura
autoritatea parinteasca.
Raportat la locuinţa pe care o va avea minorul potrivit art. 400 din Noul
Cod civil se constată că aceasta este aleasă de părinţi de comun acord. În caz
de neîntelegeri sau când contravine interesului superior o stabileşte instanţa.
Părţile s-au înţeles ca locuinţa să fie stabilită la domiciliul mamei, iar
instanţa va analiza această învoială prin prisma interesului superior al copilului
reţinand că acesta presupune asigurarea unei îngrijiri adecvate, a unei stabilităţi în
creştere şi educare şi in general evitarea primejduirii dezvoltării fizice, mentale
spirituale, morale şi sociale a copilului.
În acest sens instanţa reţine că de la data separării în fapt a părţilor copilul
beneficiază de atenţia mamei, nefiind separat de aceasta. De asemenea instanţa
constată că situaţia financiară şi locativă a mamei îi conferă condiţii bune de
natură să ducă la o dezvoltare fizică şi pshică armonioasă a minorului.
Astfel fiind, avand în vedere atasamentul minorului faţă de mamă şi vârsta
acestuia instanţa va stabili locuinţa minorului la pârâta-reclamantă.
In ceea ce priveste pensia de intretinere, instanta avand in vedere disp. art.
499, 505 al.1,2, 402, 403 rap. la art. 525, 529, 530 al.2,3 si 531 NCC, va dispune
obligarea reclamantului parat la plata unei pensiei de intretinere lunare in cuantum
de …. in favoarea minorului, catre parata reclamanta, astfel cum partile s-au
inteles, pensie indexabila de drept trimestrial in raport cu rata inflatiei, calculata
incepand cu data pronuntarii hotararii, pana la intervenirea unei cauze legale de
modificare sau stingere a obligatiei, cel mai tarziu pana la majoratul copilului.
In privinta programului de vizitare minor instanta retine urmatoarele:
Potrivit art. 496 alin. ultim din Noul Cod Civil „Părintele la care copilul nu
locuieşte în mod statornic are dreptul de a avea legături personale cu minorul, la
locuinţa acestuia. Instanţa de tutelă poate limita exerciţiul acestui drept, dacă acesta
Asociaţia Română pentru Custodia Comună
8 / 10
este în interesul superior al copilului”, fiind astfel consacrat dreptul părintelui care
nu locuieşte cu minorul de a avea legături personale cu acesta.
Codul civil nu conţine prevederi exprese în ceea ce priveşte modalitatea
concretă de realizare a acestui drept, dar din întreaga reglementare rezultă că
exercitarea dreptului părintelui de a avea legături cu copilul său, care locuieste la
celalalt parinte, trebuie să se realizeze efectiv şi real, prin stabilirea unui program
de vizitare extins şi care să ţină cont de interesul superior al copilului. Dreptul de a
avea legaturi personale cu copilul trebuie realizat în asa fel încât sa nu aiba o
influenta negativa asupra creşterii copilului, iar exercitarea acestui drept nu trebuie
stingherită, eventual, de prezenta obligatorie a celuilalt parinte sau a altor persoane,
comunicarea dintre părintele caruia nu i-a fost încredintat copilul şi acel copil
urmând sa aiba loc în mod firesc, fara nicio restrângere.
Faţă de aceste aspecte, instanţa apreciază că, în vederea desfăşurării
programului de vizitare în condiţii corecte, clare şi pentru a evita eventualele stări
conflictuale ce ar putea apărea între părinţi în cadrul derulării programului, se
impune stabilirea acestuia cu mai mare precizie, prin indicarea perioadelor exacte,
zilelor şi orelor în care se derulează, ţinând cont în toate acestea de vârsta, starea de
sănătate şi interesul copilului.
Făţă de aceste aspecte instanţa va primi intelegerea partilor, urmand sa
stabileasca un program de vizita care să permită exercitarea efectivă a dreptului
tatălui de a avea legături personale cu copilul, dar în asemenea condiţii încât să nu
fie prejudiciat interesul superior al minorului.
Pentru considerentele expuse, avand in vedere si disp. art. 401 C.civ.
instanţa va încuviinţa ca reclamantul parat să aibă legături personale cu minorul in
sensul ca tatăl poate lua minorul in domiciliul sau in fiecare săptămână de marţi si
joi, începând cu ora 18 de la unitatea de învăţământ sau de la domiciliul mamei
pana a doua zi, miercuri, vineri la ora 8, când copilul va fi dus de tata la unitatea de
învăţământ a minorului, in fiecare luna, la sfârşit de săptămână in săptămânile
impare, de vineri orele 18 pana luni la ora 8 in aceleaşi condiţii ca si in zilele de
marţi si joi, o luna in vacanta şcolara de vara, in perioada 01-31 august, jumătate
din celelalte vacante şcolare ale copilului, conform reglementarilor Ministerului
Educaţiei, după cum urmează: prima jumătate a vacantelor la tata in anii impari si a
doua jumătate la tata in anii pari, alternându-se astfel si sărbătorile religioase,
copilul fiind luat de tata in prima zi a perioadei la ora 9.00 si adus înapoi la
domiciliul mamei in ultima zi a perioadei la ora 20:00, ziua de naştere a copilului
va fi petrecuta la domiciliul tatălui in anii impari, Ziua Internaţionala a Copilului,
01. iunie, va fi petrecuta la domiciliul tatălui in anii pari, ziua tatălui, stabilita
conform Legii 319/2009, a doua duminica a lunii mai va fi petrecuta de copil la
domiciliul tatălui, iar medicii care monitorizează si tratează eventual copilul vor fi
aleşi consensual de cei doi părinţi, iar cheltuielile de natura medicala vor fi
Asociaţia Română pentru Custodia Comună
9 / 10
suportate de tata. Pe perioada vacantelor părinţii îşi vor da reciproc acordul, in
scris, pentru a calatori minorul, cu părintele la care se afla, in afara tarii, predânduse
si paşaportul aferent si certificatul de naştere.
In baza art. 274 Cod pr.civ. instanta va lua act ca nu se solicita cheltuieli de
judecata.
PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
HOTĂRĂŞTE:
Admite cererea precizata si restrânsa formulată de reclamantul-pârât în
contradictoriu cu pârâta-reclamantă şi cu Autoritatea Tutelară din cadrul
PRIMĂRIEI SECTORULUI 3 BUCUREŞTI,
Admite in parte cererea reconvenţionala formulată de către pârâtareclamantă
impotriva reclamantului-pârât si in contradictoriu cu Autoritatea
Tutelară din cadrul PRIMĂRIEI SECTORULUI 3 BUCUREŞTI.
Stabileşte ca exercitarea autorităţii părinteşti in ce priveşte minorul sa fie
făcuta in comun de către ambii părinţi.
Stabileşte domiciliul minorului la mama.
Obliga reclamantul-parat la plata unei pensii de întreţinere lunare in cuantum
de …. in favoarea minorului, către parata-reclamanta, pensie indexabila de drept
trimestrial in raport cu rata inflaţiei, calculata de la data pronunţării hotărârii
15.02.2012 si pana la majoratul minorului.
Încuviinţează reclamantului-parat sa aibă legături personale cu minorul in
sensul ca tatăl poate lua minorul in domiciliul sau in fiecare săptămână de marţi si
joi, începând cu ora 18:00 de la unitatea de învăţământ sau de la domiciliul mamei
pana a doua zi, miercuri, vineri la ora 8:00, când copilul va fi dus de tata la unitatea
de învăţământ a minorului, in fiecare luna, la sfârşit de săptămână in săptămânile
impare, de vineri orele 18:00 pana luni la ora 8:00 in aceleaşi condiţii ca si in zilele
de marţi si joi, o luna in vacanta şcolara de vara, in perioada 01-31 august,
jumătate din celelalte vacante şcolare ale copilului, conform reglementarilor
Ministerului Educaţiei, după cum urmează: prima jumătate a vacantelor la tata in
anii impari si a doua jumătate la tata in anii pari, alternându-se astfel si sărbătorile
religioase, copilul fiind luat de tata in prima zi a perioadei la ora 9:00 si adus
înapoi la domiciliul mamei in ultima zi a perioadei la ora 20:00, ziua de naştere a
copilului va fi petrecuta la domiciliul tatălui in anii impari, Ziua Internaţionala a
Copilului, 01. iunie, va fi petrecuta la domiciliul tatălui in anii pari, ziua tatălui,
stabilita conform Legii 319/2009, a doua duminica a lunii mai va fi petrecuta de
copil la domiciliul tatălui, iar medicii care monitorizează si tratează eventual
copilul vor fi aleşi consensual de cei doi părinţi, iar cheltuielile de natura medicala
Asociaţia Română pentru Custodia Comună
10 / 10
vor fi suportate de tata. Pe perioada vacantelor părinţii îşi vor da reciproc acordul,
in scris, pentru a calatori minorul, cu părintele la care se afla, in afara tarii,
predându-se si paşaportul aferent si certificatul de naştere.
Ia act ca nu se solicita cheltuieli de judecata.
Cu drept de apel in termen de 15 zile de la comunicare.
Pronunţata in şedinţa publica, azi, 15.02.2012.
Preşedinte, Grefier,"

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu